DRÖMMAR feb06 - Matteuskyrkan Majorna

advertisement
DRÖMMAR feb06
I början av ett nytt brukar jag reflektera över mina drömmar om livet, både de som ligger långt fram i tiden
och sådana mer näraliggande. Tankarna kretsar dels kring sådana personliga drömmar som bara rör mitt
eget liv och som jag relativt självständigt hoppas kunna sjösätta. Men också sådana gemensamt
formulerade drömmar som jag arbetar med att försöka förverkliga tillsammans med andra. Att skapa en
varm och öppen kyrka där olika typer av människor kan erfara Guds närvaro och få möjlighet att fördjupa
både sin tillbedjan och sitt osjälviska tjänande av andra är ett sådant gemensamhetsprojekt som vi samtalat
mycket om i den här församlingen. Det är därför oerhört att roligt och uppmuntrande att se allt det som nu
håller på att hända; att många både nya och gamla i tron ger uttryck för en personlig längtan och inspiration
att närma sig Gud i bön och göra enkla konkreta saker för att hjälpa andra människor på olika sätt. Att
hjälpa andra är ett sätt att tjäna Gud. Jesus säger själv att gåvorna till fattiga och behövande är som direkta
gåvor till honom själv och vem skulle inte vilja bjuda Jesus på lunch om han var sugen på det?
Det är också roligt att se hur allt fler mindre kyrkvana människor börjar komma och trivas i kyrkan. Några
har till och med kommit till tro på att Guds omsorg och kärlek gäller dem och för första gången tagit emot
och bekänt sig till Jesus Kristus genom nattvarden och på olika andra sätt erfarit kontakt med Gud
tillsammans med oss. Och det är ju precis det vi vill, att alla människor ska känna sig omtyckta,
accepterade och att Gud är nära – inte minst alla som längtat men känt sig långt borta och utanför.
Personligen är jag helt övertygad om att en majoritet av Göteborgs befolkning skulle vilja bekänna sig som
kristna och vara med i en kyrka som mer eller mindre aktiva medlemmar om man bara kunde få innebörden
enkelt förklarat för sig, några av sina värsta fördomar adresserade om vad det innebär att vara kristen idag
och ett gäng genuina erfarenheter av Guds kraft och närvaro i sitt inre. Själv så är det utan tvekan det bästa
som hänt mig att få känna och bära med mig denna närvaro av Gud samtidigt som jag mer och mer förstår
att likformighet och präktighet aldrig varit ett Gudi välbehagligt ideal, att jag får vara mig själv och ta ut
svängarna i livet. Att livet är en resa och att man inte kan veta allt utan att mognad och förändring i tanken
hör till en sund kristen tro och relation till både det gudomliga och mänskliga i tillvaron.
Kyrkan ska inte uppta för mycket tid i ens liv. Det är viktigt att organiserad bön och religion inte inkräktar
eller tar allt för mycket fokus från andra saker som man också tycker är roligt, som exempelvis träning,
måleri, resor och avslappnat umgänge för att prata med mig själv. Men visst är det viktigt att ge tid åt att ta
emot och erfara Guds kraft tillsammans. Gudstjänsten på söndagar ska möjliggöra genuina möten med
Gud, både i bön och tillbedjan men också genom det ärliga mötet med andra människor och Guds ord. Sen
kan man ta med sig Augustinus råd, en lärd nordafrikansk kristen på 400talet, som sa; ”Älska Gud och gör
vad du vill” till alla som undrade vad Gud ville med ens liv.
Viktigt att tänka på både för nya och gamla i kyrkan är att vi alla har en uppgift att hjälpa andra att möta
Gud på olika sätt, inte minst just genom ärliga ödmjuka samtal. Vi kommer inte till kyrkan bara får att ta
emot utan också för att tjäna och ge till andra. Att ge sin uppmärksamhet och tid åt en annan människa är
en sann Gudstjänst som inte är mindre viktig än den bön och tacksamhet du uttrycker till Gud i sången och
bönen. Tack för allt du gör för att göra Matteuskyrkans Gudstjänster och andra sammankomst till heliga
platser där vi alla kan fördjupa vår relation till Gud och andra människor. Låt oss be och kämpa för att
Guds drömmar för det här året ska infrias så mycket som möjligt så att vi kan få leva i ett samhälle som
präglas mer av frihet, jämställdhet, nåd och kärlek än det tvång, förtryck, hårdhet, allmänt kaos och
själviskhet som annars riskerar att dominera tillvaron för många människor. Lev väl och varmt välkommen
att dela med dig av dina drömmar och ditt engagemang tillsammans med oss!
Kram från en glad och stolt Pontus. 
Download