Bildspel - Läkemedelsverket

advertisement
Innehåll
Bakgrund till enteral läkemedelsadministrering (5-8).
Var hittar man information om enteral läkemedelsadministrering (9-10).
Översikt av tillvägagångssätt vid enteral läkemedelsadministrering (11).
Läkemedelshantering vid enteral tillförsel av läkemedel (12-18).
Komplikationer (slangocklusion, interaktioner med sondnäring,
gastrointestinala biverkningar), (19-22).
6. Sammanfattning (23).
7. Länkar (24).
1.
2.
3.
4.
5.
Illustration Linda Skogfeldt
Länkar
 Kunskapsstöd från Läkemedelsverket: http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso--sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Enterallakemedelsadministrering/
 Läkemedelsboken: (http://www.lakemedelsboken.se/), uppslagsdatum 2013-01-18.
 Läkemedelsinformationscentralerna: (http://www.lic.nu/), uppslagsdatum 2013-03-07.
 Vårdhandboken, http://www.vardhandboken.se/, uppslagsdatum 2013-03-07.
 LIF, skyddsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal vid hantering av läkemedel:
(http://www.lif.se/default.aspx?id=34005), uppslagsdatum 2013-01-18.
 Administrering av legemidler i sonde/PEG En veileder for helsepersonell (http://www.helsebergen.no/omoss/avdelinger/legemidler-til-barn/Documents/Sonde_opplag%202%20-%20sep09.pdf)
uppslagsdatum 2013-01-18.
 A.S.P.E.N: (http://www.nutritioncare.org/), uppslagsdatum 2013-01-18.
 BAPEN (British Association for Parenteral and Enteral Nutrition): (http://www.bapen.org.uk/)
uppslagsdatum 2013-01-18.
 British Pharmaceutical Nutrition Group (BPN G): (http://www.bpng.co.uk/index.htmL), uppslagsdatum
2013-01-18.
 http://www.dbh.nhs.uk/Library/Patient_Policies/PAT%20MM%202%20v.3%20%20ADMIN%20OF%20MEDS%20SWALLOWING%20DIFFS.pdf
 European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESP GHAN ):
(http://www.espghan.med.up.pt/), uppslagsdatum 2013-03-07.
Download