(Microsoft PowerPoint - ESAS-forum f\366r dialog 150311)

advertisement
2015-03-24
ESAS – FORUM FÖR DIALOG
Symtomskattning, symtomlindring
och utvärdering
Från brytpunktssamtal till efterlevandestöd Göteborg 11 mars 2015
Ulrika Jacobsson, leg. sjuksköterska Lerums Kommun Jerry Dahlberg, läkare palliativa teamet Alingsås lasarett
Edmonton
Symtom
Assessment
System
1
2015-03-24
Hur?
•
•
•
•
•
Regelbundenhet
Bedömning och ev. kommentarer
Resultat faxas till läkare
Återkoppling
Utvärdering
Fördelar med ESAS
Patient
• Kontinuitet
• ”Mina behov i centrum”
• ”Jag får hjälp”
• Uppföljning
• TILLIT
Sjuksköterska
• Helhetsbild
• ”Effektivt” vårdande
• Underlag för dialog
• Agera på plats
• TILLIT
2
2015-03-24
Evidens
Hur mår
patienten?
!!!
???
3
2015-03-24
!!!
• 1:ÖPPNA FRÅGOR
200 patienter
•
•
•
How are you feeling?
What symptoms are you having
now?
Is there anything else?
• 2:FORMULÄR
Symptom Evaluation in Palliative Medicine: Patient Report vs
Systematic Assessment Support Care Cancer (2006) 14: 444-453
Jade Homsi et al
Resultat
Antal symptom 2397 totalt
Spontant
13%
Skattning
87%
Antal svåra symtom: 522
Spontant
31%
Skattning
69%
Symptom Evaluation in Palliative Medicine: Patient Report vs
Systematic Assessment Support Care Cancer (2006) 14: 444453 Jade Homsi et al
4
2015-03-24
???
Dag 1:
Dag 2-3:
ESAS
QLQ C30
HADS
Pat bedömer och värderar
själv sina besvär
Journalen = doktorn identifierar
patientens problem
Does the Medical Record Cover the Symptoms Experienced by Cancer
Patients Receiving Palliative Care? Journal of Pain and Symptom
Management Vol. 21 No. 3 March 2001 Annette S. Strömgren et al
Symtom
NP antal pat via
skattn.skala
ND antal
pat
omnämnd i journal
Av tio
patienter
upptäcktes …
Illamående/kräkningar
25
13
~5/10
Dyspné
30
12
~4/10
Ångest
27
6
~2/10
Smärta
52
50
~9/10
Sömnlöshet
26
4
~2/10
Livskvalitet
QOL
45
1
~0,1/10
Does the Medical Record Cover the Symptoms Experienced
by Cancer Patients Receiving Palliative Care? Journal of Pain
and Symptom Mangament Vol. 21 No. 3 March 2001 Annette
S. Strömgren et al
5
2015-03-24
6
2015-03-24
Utmaningar!
•
•
•
•
Skapa rutin för användandet
Övning ger färdighet, för alla!
Respons skapar TILLIT!
Patient vägrar svara på de där frågorna en
gång till…….var flexibla!
7
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards