domino kemi del 2 - Ahlafors fria skola

Kemidomino
 När är det bra att använda
filtrering som separationsform?
När man ska ta bort större, fasta
partiklar ur en lösning
 Vad betyder ordet separera?
Det betyder att skilja något åt.
 Nämn några sätt att separera
ämnen på.
Det finns sedimentering, filtrering,
destillering, indunstning och
kromatografi.
Vad är saliner?
Hur gör man när man destillerar
något?
Det är grunda bassänger med
saltvatten där man låter vattnet
avdunsta för att endast få saltet kvar.
Man häller vätskan som ska renas i en
behållare och värmer upp den så att
den kokar. Sedan leder man ångan
genom ett rör som kyls ner. Då
övergår ångan till vätska igen. Man
säger att ångan kondenseras.
Vad menas med sedimentering?
Man låter en vätska förorenad med
partiklar stå en tid för att se om
partiklarna lägger sig på botten. Sedan
kan man försiktigt hälla av vätskan
och partiklarna blir kvar i bägaren.
Vad är legeringar?
Ämnen som framställs genom
sammansmältning av metaller.
 Vad betyder förkortningen
HURS?
Hypotes, undersökning, resultat och
slutsats.
Kemidomino
 Vad är kromatografi?
Det är en separationsmetod där man
utnyttjar att olika ämnen vandrar olika
fort mellan ett fast och ett rörligt
ämne.
 Ge två exempel på blandningar. Saltvatten och te.
 Vad är en atom?
Det är ett ämnes minsta byggstenar.
 Vad är ett grundämne?
Ett ämne som endast består av en
sorts atomer.
 Vad är en molekyl?
En sammansättning av två eller flera
atomer.
 Vilken kemisk beteckning har
koldioxid?
CO2
 Vilken kemisk beteckning har en
väteatom?
H
 Vilken kemisk beteckning har
koloxid?
CO
 Vilken kemisk beteckning har en
syremolekyl?
O2
 Vilken kemisk beteckning har
vatten?
H2O
 Vilken kemisk beteckning har en
syreatom?
O
 Ge exempel på två
grundämnen.
Järn och syre.
Kemidomino
 Ge exempel på två kemiska
föreningar.
Vatten och magnesiumoxid.
 Vad är en fysikalisk förändring?
När ett ämne går från ett tillstånd till
ett annat. Till exempel från flytande
till fast (vatten till is)
 Vad är en kemisk reaktion?
När två eller flera ämnen reagerar
med varandra under stark
värmeutveckling och ett helt nytt
ämne bildas.
 Hur är en atom uppbyggd?
Den har en kärna som består av
protoner, som är positivt laddade, och
neutroner som saknar laddning. Runt
kärnan snurrar elektroner, som är
negativt laddade, i olika skal.