HbA1c bestämning vid hemoglobinopatier Benny Larsson

advertisement
HbA1c bestämning vid
hemoglobinvarianter
Benny Larsson
Laboratorie Medicin Skåne
Klinisk kemi, Malmö
[email protected]
• Definition av HbA1c IFCC
• IEC (HPLC), Affinitet, Immuno,
• Vanligaste Hb-varianter
Hb-E, Hb-S, Hb-C, Hb-D
• Randy Little, Amsterdam Dec 2012
nya rekommendationer
• Leverantörernas specifikationer
• Britta Landin, presentation
• Frågor och diskussion
• Definition av HbA1c IFCC
• IEC(HPLC), Affinitet, Immuno,
• Vanligaste Hb-varianter
Hb-C, Hb-D, Hb-E, Hb-S
• Randy Little, Amsterdam Dec 2012
nya rekommendationer
• Leverantörernas specifikationer
Definition av HbA1c IFCC
E-Chains: Yellow
D-Chains: Blue
N-terminal Valine:
Red
+exapeptide
Red/Green
• Definition av HbA1c IFCC
• IEC(HPLC), Affinitet, Immuno,
• Vanligaste Hb-varianter
Hb-E, Hb-S, Hb-C, Hb-D
• Randy Little, Amsterdam Dec 2012
nya rekommendationer
• Leverantörernas specifikationer
IEC Ion exchange chromatography
• Separerar hemoglobin fraktioner efter
deras laddning.
• Kalibreras mot IFCC
Ex: BioRad: Variant Turbo, D10
Tosoh: G7+G8
MonoS:Kalibreras ”ej” resultat beräknas
med hjälp av IFCC masterekvation
Boronate-Affinitet (GHB)
• Mäter totalt glykerat hemoglobin
• Boronat binder till ”allt” glukos i Hbmolekylen
• Kalibreras mot IFCC
Ex: Axis-Shield Afinion
Immunologiska metoder
• Antikropp riktad mot glukos på
N-terminala Valinet i β-kedjorna
• Kalibreras mot IFCC
EX: Roche TinaQuant
Siemens DCA-Vantage
• Definition av HbA1c IFCC
• IEC(HPLC), Affinitet, Immuno,
• Vanligaste Hb-varianter
Hb-E, Hb-S, Hb-C, Hb-D
• Randy Little, Amsterdam Dec 2012
nya rekommendationer
• Leverantörernas specifikationer
Hb-variant
Hb-kedja, position
HbE
β,26 Glu → Lys
Förekomst i
heterozygot form
~ 30%
HbS
β,6
Glu → Val
~ 40%
HbC
β,6
Glu → Lys
~ 50%
HbD
β,121 Glu → Gln
~ 50%
HbF
γ + α inga β kedjor
Ref: Randy Little, NGSP, USA
HbS substitution β-kedja
HbA0
-146
- - -aminosyror
--------
Val
Val
His
Leu
Thr Pro
Glu
Glu
HbA1c
-146
- - aminosyror
---------
Val
Glc
Val
His
Leu
Thr Pro
Glu
Glu
Ex: Homozygot HbSS
Ex: Homozygot HbSS
Normalt hemoglobin
Sickle Cell hemoglobin
långa oflexibla kedjor
Normala röda
celler kompakta
och flexibla
passerar lätt små
kapillärer
Sickle röda celler
fastnar lätt i
småkapillärer
• Definition av HbA1c IFCC
• IEC(HPLC), Affinitet, Immuno,
• Vanligaste Hb-varianter
Hb-C, Hb-D, Hb-E, Hb-S
• Randy Little, Amsterdam Dec 2012
nya rekommendationer
• Leverantörernas specifikationer
Utökade tester, Randy Little,
NGSP, USA
Äldre gränsvärden för signifikant interferens NGSP:
>10% vid 42 samt 75 mmol/mol
Nya gränsvärden för signifikant interferens NGSP:
>7% vid 42 samt 75 mmol/mol
Randy Little, Clinica Chimica Acta 413 (2012) 819–821
www.ngsp.org
Klinisk signifikant interferens
immunoassay
Metod
HbAE
HbAS
HbAC
HbAD
Förhöjt
HbF
Cobas
Integra
Gen 2
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja > 10%
DCA2000
/ Vantage
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja > 10%
Ref: Randy Little, NGSP, USA
Klinisk signifikant interferens HPLC
Metod
HbAE
HbAS
HbAC
HbAD
Förhöjt
HbF
BioRad
D10 Short
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja > 10%
Tosoh G7
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej ≤ 30%
Tosoh G8
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej ≤ 30%
BioRad
Variant
Turbo 2.0
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej ≤ 25%
Ref: Randy Little, NGSP, USA
Klinisk signifikant interferens Boronat
metoder
Boronate
Affinitetsmetoder
HbAE
HbAS
HbAC
HbAD
Förhöjt
HbF
Afinion
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja > 10%
Ref: Randy Little, NGSP, USA
• Definition av HbA1c IFCC
• IEC(HPLC), Affinitet, Immuno,
• Vanligaste Hb-varianter
Hb-E, Hb-S, Hb-C, Hb-D
• Randy Little, Amsterdam Dec 2012
nya rekommendationer
• Leverantörernas specifikationer
Leverantörers specifikationer
Leverantör/
instrument
HbAE
HbAS
HbAC
HbAD
Roche Cobas
Gen2
Nej
Nej
Nej
Nej
Förhöjt
HbF
Ja > 10%
____
Nej
Nej
X
____
Ja > 10%
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej x
Nejj
N
Nej
Nej
Nej
Nej
BioRad D10
Short
Tosoh G7
Tosoh G8
BioRad
Variant Turbo
2.0
x
Nej> ≤?30%
Ja
%x
Nej> ≤?30%
Ja
%x
≤ 25%
JaNej
≤ 25%
Afinion
Nej
Nej
Nej
Nej
JxNej
a >10%
DCA Vantage
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja > 10%
Ref: Randy Little, NGSP, USA
Tack för visat intresse !
Nu över
till
Britta Landin
Download