1. För att mäta spänning och ström kan man använda en

advertisement

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de
används i vardagliga sammanhang.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig
elektrisk utrustning.
1. För att mäta spänning och ström kan man använda en:
a) Multimeter
B ) Voltmeter
c) Amperemeter
d) Dynamometer
e) Elektrometer
2. Vilket av följande alternativ är felaktigt angående statisk elektricitet?
a) Statisk elektricitet beror på elektroner och protoners laddning.
b) Åska är exempel på kraftfull statisk elektricitet.
c) Vetenskapsmän upptäckte statisk elektricitet redan på 1600-talet.
d) Du kan dö av statisk elektricitet (om du har otur).
e) Lika laddningar stöter ifrån varandra.
3. Vilket av följande alternativ är felaktig angående energi?
a) Energi kan aldrig förstöras bara omvandlas.
B) Det är omöjligt att tillverka en evighetsmaskin.
c) All jordens energi idag kommer från solljuset ursprungligen.
d) Energi är något som får saker att hända.
e) Det finns olika slags energi.
4. Vilket av följande alternativ är minst rätt angående energi?
a) Solljus är exempel på strålningsenergi.
b) Elektrisk energi har hög "energikvalitet".
c) Kärnenergi finns i frukt.
d) Rörelse och lägesenergi kallas gemensamt för mekanisk energi.
e) Värmeenergi är svårt att omvandla till någon annan energiform.
5. Vilket av följande alternativ är felaktig angående spänning?
a) I vanliga vägguttag (Europa) är spänningen 230 V.
b) Enheten kallas volt efter Italienaren Volta.
c) Spänning är skillnaden i laddning mellan pluspol och minuspol.
d) När batteriet är slut har det inga elektroner i sig.
e) För att det ska finnas spänning måste det finnas en pluspol och en minuspol.
6. Vilket av följande alternativ är felaktig angående ström?
a) Ström är elektroner som rör sig i en ledning.
b) I växelström byter strömmen riktning ofta.
c) Ett batteri har likström. Strömmen går alltid i samma riktning.
d) Ström mäts i Ampere. Man skriver det med stort A.
e) Ström är ofarlig om du kommer i kontakt med den. Det är spänning som är farligast.
7. Vad kan du om ledare / isolatorer. Ett alternativ är felaktigt. Vilket?
a) Metaller är bra ledare, speciellt silver.
b) En dålig ledare är samma sak som en bra isolator.
c) En ledare är bra på att leda ström.
d) Hur bra ledare leder ström beror bland annat på ledarens tjocklek.
e) Exempel på en vanlig isolator är trä.
8. Vad kan du om motstånd /resistans. Ett alternativ är felaktigt. Vilket?
A) Högt motstånd i en ledning gör den varm.
B) Lågt motstånd ger en hög ström.
C) Lågt motstånd ger en hög spänning.
D) Ju tunnare tråd strömmen passerar desto högre motstånd.
E) Ström mäts i Ohm
9. En apparat med resistansen 100 Ohm är inkopplad i vägguttaget(230 V). Hur stor ström passerar
genom apparaten?
a) 100 Ohm gånger 230 Volt = 23000 A
b) Två hål i väggen ger en spänning på 230 /2 = 115 V. 100 gånger 115 = 11500 A
c) 230 V / 100 Ohm = 2,3 Ampere
d) 100 / 230 = 0,43 Ampere
e) 100 Ohm plus 230 Volt = 330 Ampere
10. Vad kan du om elektrisk effekt? Ett alternativ är felaktigt. Vilket?
a) Elektrisk effekt mäter hur snabbt en apparat omvandlar elektrisk energi till något annat.
b) Ju högre effekt en apparat kräver desto mer ström behöver den.
c) Enheten man använder för effekt är What (W).
d) För att ta reda på hur mycket elektrisk energi som används tar man effekt gånger tid.
e) Om din apparat har effekten 1000 W och du använder den en halvtimme har den förbrukat 500
Wh (0,5 KWh).
11. Vilken av dessa apparater har högst effekt?
a) Mikrovågsugn
b) Dammsugare
C) Vattenkokare
d) Dator
e) Teve
12. En lampa har spänningen 10 V och du mäter strömmen till 2 Ampere. Vad har lampan för effekt?
a) 10 V gånger 2 Ampere = 20 Watt
b) 10 dividerat på 2 = 5 Watt
c) 2 dividerat på 10 = 0,2 Watt
d) 10 minus 2 = 8 Watt
e) 10 plus 2 = 12 Watt
13. Vad kan du om kopplingsscheman / sluten krets? Vilket alternativ är felaktigt?
a) Elektroner rör sig från minus till plus i en elektrisk krets.
b) Ett kopplingsschema är en tydlig bild på hur man kopplat.
c) En lampa ritas som en rund ring med ett kryss i.
d) Om kretsen inte är sluten kan det börja brinna.
e) Med en strömbrytare kan man stänga av och sätta på strömmen.
14. Parallell och seriekoppling. Vilket alternativ är felaktigt?
a) Två seriekopplade lampor sitter i rad på en ledning.
b) Du seriekopplar två lampor. Båda lyser först men sen går en lampa sönder. Den andra fortsätter
att lysa.
c) Två seriekopplade batterier på 1,5 Volt ger totalt en spänning på 1,5+ 1,5 = 3 V
d) Om du parallellkopplar två lampor lyser de lika starkt.
e) Om du parallellkopplar två batterier på 1,5 Volt blir den totala spänningen 1,5 Volt.
15. Vad är farorna med elektricitet? Ett alternativ felaktigt.
a) Vid en kortslutning kan det börja brinna.
b) För att undvika överbelastning bör man inte använda så många apparater samtidigt.
C) Skadade ledningar kan vara strömförande. Du kan få en stöt.
d) Mycket ström i en ledning gör att den blir varm och kan börja brinna.
e) Kortslutning är vanligare i apparater med hög effekt.
16. Vilket att följande alternativ är felaktigt angående elsäkerhet?
a) En propp/säkring slår ifrån när det blir hög spänning.
b) I en jordad sladd finns det tre trådar.
c) En jordfelsbrytare är en snabbare typ av säkring.
d) En apparat med en CE-beteckning är kontrollerade av EU.
e) En automatsäkring är en modernare variant av "propp".
17. Vad kan du om magneter? Ett alternativ felaktigt.
a) Kring magneter finns det alltid ett magnetfält.
b) Två röda ändar på en stavmagnet stöter bort varandra.
c) Om du delar en magnet på mitten får du två nya magneter fast mindre.
d) Jorden är en magnet.
e) Jorden geografiska nordpol och magnetiska nordpol ligger på samma ställe.
18. Vilket av följande alternativ är felaktigt angående elektromagneter?
a) En elektromagnet har alltid ett magnetfält.
b) Ju fler varv den snurrade tråden (spolen) har desto starkare magnet
c) Det finns elektromagnet så stora att de kan lyfta en bil.
d) En elektromagnet kan man stänga av och sätta på.
e) Du har elektromagneter i din mobil.
19. Elmotorn. Ett alternativ felaktigt.
a) Elmotorn omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi.
b) I en elmotor finns en elektromagnet.
c) Du måste ha likström för att elmotorn ska fungera.
d) Elmotorn innehåller två magneter.
e) Elmotorer finns i vattenkraftverk
20. Induktion -Ett alternativ felaktigt.
a) När en spole snurrar i ett magnetfält uppstår en ström.
b) Induktion är när rörelseenergi omvandlas till elektrisk energi.
c) Generatorer hittar man i ett vattenkraftverk.
d) Ju mer magneten snurrar i spolen desto högre ström.
e) Induktion kräver en elektromagnet för att fungera.
Download