Offentlig förvaltning

advertisement
Asylsökandes påverkan på BNP
och andra centrala mått
Bakgrund
Antal inkomna asylansökningar per månad, 2012 till och med februari 2016
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2012
2013
2014
2015
2016
Bakgrund forts.
Antal inskrivna asylsökande, 2000-2015, samt per 2016-03-01
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Källa: Migrationsverket
Hantering av asylsökande i NR
 Sveriges officiella befolkning är den folkbokförda
befolkningen.
 För att folkbokföras krävs ett uppehållstillstånd (minst
12 månader).
 Asylsökande ingår inte i den svenska befolkningen,
utan i utländsk befolkning och utländska hushåll.
 Transfereringar till dessa hushåll förs i NR som
transfereringar till utlandet och deras konsumtion går
som export.
Avgränsning
- BNP-effekten fjärde kvartalet 2015
Skattat:
Ej skattat:
•
Effekten av ökat antal
asylsökande
•
Effekten av personer som
fått uppehållstillstånd
•
I statsbudgeten:
”Migration”
•
I statsbudgeten:
”Integration”
•
Syns tydligt i dataunderlag
•
Svårt att urskilja i
statistiken
Påverkan på centrala mått – Bidrag P.E.
Förändringar i volym
Totalt
(årstakt)
Asylsökandes bidrag
(årstakt)
3,8 %
1,2 P.E.
- Statens konsumtion
4,3 %
1,9 P.E.
- Kommunernas kons.
3,7 %
1,3 P.E.
- Landstingens kons.
2,5 %
0,3 P.E.
Export av tjänst
11,7 %
0,4 P.E.
Import av varor och tjänst
6,2 %
0,1 P.E.
BNP totalt
5,0 %
0,4 P.E.
Offentlig konsumtion
Påverkan på BNP i årstakt – Bidrag P.E.
0,45
Totalt:
Varav:
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
BNP totalt
-0,05
-0,10
Statens
konsumtion
Kommuners kons. Landstings kons.
Export av tjänst
Import av varor
och tjänst
Utmaningar för statistiken
• Asylinvandringen påverkar statistiken på flera olika sätt
• Befolkningsökningen påverkar ett antal viktiga mått
• Definition av totalbefolkning – ESA 2010
Avser att stanna, inom landets ekonomiska territorium i minst
ett år
• Definition av folkbokförd befolkning
Avsikt och rätt att stanna, inom landets ekonomiska territorium
i minst ett år
• Totalbefolkning beräknad här inkluderar antalet
inskrivna asylsökande
Antal inskrivna asylsökande
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Källa: Migrationsverket
Befolkningsutveckling (%)
1,8
1,6
1,4
1,2
1
Befolkning (fokbokförd)
0,8
Befolkning (total befolkning)
0,6
0,4
0,2
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
BNP per capita
6
4
2
0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
-2
-4
-6
-8
BNP capita - Folkbokförda
BNP capita - Total befolkning
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
Antal sysselsatta som andel av
befolkning (%)
72
70
68
66
Folkbokförd befolkning
64
Totalbefolkning
62
60
58
SCB hanterar följderna
• Samtliga statistiksystem påverkas.
• SCB hanterar effekterna i ett antal statistikgrenar
• SCB deltar i arbete kring samordningsnummer
• Folkbokförda befolkningen följs
Frågor?
Kontakt:
Daniel Johansson
[email protected]
019 – 17 63 61
Daniel Lennartsson
[email protected]
019 – 17 70 82
Download