Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2017

advertisement
SLUTTENTAMEN PATOLOGI Max poäng: 28,5p
KOD:_________
VT17
Godkänd gräns 18,5p (65%) VG gräns 23p(80%)
Namn:______________________________________________________
Personnr:__________________________________________________
TentamenPatologi,OptikerprogrammetVT2017
Fredagden2juni2017
Skrivtid:09.00-11.00
GårkursenVT17
Gåttkursentidigareterminer
Vänligenskrivdintenta-kodpåallasidorochvarvänligattmemoreraden.
Tentanbestårav26stfrågorfördelatpå10sidor.Vargodkontrolleraattduharallasidor.
Maxpoäng:28,5p
Godkändgräns:18,5p(65%)
VG-gräns:23p(80%)
Resultat
Poäng:__________
Godkänd
Välgodkänd
Resultatenkommerattmailasutochläggaspåkurswebben.
Lyckatill!
1
SLUTTENTAMEN PATOLOGI Max poäng: 28,5p
KOD:_________
VT16
Godkänd gräns 18,5p (65%) VG gräns 23p (80%)
1. Ge tre exempel på malignitetstecken vid bedömning av en pigmenterad förändring på huden (ABCDE).
(1,5p)
Sten Stemme
2
SLUTTENTAMEN PATOLOGI Max poäng: 28,5p
KOD:_________
VT17
Godkänd gräns 18,5p (65%) VG gräns 23p(80%)
2.Vilka tre undersökningar ingår i så kallad trippeldiagnostik av bröstcancer?
(0,5p/rätt svar, max 1,5p)
Hannes Olauson
3
SLUTTENTAMEN PATOLOGI Max poäng: 28,5p
KOD:_________
VT16
Godkänd gräns 18,5p (65%) VG gräns 23p (80%)
3. A) Vilka olika typer av näsblödningar finns det? (totalt 1p. 0,5p för varje rätt svar)
B) Hur behandlas vanligen en näsblödning?
4.A) Vad är sinuit och vilka är de vanligaste symptomen? (totalt 1p. 0,5p för varje rätt svar)
B) vad är den vanligaste orsaken till sinuit?
5. A) Vad orsakas mononukleos av? (totalt 1p. 0,5p för varje rätt svar)
B) Vilka är de vanligaste symptomen
Denis Nastic
4
SLUTTENTAMEN PATOLOGI Max poäng: 28,5p
KOD:_________
VT17
Godkänd gräns 18,5p (65%) VG gräns 23p(80%)
6. Var uppstår vanligen tromber som orsakar lungemboli? (1p)
7. Nämn tre komplikationer till hjärtinfarkt (1,5)
8. Nämn två typer av aneurysm. Nämn en allvarlig komplikation till aortaaneurysm? (2)
Claes Lindh
5
SLUTTENTAMEN PATOLOGI Max poäng: 28,5p
KOD:_________
VT16
Godkänd gräns 18,5p (65%) VG gräns 23p (80%)
9. Nämn tre kliniska symptom (dvs inte laboratorieprover) som kan tala för att en patient har diabetes mellitus
(0,5 p för tre rätt, ett fel ger noll poäng):
10. Vad kallas ögon-tillståndet som drabbar diabetiker i hög utsträckning? (0,5 p)
11. Vid vilken endokrin sjukdom kan patienten drabbas av exoftalmus (utstående ögon)? (0,5 p)
Christofer Juhlin
6
SLUTTENTAMEN PATOLOGI Max poäng: 28,5p
KOD:_________
VT17
Godkänd gräns 18,5p (65%) VG gräns 23p(80%)
12. Vilken av dessa celltyper är viktig för att stoppa blödningar och bilda koagel? (1p)
a. Trombocyterna
b. Lymfocyterna
c. Granulocyterna
d. Monocyterna
Svar:_________
13. Inflammation kan sägas utgöras av fem komponenter. Ett exempel är värmeökning. Nämn ytterligare tre
stycken. (Om du skriver fler räknas bara de tre första). 0,5 p per rätt, max 1,5 p
14. Nekros och apoptos är olika sorters celldöd. När kan nekros uppstå? (1p)
15. Hyperplasi innebär att cellerna blir fler till antalet. Men vad betyder metaplasi? (1p)
Felix Haglund
7
SLUTTENTAMEN PATOLOGI Max poäng: 28,5p
KOD:_________
VT16
Godkänd gräns 18,5p (65%) VG gräns 23p (80%)
16. Det anatomiska området som heter ”vulva” inkluderar: (0,5p)
a. Hud och fett
b. Livmoder
c. Äggstock
Svar:_________
17. Livmodercancer utvecklas oftast på grund av: (0,5p)
d. Rökning
e. Miljöfarliga kemikalier
f. Ökade nivåer av östrogen
Svar:_________
18. Endometrios är: (0,5p)
g. En form av cancer i livmoderhals
h. Förekomst av endometrieslemhinna utanför livmoder
i. Tecken på infektion i vulva
Svar:_________
Joe Carlson
8
SLUTTENTAMEN PATOLOGI Max poäng: 28,5p
KOD:_________
VT17
Godkänd gräns 18,5p (65%) VG gräns 23p(80%)
19. Vad är en neurotransmittor? (1p)
Bara ett svar är rätt:
1) Kirurgiskt implantat (för stimulering av skadade nerver)
2) Kemiskt ämne som släpps ut i synapser
3) Nervcell i storhjärnan ansvarig för rörelse
4) Känselkropp i huden
Svar:_________
20. Vad finns uteslutande i det centrala nervsystemet (CNS)? (1p)
Bara ett svar är rätt:
1) Grå och vit substans
2) Nerv och ganglion
3) Blodkärl och bindväv
4) Nervceller och stödjeceller
Svar:_________
21. Vad är fel om likvor/cerebrospinalvätska? (1p)
Bara ett svar är rätt:
1) Likvor bildas centralt i hjärnan (i ventriklar)
2) Likvor släpps ut från synapser
3) Hjärnan och ryggmärgen flyter i likvor
4) Problem med likvorresorbtion kan leda till hydrocephalus/vattenskalle
Svar:_________
22. Vilket uttalande om ryggmärgsbråck är fel? (1p)
Bara ett svar är rätt:
1) Vaccination mot HPV skyddar mot ryggmärgsbråck
2) Ryggmärgsbråck är en missbildning
3) Det utgår från en benign tumör utgående från hjärnhinnor
4) Folsyra (ett vitamin) används för att förebygga ryggmärgsbråck
Svar:_________
23. En stroke/slaganfall i höger hjärnhalva kan leda till... (Bara ett svar är rätt) (0,5p)
1) Förlamning i höger kroppshalva.
2) Förlamning i vänster kroppshalva.
Svar:_________
Christopher Illies
9
SLUTTENTAMEN PATOLOGI Max poäng: 28,5p
KOD:_________
VT16
Godkänd gräns 18,5p (65%) VG gräns 23p (80%)
24. Nämn tre karakteristiska skillnader mellan en benign och malign tumör vad gäller växtsätt/utseende
(exempelvis tre skillnader mellan leiomyom versus leiomyosarkom) (3p)
BENIGN
vs
MALIGN
•
•
•
•
•
vs
•
•
•
•
•
Välavgränsad, avkapslad
Växer långsamt
Degenerativa förändringar
Växer lokalt
Väldifferentierad
Växer infiltrativt
Växer snabbt
Nekroser och blödningar
Metastaserar (sprider sig)
Sämre differentiering
25. Vilken är den vanligaste virusorsakade maligna tumören och vilket virus orsakar denna (1p)
26. Cancertumörer stadieindelas i stadie I-IV. Vad beskriver stadieindelningen och varför är den viktig? (2p)
Anders Näsman
10
Download