Microsoft PowerPoint - sess 4 b handsout Psykofarmaka

Nervcellens uppbyggnad
www.drugabuse.gov
M Humble 2000
M Humble 2000
www.drugabuse.gov
Kopplingar mellan neuron
Hjärnans kemiska budbärare
Signalsubstanser eller transmittorer:
över femtio olika är beskrivna
Substans
Överskott
Dopamin
Psykos, tics
Serotonin
Värmeslag
Noradrenalin
Stress, ångest
GABA
Berusning
Acetylkolin
Nervgasförg.
Underskott
Parkinson’s
?
Depr. trötthet
Epilepsi
Demens
www.drugabuse.gov
Förutsättningar för drog/psykofarmaka-effekter
Att drogen kommer in i blodomloppet
Att drogen kan ta sig igenom hjärnans skydd
mot främmande ämnen:
blod-hjärn-barriären.
Att drogen på något sätt påverkar hjärnans
signalsubstanser
Förstärkning av dopamin:
kopplat till beroende och missbruk
Huvudgrupper av psykofarmaka
Opiater
Sedativa-hypnotika
Neuroleptika,
antipsykotika
Antidepressiva och
serotoninaktiva medel
Litium
Centralstimulantia
Användningsområde
Smärta, ångest
Ångest, oro
Psykos
Depression, ångest
Mano-depressivitet
ADHD-DAMP
Olika sorters depressioner
Lindrig depression
Vinterdepression
Egentlig depression
Bipolär depression
Melankolisk depr.
Psykotisk depr.
SSRI
Problemlösning
Ljusbehandling/D-vitamin
Antidepr./Kognitiv terapi
Stabiliserande + Antidepr.
Antidepr./ECT
Antidepr.+Neurol./ECT
M Humble 2000
www.drugabuse.gov
ECT i verkligheten
Elbehandling: ECT (electro-convulsive therapy)
På konstgjord väg
framkallat epileptiskt
anfall
Upprepas 2-3 ggr/vecka i
2-4 veckor
Oslagbar effekt vid djupa
depressioner
Effekt består 2-6 månader
Skonsam, i stort sett riskfri
Effektivare än annan antidepressiv behandling,
men resurskrävande
Övergående minnesstörningar enda biverkning
av betydelse
Behandling sker i västvärlden alltid i narkos
Narkosläkare bedömer om patienten klarar av
att sövas.
Ketalar, ketamin, ”vitamin K”
• Narkosmedel som använts sedan 60-talet
• Sänker smärtkänslighet och medvetande men ej
blodtryck och andning (dissociativt)
• Ofta använt i akutkirurgi, barnkirurgi,
katastrofmedicin och hästkirurgi
• I lägre doser smärtlindrande
• Kan ge hallucinationer, används som
forskningsmodell för schizofreni
• Förekommer på drogmissbruksmarknaden
Läkaren som behandling
McKay et al. 2006, J Affective Dis
N = 112, BDI
Varians ber. av läkemedel: 3,4%, psykiater 9,1%
Ketalar/Ketamin mot depression
Gammalt
narkosmedel
Effekt på en
timme
Effekt går ur
på 4-7 dagar
Ny princip för
depressionsbehandling
Bra böcker om SSRI
Ingrid Carlberg
Fredrik Sveneus