Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper

advertisement
 Del A: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.
1)
Följande två sexhörningar är likformiga. Bestäm s.
1/0/0
2)
I figuren är vinkeln B = vinkeln C. Alltså är ABE likformig med DEC. Bestäm längden av AB om CD är 12 cm, AE är 2 cm och DE är 8 cm. 1/0/0
3)
Beräkna sidan AB om trianglarna är likformiga.
1/0/0
4)
Vilka av trianglarna nedan är kongruenta?
1/0/0
5)
Följande två femhörningar är likformiga. Bestäm x.
2/0/0
6)
Trianglarna nedan är likformiga. Beräkna den mindre triangelns omkrets.
2/0/0
7)
Kalle ska göra en likformig förstoring av ett fotografi med måtten 10 cm × 15 cm.
Den ena sidan på förstoringen är 120 cm. Hur lång kan den andra sidan vara?
1/1/0
8)
I triangeln ABC dras medianerna från A och B. De skär sidorna AC och BC i deras
mittpunkter D och E. I vilket förhållande delar punkten F Sträckan AE? Motivera ditt svar i rutan.
0/1/1
Bedömningsanvisningar
1)
s = 4, 7
Korrekt lösning och svar.
3 cm
Korrekt svar.
18 cm
Beräknar sidan AB korrekt
A och B
Korrekt angivna trianglar.
x = 8, 1
Redovisad godtagbar ansats, t ex använder likformigheten korrekt + EP
2)
+ EPL
3)
+ EP
4)
+ EB
5)
x
5, 4
=
5, 4
3, 6
+ EM
med korrekt svar.
+ EP
36 mm
Beräknar samtliga sidor i den lilla triangeln.
+ EP
Korrekt svar.
+ EP
80 cm eller 180 cm.
Eleven gör en korrekt ansats till lösning, och anger ett korrekt svar.
+ EB
Eleven inser att det finns två svar och anger båda korrekt. + CPL
6)
7)
8)
EF
1
=
FA
2
Visar att DEF är likformig med AFB och att DCE är en topptriangel
+ CR
Fullständig lösning med godtagbart svar
+ AR
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards