Matematik 8: Taluppfattning och tals användning. Vi ska träna på

advertisement
Matematik 8: Taluppfattning och tals användning.
Vi ska träna på:





Begrepp:
tallinje, tiosystemet, decimal, räknesätt, faktor, term, summa,
differens, produkt, täljare, nämnare, kvot, avrundning,
prioriteringsordning
tal, siffror, negativa tal, potens, potensform, bas, exponent.
Metoder
Resonemang
Kommunikation
Problemlösning
Vi ska arbeta med:
Repetition från sjuan.
Addition, subtraktion, multiplikation och division.
Negativa tal.
Potensform.
Detta kommer att bedömas enligt kunskapskrav i LGR 11.
Du har kunskaper om matematiska begrepp.
Du kan välja och beskriva strategier och metoder samt föra resonemang.
Du kan lösa enkla problem.
Lena Hansson 2013.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards