Egna böcker - Zest media HB

advertisement
VERKLISTA: ROLLI FÖLSCH
Egna böcker
Titel/Författare
Förlag
Playlist
Warner/Chappell Music, kommentarer/anekdoter till 74 visor
2007
91-85575-13-8
Skånemästaren
Tiedlund, en antologi
2006
91-88800-19-9
Vispop 7-9
Warner/Chappell Music, kommentarer/anekdoter till 158 visor
2001
91-7023-006-4
Vispop 4-6
Warner/Chappell Music, kommentarer/anekdoter till 174 visor
1999
91-88942-34-1
Vispop 1-3
Warner/Chappell Music, kommentarer/anekdoter till 184 visor
1998
91-88942-19-8
Ord mot våld
Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Författarcentrum Syd, en
antologi
1996
91-86678-53-2
Författaren själv
Wiken (red. Bo Heurling), ett biografiskt lexikon
1993
91-7119-205-4
Popfrågeboken, 1950-60-talen
Läsförlaget AB
1990
91-7902-047-x
Popfrågeboken, 1970-80-talen
Läsförlaget AB
1990
91-7902-048-8
Tysk realia (skriven på tyska)
Liber-Hermods
1986
91-23-94178-2
Om och omkring pop
Liber
1976
91-40-04436-x
Poplexikon
Spektra AB
1975
91-7136-236-7
Popmusikens utveckling under 70-talet
Medborgarkonservatoriet, Malmö
1975
Rolli Fölsch
Utgivn.år
Senast uppdaterad: 2009-06-13
ISBN
1 (12)
Titel/Författare
Förlag
Utgivn.år
Popmusikens utveckling
Gleerups/Liber
1970-84
ISBN
91-40-30723-9
Översättningar samt antologier
Om inte annat anges har översättningen gjorts från engelska till svenska.
TA betyder att boken översatts under pseudonymen Torulf Adams, SD anger pseudonymen Shannon Drake.
Titel/Författare
Förlag
“Till min vän” (med Meta Wåhlin)
Pedagogförlaget
2009
91-8602522-9
“Till en Pappa”
Pedagogförlaget
2009
91-8602521-2
“Till en Mamma” (med Meta Wåhlin)
Pedagogförlaget
2009
91-8602523-6
“Till min Älskade”
Pedagogförlaget
2009
91-8962520-5
“Reselandet Brandenburg”
TMB Marketing Brandenburg
2008
”Hundboken”
Pedagogförlaget
2008
91-8553715-0
”Mamma-boken”
Pedagogförlaget
2008
91-8553716-7
”Pappa-boken”
Pedagogförlaget
2008
91-8553717-4
”Tankar om framgång”
Pedagogförlaget
2008
91-8553718-1
”Mitt i livet” (med Meta Wåhlin)
”Svenskminnen i Tyskland (från tyska)
Pedagogförlaget
2008
91-8553719-8
Tyska Turistbyrån
2007
Rolli Fölsch
Senast uppdaterad: 2009-06-13
Utgivn.år
ISBN
2 (12)
Titel/Författare
Förlag
”Sjömärken - kustens konstverk” av Magnus Rietz
& Göran Johansson.
Balkong Förlag (översatt förord & inledning till
engelska)
2007
91-85581-0
“Golfboken”
Pedagogförlaget
2007
91-8554731-0
“Kärleksboken”
Pedagogförlaget
2007
91-8553732-7
“Kattboken”
Pedagogförlaget
2007
91-8553730-3
“Lyckoboken”
Pedagogförlaget
2007
91-8553729-7
“Vänskapsboken”
Pedagogförlaget
2007
91-8553728-0
”Spela bollen, jag är fri!” (en antologi, red Magnus
Sjöholm – från tyska)
Författarlandslagets Förlag
2007
91-89108-15-4
”Golfguide Tyskland“ (Deutsche Zentrale für
Tourismus – från tyska)
Albrecht Golf Verlag GmbH
2007
“Go Girl” (Helen Exley)
Pedagogförlaget
2006
91-85537-09-8
“Förlåt mig” (Helen Exley)
Pedagogförlaget
2006
91-85537-12-8
“Jag älskar dig gränslöst” (Helen Exley)
Pedagogförlaget (översatt tillsammans med Andrea
Fölsch)
2006
91-85537-10-1
“Små saker betyder så mycket “(Helen Exley)
Pedagogförlaget (översatt tillsammans med Andrea
Fölsch)
2006
91-85537-11-X
“Sköna Värmland” (Lennart Utgren)
Formula Five (till engelska & tyska)
2006
91-631-8247-5
“Djungelbarn” (Sabine Kuegler)
Bra Böcker (även framställd som talbok)
2006
91-7002-284-4
Rolli Fölsch
Senast uppdaterad: 2009-06-13
Utgivn.år
ISBN
3 (12)
Titel/Författare
Förlag
“Kathy Knight” (Sandra Lee)
Bra Böcker
2005
91-7002191-0
“The city of Helsingborg” (antologi-delövers)
Liljedahl & Co
2004
91-973607-9
“Welcome”
Pedagogförlaget (till engelska)
2002
91-87050-50-1
“Kasino”
Forum
2001
91-37-11939-7
“The good tourist in Gambia” (Ann-Britt Sternfeldt)
Den gode turisten (till engelska)
2001
91-974010-0-5
“Demokratie”
Formas (till tyska)
2001
91-540-5867-8
Sverige “A-Ö”
A. Bonniers Förlag AB (till engelska)
”Flow och idrott” (Susan Jackson & Mihaly
Csikszentmihalyi)
Brain Books
2001
91-89250-39-7
“Die kunst de Gelingens”
Clipper Verlag (från svenska till tyska, red.)
2001
”Svenska fyrar” (Magnus Rietz)
Fischer (till tyska & engelska)
2001
91-7054 925 –7
(tyska) resp 917054 923-0
(engelska)
”Boken om Nokia” (Staffan Bruun & Mosse Wallén)
Fischer (till engelska)
2000
91-7054-883-9
”Mannen i framtiden” (Meryn, Metka & Kindel)
BonnierCarlsen (från tyska),
2000
91-639-1831-0
”Mitt namn är Eduard Braun Hitler” (Olov Svedelid) (kapitel 1-3 + sammanfattning till engelska)Forum
2000
91-37-11633-9
”Kluge Gedanken 1” (Gunnel & Kjell Swärd)
Clipper Verlag (från svenska till tyska, äv redaktör)
2000
91-85768-91-X
”Kluge Gedanken 2” (Gunnel & Kjell Swärd)
Clipper Verlag (från svenska till tyska, äv redaktör)
2000
91-87050-26-9
Rolli Fölsch
Senast uppdaterad: 2009-06-13
Utgivn.år
ISBN
4 (12)
Titel/Författare
Förlag
„Von Herzen“ (Ann Swärd)
Clipper Verlag (från svenska till tyska, äv redaktör)
2000
91-87050-32-3
Spezialitäten aus Westschweden
Nordbok International AB (från svenska till tyska, äv
fackgranskning av recept)
1999
91-7442-049-6
Paradis (Ulf Eriksson)
Albert Bonniers (4 noveller översatta till engelska)
1999
91-0-055790-0
Implementation of public primary school (Lars
Pettersson)
Ekonomisk historiska inst. i Lund (till engelska)
1999
Spirit
Utställningskatalog till engelska, The Modern
Museum, ARS ORNATA EUROPEANA
1998
Förlorade ungdomsår (Ingeborg Carlsson)
Från tyska till svenska
2000
91-631-0057-6
Eastbournes stenar (Hans-Evert Renérius)
Diverse dikter översatta till engelska, publ. på Internet
1999
91-970-3675-7
Snacka om marknadsföring (Godfrey Harris)
Anna-Förlaget
1999
91-87160-11-0
Heartbreak
Skandinavisk Press (översättning, bearbetning,
kommentarer)
1999
SE P 670120 005
Party! Party! Party!
Skandinavisk Press (översättning, bearbetning,
kommentarer)
1999
SE P 670120 004
Love Hurts
Skandinavisk Press (översättning, bearbetning,
kommentarer)
1999
SE P 670120 003
Rock Anthems
Skandinavisk Press (översättning, bearbetning,
kommentarer)
1999
SE P 670120 002
Rolli Fölsch
Senast uppdaterad: 2009-06-13
Utgivn.år
ISBN
5 (12)
Titel/Författare
Förlag
The power of love
Skandinavisk Press (översättning, bearbetning,
kommentarer)
1999
Den vise vd:n (Karl-Erik Edris).
Engelsk titel: "The Enlightened Executive:
Conversations on Corporate Citizenship"
Caduceus (översatt till engelska, publicerat av Living
Media 2000 Int’l Inc.)
1999
Att surfa i Himalaya (Frederick Lentz)
Isis förlag
1998
Zwischen den Zeilen
N. Creator Förlag (till tyska, läromedel i
tidningsformat)
april och
sept 1995
The books of Henning Mankell
(Charlotte Säfström)
Ordfront förlag, summary (till engelska)
1997
"The Beatles from Cavern to star-Club - the
illustrated chronicle, discography & price guide
1957-2962"
Premium Publishing (delvis översatt från tyska till
engelska, redigerat bearbetat den engelska texten
1997
91-9718947-2
Schweden (Chad Ehlers)
Strömbergs Förlag (till tyska)
1997
91-7151-120-2
"Thomas Ruff"
Rooseums utställningskatalog nr 23
(från tyska till svenska)
1996
91 88090 29-2
Die Skolt-Samen im Petjenga-Gebiet auf der Kola- Akaki Books, Köpenhamn (till tyska)
Halbinsel vor dem 2. Weltkrieg
(Siiri Matvejevna)
1996
87-90428-02-2
The Skolt-Saami People in the Petsamo area of
the Kola Peninsula before the 1939-45 War
Rolli Fölsch
Akaki Books, Köpenhamn (till engelska)
Senast uppdaterad: 2009-06-13
Utgivn.år
ISBN
SE P 670120 001
91-88602-72-9
ISSN 1102- 9862
1996
6 (12)
Titel/Författare
Förlag
Utgivn.år
ISBN
(Siiri Matvejevna)
Four poems from the Holy Land
(Hans-Evert Renérius)
(Till engelska)
1996
The Art of Abolishing Unemployment summary
(Per Gunnar Berglund)
Ordfront (till engelska)
1996
Islandshästen - skötsel, ridning och avel
(Stina Helmersson)
EPONA VERLAG (till tyska)
1994
Levande magi (Franz Schwabe)
Till tyska
1994
Stockholms skärgård (Sören Colbing)
Läsförlaget AB (till engelska och tyska)
1993
91-7902-302-9
Öresund då, nu och sen, antologi (Palle Laurin,
Jörgen Weibull, Lasse Holmqvist m.fl.)
Corona, Förlagshuset Norden
(ett av fem kapitel från danska)
1993
91-564-2031-x
Öresund damals, heute und morgen, antologi,
Palle Laurin, Jörgen Weibull, Lasse Holmqvist m.fl.)
Corona, Förlagshuset Norden
(ett av fem kapitel till tyska)
1993
91-564-2036-0
Stand-in (D.Moggach)
Wahlströms + Bonniers
1992/1992
91-32-31602-x
91-0-050801-2
Farväl, Jeanette (H.Robbins)
Wahlströms
1992
91-32-31638
Färøyar 2 (O.Johansen m.fl.)
Eye Catch (Informationsgruppen AB)
(till tyska och engelska),
1992
91-86004-80-8
Spöklika lekar (J.Speirs)
Ace Förlaget
1992
0-9185746-05-3
Rolli Fölsch
Senast uppdaterad: 2009-06-13
-
91-972250-2-0
7 (12)
Titel/Författare
Förlag
Jakten på den gyllene manen (J.Speirs)
Ace Förlaget
1992
0-9185746-06-2
Lust att resa - Gran Canaria (S.Weidemann)
BOKIA (från tyska)
1991
91-7115-050-2
Lust att resa – Leningrad (I.Damasch)
BOKIA (från tyska)
1991
91-7115-054-4
Bluffarens golfguide (C.Bowles)
Goripe AB
1991
91-8828-801-3
Konsten att jaga brudar (C.Hopkins)
Goripe AB
1991
91-8828-802 -2
Den verkliga kakelugnen (M.Cramér)
Stockholms Stad (till tyska)
1991
9-7031-01-22
Berra Svenssons uppgående i Zen (Olle Berg)
Olle Berg (till tyska)
1990
91-87862-02-6
Commando 5 (G.Wilson)
Harlequin
1989, TA
91-7934-423-2
Följ hjärtats röst (K.James)
Boknöje
1988, TA
91-7710-211-8
Kärleken övervinner allt (K.Robards)
Boknöje
1988, TA
91-7710-217-7
Astrologi: sambo-äktenskap & skilsmässa (T.King) Läsförlaget AB
1988, TA
91-7902-078-x
Astrologi & kärleksmagi (K.McCornach)
Läsförlaget AB
1988, TA
91-7902-079-8
Michael Jackson (T.Lamotta)
Förlags AB Wiken (från franska)
1988
91-7024-503-7
Kvinna till salu (F.Rivers)
Boknöje (från norska)
1987, TA
91-7710-277-4
Morgondagens ära (S.Drake)
Boknöje
1987, SD
91-7710-265-0
Hämnarnas land (N.Peters)
Boknöje (från norska)
1986, TA
91-7710-229-4
Rolli Fölsch
Senast uppdaterad: 2009-06-13
Utgivn.år
ISBN
8 (12)
Titel/Författare
Förlag
Utgivn.år
ISBN
Bugs Potter - i farten (G.Korman)
Richters
1985
91-7706-204-7
samt
91-7706-253-5
Skuggan (J.L.Nixon)
Richters
1985
91-7706-207-2
samt
91-7706-256-x
Kidnappad (J.L.Nixon)
Richters
1985
91-7706-214-4
samt
91-7706-261-6
Det susar i säven (Walt Disney)
Richters
1985
91-7706-211-6
Högt spel i vilda västern
Walt Disney Kalle Anka Pocket, Richters (från
italienska)
1985
91-7706-315-5
Seansen (J.L.Nixon)
Richters
1984
91-7706-200-4
samt
91-7706-252-7
Stridfeldt 330422 (Alf Stridfeldt)
SIGNATUR-Ateljé (till tyska och engelska)
-
SOLTECKEN, 12 böcker (B.Fitzwalter)
(OBS att Tvillingarna, Vågen och Skytten har samma ISBN, men böckerna är sinsemellan olika)
Tvillingarna
Läsförlaget AB
1988, TA
91-7902-080-2
Kräftan
Läsförlaget AB
1988, TA
91-7902-089-5
Rolli Fölsch
Senast uppdaterad: 2009-06-13
9 (12)
Titel/Författare
Förlag
Utgivn.år
ISBN
Lejonet
Läsförlaget AB
1988, TA
91-7902-090-9
Jungfrun
Läsförlaget AB
1988, TA
91-7902-091-7
Vågen
Läsförlaget AB
1988, TA
91-7902-080-2
Skorpionen
Läsförlaget AB
1988, TA
91-7902-081-x
Skytten
Läsförlaget AB
1988, TA
91-7902-080-2
Stenbocken
Läsförlaget AB
1988, TA
91-7902-xxxx
Vattumannen
Läsförlaget AB
1989, TA
91-7902-084-4
Fiskarna
Läsförlaget AB
1989, TA
91-7902-085-2
Väduren
Läsförlaget AB
1989, TA
91-7902-086-0
Oxen
Läsförlaget AB
1989, TA
91-7902-087-9
Övrigt
Bibliotekstjänst
1 800 bokrecensioner (vald till ”Årets lektör” 2007), textmängd motsvarande 1975-2007
ca 900 boksidor
Bohusläns museum
Översättning av 45 utställningsmål till tyska och engelska
2007
Tyska Turistbyrån i Stockholm
Översättning av texter om landets museer, ca 100 000 ord
2007
Tyska Turistbyrån i Stockholm
Översättning av hela hemsidan till svenska (ca 250 artiklar)
2006-1007
Rolli Fölsch
Senast uppdaterad: 2009-06-13
10 (12)
Tyska julmarknader
Turistbroschyr för Tyska Turistbyrån
2005
Tysklands många ansikten
Turistbroschyr (49 s) & hemsidestext för Tyska Turistbyrån
2005
Honda Logo 1999
Säljmanual. Översättning från engelska samt layout
1999
Honda HRV 1999
Säljmanual. Översättning från engelska samt layout
1999
Discovery 99 model year
Säljbroschyr, fast facts
1999
Defender 1999
Produktkatalog
1999
Honda Accord, 1998
Säljmanual. Översättning från engelska samt layout
1998
Defender 1998
Säljmanual för LAND ROVER, översättning från engelska
1998
Freelander 1998
Produktkatalog för LAND ROVER, översättning från engelska
1998
Range Rover 1998
Säljmanual för LAND ROVER, översättning från engelska
1998
Honda CR-V 1997
Säljmanual. Översättning från engelska samt layout
1997
Honda Accord 1996
Säljmanual. Översättning från engelska samt layout
1996
Honda Civic 1995
Säljmanual. Översättning från engelska
1995
Nationalencyklopedin
40 artiklar för Nationalencyklopedin
1988-1994
DZT Frankfurt
Översättning av texter om Tysklands museisamlingar från tyska till svenska 2007-2008
(drygt 120 000 ord)
BMW Group Sverige
Översättning av ett 30-tal produktmanualer för BMW från tyska till svenska
2007-2008
Sveriges Radio
Tävlingsfrågor till P 4:s Radio Malmöhus (ca 5 000 frågor)
2004-2008
Rolli Fölsch
Senast uppdaterad: 2009-06-13
11 (12)
Har härtill läst in talböcker, producerat och redigerat reklamjinglar och trailrar, gjort
reklamskivor, skrivit baksidestexter till LP- skivor, jobbat som korrekturläsare och som
föreläsare och moderator, speaker m.m.
Medlem i: Sveriges Författarförbund, Översättarcentrum, Svenska Föreningen för
Vetenskapsjournalistik, Författarcentrum Syd, Skånes Författarsällskap och Sveriges
Facköversättarförening.
Rolli Fölsch
Senast uppdaterad: 2009-06-13
12 (12)
Download