Hbt-personers rättigheter är mänskliga rättigheter

advertisement
Hbt-personers rättigheter är
mänskliga rättigheter
- Om att inkludera ett hbt-perspektiv i
arbetet för lika rättigheter
Föreläsning på Folkbildning och mänskliga
rättigheter, 16 oktober 2013
Ulrika Westerlund, förbundsordförande
Homosexuell - HBT – LHBTQI - SOGI?
•
•
•
•
•
•
•
•
H = homosexuell
B = bisexuell
T = transperson
Q = queer
I = intersexuell
L = lesbisk
SO = sexual orientation
GI = gender identity
• Rörelse, community, identitet, politik
En mänsklig rättighet?
• En rättighet = en mänsklig rättighet?
• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna: ingenting explicit om sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck
• Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna: ingenting explicit om sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck
• Kvinnokonventionen (CEDAW), barnkonventionen
Mänskliga rättigheter är universella –
men måste krävas och upprätthållas
• Yogyakartaprinciperna: En uttolkning av
internationell lag, dvs tex FN:s allmänna
förklaring och Europakonventionen, ur ett hbtperspektiv, ”gällande rätt”, stater kan frivilligt
använda principerna, Sverige har inte gjort det
• FN:s MR-råd: inga individuella fall, dialog mellan
stater, ej bindande, ”rekommendationer”
• UPR: Sverige 2010. RFSL och RFSU:
transpersoners rättigheter, asylsökandes och
papperslösas rättigheter, hivpositivas rättigheter,
unga hbt-personers rätt till hälsa
Globala utmaningar
• En första sogi-resolution, juni 2011 i FN:s MR-råd:
”grave concern at acts of violence and
discrimination, in all regions of the world,
committed against individuals because of their
sexual orientation and gender identity”
• High Commissioner for Human Rights-rapport,
december 2011, paneldiskussion mars 2012
• Försök att få en ”UN mechanism”, tex en
specialrapportör för sogi-frågor, misslyckades i
juni 2013
• Planer: resolution mars 2014
Att kräva sin rätt
• Strategic litigation – strategisk processföring, metod för
hbt-rörelsen
• Europadomstolen: individuella fall, uttolkar
Europakonventionen, bindande domstolsutslag för
Europarådets 47 medlemsstater
• Ofta används artikel 8: Rätt till skydd för privat- och
familjeliv
• Kända exempel: Goodwin vs UK, 2002 (stater ska fullt
ut erkänna det nya juridiska könet, ex vid äktenskap)
• Rättspraxis under ständig utveckling (Goodwin: ”Having
regard tp scientific and societal developments”)
En svensk ”moral authority” med stor
betydelse för Europas transpersoner
• Nunez vs France 2008: ok för stater att kräva kirurgiska
ingrepp innan juridiskt kön får ändras
• Parry vs UK / R and F vs UK 2006: ok med
skilsmässokrav – men ”otillfredsställande för rätten”
• Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för
mänskliga rättigheter 2006-2012: Issue paper ”Human
Rights and gender identity” 2009, rapport om
diskriminering av hbt-personer 2011:
• ”förbjud tvingande medicinska ingrepp för ändrat
juridiskt kön; ta bort krav på skilsmässa/att vara ogift”
= trolig inverkan på kommande domar
Och Sverige då?
• ”Är vi inte väldigt bra på mänskliga rättigheter här?”
• Europarådets ministerrådsrekommendation 2010 (ej
bindande, förhandlat politiskt uttalande): ”remove
abusive requirements for legal recognition; ensure
right to marry” (samma som Goodwin 2002)
• Sverige skrev under detta samtidigt som vår egen lag
bröt mot det – och gjorde så i ytterligare cirka tre år
• Dessutom: rättsväsendet hann före i frågan om
tvångssteriliseringarna
Strategisk processföring i Sverige
• Jan-Olov Madeleine-fallet, regeringsrätten
2009: rätt för myndiga personer att välja
”könskonträra” namn
• ”Tvångsskilsmässa-fallet”, förvaltningsrätten
Stockholm 2010: rätt att förbli gift vid juridiskt
könsbyte
• Tvångssteriliseringsfallet, kammarrätten
Stockholm 2012: rätt att ändra juridiskt kön
utan att steriliseras
Tvångssteriliseringar av transpersoner i
Sverige 1972-2013
• Lag 1972: ogift, myndig, svensk medborgare,
steriliserad
• SOU 2007: ”tvångskastrering”
• 2009-2012: process i domstol, jurist Kerstin Burman,
laga kraft januari 2013
• 2010: rapport Socialstyrelsen
• - 2012: politiskt påverkansarbete
• 1/1: ej längre ogift (domstol hann före), svensk
medborgare
• 1/7: ej längre steriliserad (domstol hann före)
• Nu: skadeståndsprocess 162 individer, inlämnat till JK
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards