Kort repetition om trianglar och trigonometri

advertisement
Kort repetition om trianglar och trigonometri
I en rätvinklig triangel är en vinkel 90o.
Summan av de övriga vinklarna är 90o, d.v.s. α + β = 90 .
För en rätvinklig triangel gäller Pytagoras sats:
a 2 + b2 = c2
I en rätvinklig triangel gäller att:
sin α =
a
c
 motstående katet 


 hypotenusan 
cos α =
b
c
 närliggande katet 


 hypotenusan 
tan α =
a
b
 motstående katet 


 närliggande katet 
Exempel 1
Bestäm vinkeln γ.
tan γ =
700
300
⇒ γ = arctan
Exempel 2
Bestäm fx och fy.
f x = 350 ⋅ cos 23 = 322.2
f y = 350 ⋅ sin 23 = 136.8
eller
f x = 350 ⋅ sin 67 = 322.2
f y = 350 ⋅ cos 67 = 136.8
700
= 66.8
300
Download