Graviditetsklåda och intrahepatisk cholestas under graviditet

advertisement
Obstetrik PM
Utfärdande enhet:
Dokumentnamn:
Kvinnoklinikerna i Linköping och
Norrköping
Graviditetsklåda och intrahepatisk cholestas
under graviditet
Sid nr:
Utfärdare (namn och titel):
Målgrupp (vilka detta berör):
Giltig fr o m datum:
Giltigt tom
Caroline Lilliecreutz Möl
Birgitta Zdolsek Möl
Kvinnoklinikerna i Linköping
och Norrköping
2014-10-01
2016-10-01
1(2)
Diarienummer
BKC-2007-44
Graviditetsklåda och intrahepatisk cholestas under graviditet
Orsakerna till klåda under graviditeten kan vara flera ex dermatit, allergi, gallstensanamnes etc.
Det är viktigt att bland kvinnor med klåda under graviditeten urskilja patienter med
intrahepatisk cholestas (ICP) eller sk graviditetshepatos (1.5% av gravida). ICP med gallsyror
≥40µmol/l (20 %) är förenat med ökad risk för prematurbörd (19-60%), fetal distress
intrapartalt (22-33%) samt IUFD (1-2%).
Symptomatologi
 Klåda – typiskt förekommande i handflator och fotsulor, värst nattetid. Generell klåda
på bål och extremiteter förekommer.
Laboratorievärden
 S-gallsyror tages fastande (referensvärde <6 µmol/L)
 S-bilirubin
Diagnoskriterier intrahepatisk cholestas under graviditet
 Klåda och förhöjda gallsyrenivåer i maternellt blod
Transaminaser är förhöjda i 20-60 % av ICP fallen. Halten av s-gallsyror och s-bilirubin är
korrelerad till fetal risk men inte transaminasnivåerna.
Handläggning av ICP:
När ICP konstaterats skall prov tas för Hepatit C RNA (kvant) då förekomsten av ICP är
vanligare hos patienter med Hepatit C infektion. Pos Hepatit C svar handläggs av läkare inom
mödrahälsovården.
Gallsyror 6-40µmol/l mild ICP (ej förenat med fetal risk):
 symtomatisk behandling se nedan (i vid mycket svår klåda kan även Ursofalk
övervägas)
 Nya prover vid symtomökning
Gallsyror ≥40µmol/l grav ICP (ökad fetal risk): förlossning eller behandling med:
 Ursofalk 1g t.n. fram till partus ( effekt efter ca. 7 d)
 CTG 1-2/vecka fram till partus
 S-gallsyror och s-bilirubin 1/vecka tills <40µmol/l (och vid ökade besvär)
 Överväg att tidigarelägga förlossningen om s-gallsyror ≥40µmol/l trots behandling.
Postadress
Besöksadress
Telefon, sekr
E-post
Kvinnokliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping
Gamla Övägen
010 104 33 29
[email protected]
Obstetrik PM
Utfärdande enhet:
Dokumentnamn:
Kvinnoklinikerna i Linköping och
Norrköping
Graviditetsklåda och intrahepatisk cholestas
under graviditet
Sid nr:
Utfärdare (namn och titel):
Målgrupp (vilka detta berör):
Giltig fr o m datum:
Giltigt tom
Caroline Lilliecreutz Möl
Birgitta Zdolsek Möl
Kvinnoklinikerna i Linköping
och Norrköping
2014-10-01
2016-10-01
2(2)
Diarienummer
BKC-2007-44
Symptomatisk behandling av klåda under graviditet (ej ICP)
 Betnovat liniment, kylbalsam
 Klemastin (Tavegyl®) 1mg 6-8st/d eller Prometazin (Lergigan®) 25mg 1-2tn.
Dokumenthistorik
Utgåva nr:
Giltig fr o m:
Kommentar till ny utgåva:
1
2006-05-05 Första utgåvan
2
2007-04-10 Andra utgåvan
3
2007-10-06 Tredje utgåvan
4
2008-12-07 Fjärde utgåvan
5
2010-03-28 Femte utgåvan
6
2012-05-24 Sjätte utgåvan
7
2014-10-01 Sjunde utgåvan
Sign
Godkänd av (namn, titel, datum):
Ann Josefsson, verksamhetschef, 2006-05-20
Barbara Almfeldt, Verksamhetschef, 2006-05-20
Kerstin Jonsson, Verksamhetschef, 2006-05-20
Ann Josefsson, verksamhetschef, 2007-04-10
Barbara Almfeldt, Verksamhetschef, 2007-04-10
Kerstin Jonsson, Verksamhetschef, 2007-04-10
Ann Josefsson, verksamhetschef, 2007-10-06
Barbara Almfeldt, Verksamhetschef, 2007-10-06
Kerstin Jonsson, Verksamhetschef, 2007-10-06
Ann Josefsson, verksamhetschef, 2008-12-07
Barbara Almfeldt, Verksamhetschef, 2008-12-07
Kerstin Jonsson, Verksamhetschef, 2008-12-07
Ann Josefsson, verksamhetschef, 2010-03-28
Kerstin Jonsson, Verksamhetschef, 2010-03-28
Karin Bergare, Verksamhetschef, 2012-05-24
Ann Josefsson, verksamhetschef, 2012-05-24
Ninnie Borendal Wodlin, Verksamhetschef, 2014-10-01
Agneta Werner, Överläkare, 2014-10-01
Postadress
Besöksadress
Telefon, sekr
E-post
Kvinnokliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping
Gamla Övägen
010 104 33 29
[email protected]
Download