Universum - Nacka Enskilda Gymnasium

advertisement
Universum uppkomst
Porten till universum – The hubble
telescope
 http://www.youtube.com/watch?v=
mcBV-cXVWFw
 Om att inte förstå men ändå få en
inblick …..

Naturvetenskapliga världsbildens
framväxt

Geocentrisk
världsbild
• Jorden var
universums
centrum

Passade in i det
religiösa
tankesättet
Naturvetenskapliga världsbildens
framväxt

Heliocentriska
världsbilden
• Solen i centrum av
solsystemet


Copernicus idéer
från 1500-talet
Kontroversiella
tankar i en religiös
tid
Naturvetenskapliga världsbildens
framväxt

Den heliocentriska världsbilden
stärks
• Galileo Galilei observerade bland annat
att solen är en stjärna bland många
andra – ej unik

Newton förklarar planeternas
elliptiska banor med hjälp av
gravitationskraften
Universums uppkomst

Allt har en början…
• En enorm
explosion/
utvidgning
• Big Bang!
Universums uppkomst

Big bang
• Snabb utvidgning från koncentrerat
tillstånd av energi
• Mycket som talar för denna teori
Främst att universum växer & att avstånd
mellan olika galaxer ökar
 Alltså, från början måste universum varit
väldigt litet..

• Ingenting som talar emot!
Universums uppkomst
Big bang
 Skedde för ca 14 miljarder år sedan

• Före smällen – Ej materia
• Endast en het soppa av strålning
(Energi)
• Energin expanderade och temperaturen
sjönk…så småningom!
Universums uppkomst
…och en fortsättning
 Efter Big bang



Direkt efter utvidgningen –extremt
VARMT!
Neutroner, protoner och elektroner
bildades = MATERIA
• Efter ca 100 000 år förenades protoner
& elektroner till s.k. väteatomer
Universums uppkomst

Efter Big bang
• Universum fortsatte att utvidgas
• Stjärnor & galaxer bildades ur gas- &
stoftmoln


Vilken är vår galax?
Vintergatan, vår galax ca 12 miljarder år
gammal
Universums uppkomst

Belägg för Big bang-teorin:
• Framförallt att universum utvidgas


Hur kan man veta att universum utvidgas?
När man tittar på avlägsna galaxer så ser man
att ju längre bort de är, desto fortare rör de sig
bort från oss. Detta är kännetecknet på att något
expanderar.
Universums uppkomst



Universum utvidgas
• Einstein först ut, universum kan inte
vara statiskt! Tvivlade dock
I slutet av 1920-talet, Hubble stärkte
denna teori
Alla galaxer avlägsnar sig från varandra
Planeterna

I vårt planetsystem (planeter som
kretsar runt solen) finns i huvudsak
8 huvudplaneter

Jordliknande

Merkurius, Jorden, Venus & Mars

Jätteplaneter

Jupiter, Saturnus, Uranus & Neptunus

Vad hände med Pluto?
Pluto
I korthet så är Pluto dels för liten till
storlek då den inte påverkar andra
kroppar i sin omgivning samt att
dess gravitation är för liten vilket ger
Pluto en elliptisk form.
 Ett undantag – ok men flera – inte
ok.

Månen
Månen är troligtvis en bit av jorden
som slogs loss för länge sedan av en
förbipasserande himlakropp.
 1 månad = Den tid det tar för månen
att ta sig ett varv runt jorden



1 Dygn = ett varv för jorden runt sin egen
axel
1 år = ett varv för jorden runt solen
Universums uppkomst




Solens ursprung
Solen är en stjärna
• En stjärna bildas genom att stoftrika
gasmoln dras samman
Solen bildades för ca 5 miljarder år sedan
Solen är lysande och avger värme –
VARFÖR?
Universums uppkomst



Solens ursprung (forts.)
Inuti solen/ stjärnor kolliderar atomkärnor
och omvandlas till helium
Den frisatta energin avges då som
strålning och värme
• Vår sol omvandlar varje sekund ca 4
miljoner ton väte till energi!!!!
Universums uppkomst
Solens ursprung (forts.)
 Utan denna energi?


Inget liv på jorden

Kan solen någon gång slockna?
• Svar: Ja! Väteförrådet beräknas räcka i
ytterliggare 5 miljarder år….
Universums uppkomst






En stjärna slocknar
Så småningom tar väteförrådet slut
Stjärnan drar sig samman och
heliumkärnor slås samman
Kol, syre & kväve bildas
Stjärnan exploderar, s.k. supernova
Grundämnena kastas ut och kan ingå som
material i nya stjärnor och planeter
Universums uppkomst





Jordens utveckling
Bildades för ca 4,6 miljarder år sedan
Ogästvänlig plats, kollisioner med
kometer, vulkanutbrott, jordskalv m.m.
Ständiga regn gjorde jorden till en
simbassäng
Jorden växer och svalnar så småningom
Universums uppkomst

Jordens utveckling
(ca 2 miljarder år sedan)


Jordskorpan svalnar och når så
småningom över vattennivån
Kontinentalplattor börjar formeras
Universums uppkomst

Jordens utveckling
Universums uppkomst





Jordens utveckling
”Pangea” bildas (250 milj. år sedan)
Plattorna rör sig idag mellan 9 – 90 mm
per år och orsakar jordbävningar världen
över
Jordbävningar i Sverige?
Ja, vanligt men under 4 på richterskalan
(ej märkbart)
Pangea –till- Idag
Universums uppkomst

Kometer
• Består mestadels
av frusen gas, is
och stoft
• Möjligen
härstammar vatten
och kol från just
dessa
kometnedslag

Bilden visar en komet
som upphettas av solens
strålning
Universums uppkomst

Sjön Siljan
• Kom till genom
kollision med
rymdmaterial
(komet)
Universums uppkomst

Förklara för varandra!
• När & hur skedde ”Big bang”
• Vilket är det starkaste beviset för detta?
• Förklara hur väteatomer bildades, ange gärna i
form utav tidsaxel
• Varför är solen varm och lysande?
• Kontinentalplattor, Vad är det?
• Vad händer vid kollision mellan 2 plattor?
Download
Random flashcards
Create flashcards