basera - Mercell

advertisement
Upphandling Livsmedel rubrikerna i svarsfilen
BASERA
För upphandling och uppföljning
Förklaring till rubrikerna i svarsfil ‐ Upphandling livsmedel
Upphandlingssystemet BASERA används vid upphandling, utvärdering och uppföljning av
livsmedelsavtalet. Svaren skall lämnas i svarsfilen till anbudsförfrågan.
Uppgifterna i förfrågningsunderlaget databehandlas. Den information som efterfrågas i
respektive kolumn är följande:
Kolumner i Förfrågningsunderlaget
Kolumn
Kolumnrubrik
Kommentar
Ni använder detta löpnummer som positionsnummer när ni svarar
på upphandlingen.
Vill ni svara på flera artiklar under samma positionsnummer infoga
en rad och skriv samma positionsnummer som ni avser att svara på.
POSNummer ska också vara med på den första prislistan som
inkommer.
A
POSNummer
B
Varuområde
Beskriver vilka varuområden som efterfrågas i upphandlingen
Kolonial
Djupfryst
Färskvaror/Kylvaror
Non Food
Nutrition
C
Huvudgrupp
D
Artikelbenämning
E
Frp/fsgenhet
F
Innerfrp/minsta
enh.
Uppbyggnad av huvudgrupper som produkterna grupperas i
Neutral benämning på efterfrågade produkter.
I vissa fall kan det vara svårt med helt neutrala benämningar. Vi hoppas
på överseende med detta.
Förpackning per försäljningsenhet
Den största vikt på ytterförpackning som produkten får ha för att bli
godkänd.
Primärförpackning = Innerförpackning/kundförpackning men även en
beskrivning på minsta enhet, t ex köttbullar 12 - 15 G.
Denna kolumn beskriver oftast ett intervall på hur stor minsta
förpackningsenhet får vara. Svarad vara måste ha en
innerförpackning/minsta enhet som ligger inom intervallet.
En vara måste uppfylla både innerförpackning/minsta enhet och vikt
(ytterförpackning).
G
MaxviktNum
H
MinViktInnerNum Innerförpackningens minsta vikt numeriska värde
I
MaxviktInnerNum Innerförpackningens största vikt numeriskt värde
Ytterförpackningens maximala försäljningsvikt numeriskt värde
Färdigmängd
Avser de egenskaper produkten skall ha. T ex glutenfritt, laktosfritt mm
Värdena anges oftast som större eller mindre än och måste uppfyllas
för att bli godkända.
Totalt efterfrågad volym uttryckt per Kg/Liter/st
Ej färdig mängd eller avrunnen vikt.
Här anges den mängd som efterfrågas omräknat till färdig mängd eller
avrunnen vikt.
Denna kolumn är identisk med H och I beroende på vilken förpackning
som efterfrågas, om det inte finns någon avrunnen vikt eller färdig
mängd.
Denna mängd används till beräkning och uträkning av bla
belastningsvärde.
M
RefPris
Kg/L-pris som används vid kvalitetstestningen
N
BelastningsVärde
Om inget godkänt svar inkommer på en position så kommer
utvärderingen att ske med belastningspriset på den positionen.
O
Artnr
Leverantörens/grossistens artikelnummer.
P
Q
Benämning
Fsgenhet
R
Anbudspris
S
Producent
Leverantörens/grossistens benämning på artikeln.
Benämning på den försäjningsenhet som levereras så som Krt,
Frp, Kg, St mm.
Försäjningsenheten, priset och vikten ska stå i relation till
varandra och till efterfrågad storlek. Om försälningsenheten är st
ska priset vikten vara vad en st väger och priset ska avse vad en st
kostar.
Om försäljningsenheten kg används på produkter som inte säljs
kilovis så behöver vikten i kolumn T visa vad varan väger eller
inom vilket intervall vikten ligger. Detta är vanligt när det gäller t
ex färskt kött.
Pris på anbudsartiklarna är i förhållande till försäljningsenhet och
vikt.
Är enheten kg ska priset gälla per kg.
Producentnamn, t ex Procordia.
Finns det ingen så ange samma som leverantören.
T
Prodartnr
U
Märke
V
Innehåll
W
Vikt
X
Färdigavrunnen
J
Egenskap
K
Ca Förbr/år KG/L
L
Producentartikelnummer
Producentens märke på produkten
T ex Felix
Innehåll i förhållande till försäljningsenheten t ex vid krt/frp
12x0,840Kg. säljs produkter per st 1x0,840
Alfanumeriskt fält
Numeriskt fält
Vikt skall anges i förhållande till försäljningsenheten
Ej avrunnen eller färdig mängd
Är vikten t ex 12,0 kg och priset är satt per denna vikt så skall det stå
12,0 i detta fält
När det gäller försäljningsenhet kg så ska vikten vara den som
produkten säljs i för att priset ska gälla. Detta innebär att frukt och
grönt oftast har vikt 1 eftersom priset gäller oavsett hur många kilo
som beställs. I andra fall, som kött och chark, delas inte varorna. Då
ska vikten spegla vad produkten väger eller inom vilket intervall
vikten ligger.
Numeriskt fält
Y
Antfp
Z
AA
AB
AC
EAN nummer
Varuområde
Latinskt namn
Kommentar
AD
Verifikationspris
AE
Delbara artiklar
Jämförelsedata per försäljningsenhet
Skall alltid vara ifylld på samtliga artiklar.
Om det inte finns någon avrunnen vikt eller färdig mängd på varan
så skall R vara identisk med X.
Bägge kolumnerna måste alltså vara ifyllda.
Det är detta värde som ligger till grund för jämförelsepriset.
Numeriskt fält
Antal i förpackningen per försäljningsenhet.
Är det 12 enheter i förpackningen som priset är satt efter så skall
här stå 12.
EAN nummer (om det finns)
Varuområde ( kolonial, djupfryst, färskvaror, non food, nutrition)
Latinskt namn (anges på fisk, om det finns)
Här kan anges viktig information, så som
krav och ekologiskt producerat,
glutenfritt, laktosfritt mm.
Andra viktiga egenskaper som ni vill framhålla.
Verifikationspris/jämförpris per liter eller kg.
Får ej innehålla formler.
Denna kolumn används för att kontrollera att alla annan
information som försäljningsenhet, pris och vikt stämmer.
Denna kolumn används för att lämna information om angiven
position kan avropas i delad förpackning. Används olika artikel
nummer för helt eller delat behövs inte denna fyllas i
Ring gärna om ni har frågor om BASERA förfrågningsunderlag
Bengt Dalesjö 031-757 84 50, [email protected]
Jenny Dalesjö 031-757 84 52, [email protected]
Download