arval lanserar ``total fleet`

advertisement
Stockholm, 27 april 2017
PRESSMEDDELANDE
ARVAL LANSERAR ‘‘TOTAL FLEET’’
EN STRATEGISK PLATTFORM FÖR RAPPORTERING ONLINE TILL DE KUNDER
SOM ARBETAR MED FLERA LEVERANTÖRER INOM FULLSERVICELEASING MED
EN SAMLAD VY ÖVER VAGNPARKENS NYCKELTAL.
Arval, ledande multi-brand leverantör inom lösningar för fullserviceleasing av bilar lanserar Total
Fleet. Denna unika rapporteringsplattform ligger hos en fristående tredje part och ger
vagnparkschefer som arbetar med flera olika leverantörer för hantering av tjänstebilsflottan, en
samlad vy kring deras strategiska nyckeltal (KPI).
ETT EXEMPELLÖST INITIATIV INOM LEASINGINDUSTRIN
Total Fleet kommer hjälpa Arvals kunder, som arbetar med flera leverantörer samtidigt, från
bördan att behöva samla data från dessa olika källor. Detta förenklar det strategiska
beslutsfattandet, med alla viktiga aspekter som rör hela vagnparken i åtanke, oberoende av vem de
beställer sina tjänster ifrån.
Det kommer att ge vagnparkschefer en snabb, intuitiv och fullt anpassningsbar 360-graders översikt av
vagnparken, baserad på fyra nyckeltal:
1. Vagnparken: aktiva fordon, leveranser, returer och planerade returer
2. Utgifter: totala, in-, ut- och vid slutet av kontraktet-utgifter
3. Användning: utvecklingen av kontraktsvillkor, vagnparks- och kontraktsavvikelser
4. CSR: Koldioxidutsläpp och klimatpåverkan
Total Fleet kommer successivt att driftsättas i de länder där Arval har en närvaro under 2017 och
kommer göras tillgängligt för både lokala och internationella (IBO) kunder.
ETT ANVÄNDARVÄNLIGT VERKTYG
Tack vare användarvänlig och intuitiv ergonomi är både uppladdning av data och att generera
strategiska rapporter snabbt och enkelt att hantera.
En kund till Arval som fick möjligheten att testa tjänsten under testfasen kommenterade: ”Detta initiativ
är väldigt uppskattat från ett kundperspektiv, och borde ses som omstörtande på ett positivt sätt. Det är
kul att se våra strategiska partners brygga de servicebrister som finns på marknaden och lyssna på
våra behov som kunder. Vi hoppas att andra leasingföretag nu kommer stödja initiativet så att både
slutkunder och den bredare vagnparksbranschen kan dra fördel av detta. Möjligheten att förenkla min
rapportering och att kunna leverera en högre grad standardisering för data och transparens över flera
marknader och partners ses som en bra värdeadderande servicemöjlighet för både vagnparkstjänster
och hanteringen”
”Vårt mål är att alltid svara till våra kunders utvecklingsbehov och skapa mervärde för dem. Total Fleet
är det bästa sättet för vilken kund som helst som arbetar med flera leverantörer samtidigt att frigöra
personalen som arbetar med hanteringen av vagnparken från att överbelastas av arbete som inte är
värdeadderande och ge dem möjligheten att analysera den sammantagna vagnparken korrekt för att
fatta de rätta besluten”, kommenterade Philippe Bismut, CEO, Arval.
*Nous prenons soin des voitures comme de vous.
1
EN STANDARDISERAD OCH SÄKRAD LÖSNING
Total Fleet möter alla de nödvändiga kraven från ett konkurrenslagstiftnings- och
dataskyddsperspektiv. Total Fleet finns, underhålls och hanteras av en oberoende ITtjänsteleverantör. Vid kundens begäran att skicka data till plattformen kan kundens leasingleverantörer
få tillgång till Total Fleet-katalogen direkt för att ladda upp deras vagnparksdata. Uppgifterna och
rapporterna är endast tillgängliga för kunderna. Varken Arval eller de andra leasingföretagen har
tillgång till uppgifterna eller den konsoliderade vyn.
I det nuvarande läget förväntar Arval att när kunderna efterfrågar att ladda upp data till plattformen,
kommer andra leasingföretag att göra sitt bästa för att producera och ladda upp data i den angivna
tidsramen och se till att den bästa datakvaliteten levereras till kunderna. För det ändamålet har Arval
inrättat en standardiserad uppsättning data som idag redan är till stor del tillgänglig från de olika
rapporteringsverktygen på marknaden, och är således säkerställd i att kunderna kommer att få vad de
behöver för att fatta de rätta strategiska besluten kring sin vagnpark.
TOTAL FLEET: MÖJLIGHETEN TILL EN LÖSNING FÖR HELA MARKNADEN
“Arval tror att i slutändan kommer kunderna att tjäna på en lösning för hela marknaden och kommer att
vara fortsatt öppna för diskussioner med andra leasingföretag för att positionera plattformen som en
lösning som delas av hela branschen”, sammanfattar Bismut.
Total Fleet kommer göras tillgängligt under samma utsträckning till kunder i Element-Arval Global
Alliance, särskilt till Element-kunder i USA, som varit angelägna att få tillgång till en tjänst av det här
slaget under en tid.
Presskontakt:
Arval
Malin Malm, Arval, Försäljningsdirektör – [email protected] - 08 - 799 88 90
Northern Link PR
Björn Dahlgren, Northern Link, PR-kontakt för Arval – [email protected] - 076 - 160 37 60
Om Arval:
Arval grundades 1989 och ägs av BNP Paribas. Företaget specialiserar sig på fullserviceleasing och erbjuder
internationella företag, små- och medelstora företag samt yrkesverksamma skräddarsydda lösningar som optimerar de
anställdas rörlighet. Arval eliminerar även de risker som är förknippade med vagnparksförvaltning. Expertrådgivning och
högkvalitativ service, grundstenarna i Arvals kundlöfte, infrias av mer än 6 400 anställda i 28 länder och företagets totala
vagnpark består av 1 028 142 fordon världen över (december 2016).
www.arval.se
Om Element-Arval Global Aliance
Vi förvaltar mer än tre miljoner fordon i 50 länder där våra kunder dra nytta av en omfattande global skala, expertråd,
digitala verktyg, global rapportering, harmoniserad service och ett team för alla konton med en enda kontaktpunkt.
Element-Arval Global Alliance är den längsta stående strategiska alliansen inom vagnparkshanteringsindustrin och
världsledande inom vagnparkshantering.
www.elementarval.com
Om BNP Paribas:
BNP Paribas är en ledande bank i Europa med internationell räckvidd. Den har en närvaro i 74 länder och har fler än 190
000 anställda, varav 146 000 i Europa. Företaget rankas högt inom sina kärnverksamheter; Domestic Markets och
International Financial Services (vars banknätverk och finansiella tjänster för konsumenter täcks av Retail Banking &
Services) samt Corporate & Institutional Banking, vilka servar två sorters kunder: företagskunder och institutionella
investerare. BNP Paribas Group hjälper alla dess kunder (individer, föreningar, entreprenörer, små- och medelstora
företag, företagskunder och institutioner) att förverkliga sina projekt genom lösningar som sträcker sig från finansiering,
investeringar, sparande och försäkringsskydd. I Europa har BNP Paribas Group fyra huvudmarknader (Belgien,
Frankrike, Italien och Luxemburg) och BNP Paribas Personal Finance är marknadsledande inom konsumentutlåning.
BNP Paribas utökar nu dess integrerade konsumenttjänstemodell inom Medelhavsländerna, Turkiet, Östeuropa samt ett
*Nous prenons soin des voitures comme de vous.
2
stort nätverk i den västra delen av USA. Företagets tjänster inom Corporate & Institutional Banking och International
Financial Services är bland de ledande i Europa och är på stark frammarsch i Amerika och även med en snabbväxande
och stadig verksamhet i Asien- och Stillahavsområdet.
www.bnpparibas.se
*Nous prenons soin des voitures comme de vous.
3
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards