• Vilka heliga platser finns? Heliga byggnader. Moskén är • Vad

advertisement
Islam
•
Vilka heliga platser finns? Heliga byggnader. Moskén är
muslimernas gudstjänstlokal. I moskén samlas också människor som bor nära.
Moské betyder plats där man faller ner. Den har en kupol och en eller flera smala
höga torn som kallas minoriteter. Därifrån ropar man ut när det är bön. I moskén
finns ett ställe som visar var Mecka är. Före man går in moskén ska man tvätta sig rengöringsrit som kallas wadu man tvättar ansikte, händer och fötter och hår så att
man visar andlig renhet inför Gud. I moskén finns det inte bilder eftersom
Muhammed förbjöd bilder.
•
Mecka är en helig stad i Saudiarabien, 75 kilometer öster om hamnstaden Jeddah. I
Mecka finns Kaaba som är en grav som är den heligaste platsen inom Islam. Kaaba
finns i moskén Masjid al-Haram. Dit vallfärdigar muslimska pilgrimer under hajj
och människor som inte är muslimer är förbjudna att åka dit. Staden är huvudstad i
Mecka och det finns 1,5 miljoner personer som bor där.
•
Vad heter religionens heliga skrifter? Koranen är islams heliga skrift
och den är Allahs sista budskap till mänskligheten som mottogs av Muhammed.
Budskapen skrevs ned och finns i Koranen som är Islams heliga bok. Koranen är
skriven på arabiska, det språk som ängeln Gabriel talade till Muhammed på.
Koranen innehåller regler och föreskrifter. I Koranen befaller Allah oss att tillbe
endast honom och Koranen uppmanar oss också att älska andra och vara vänliga
mot alla människor och att respektera och hjälpa våra föräldrar och att avsky onda
gärningar och att göra det som är gott.
•
Hur utövar man religionen? Dom fem pelarna Trosbekännelsen
(Shahada) betyder att man förpliktar sin tro till Allah och att följa profeten, man
säger det till den nyfödda och det upprepas på dödsbädden.
•
Bönen: Den näst viktigaste plikten är att be fem gånger om dagen, på morgonen
före soluppgången, mitt på dagen, på eftermiddagen, på kvällen och efter
solnedgången ska man ska be mot Mecka.
•
Allmosor är att man ska ge gåvor till dom fattiga. Man ska också ge ungefär 2,5% av
det man äger.
•
Fastan är under månaden Ramadan och då fastar man från morgon till kväll och då
tänker man på hur det är för dom svältande. Barn under 15 år, sjuka eller gravida
behöver inte fasta.
•
Valfärden: pilgrimsfärden det är när man reser till Mekka för att gå sju varv runt
graven sen rör man Kaaba för att visa sin lydnad till Allah för att Abraham är
begravd i Kaaba och det är den enda av pelarna som inte är obligatoriskt.
•
Vilka ritualer har man? Dop. Först så tar man vatten på den nyfödde och
sen viskar man gud är den störste på arabiska.
Islam
•
Konfirmation är när man börjar fasta för att man ska tänka på dom som svälter och
att man inte är mer värd en andra.
•
Bröllop - Ett äktenskap är ett kontrakt mellan man och kvinna där man säger inför
gud att man nu hör ihop. Vittnen finns och kvinnans förmyndare. Familj och vänner
firar brudparet innan vigseln i parens föräldrars hem. Sen åker bruden till lokalen
där brudgummen väntar. Man gifter sig i en moské eller hemma eller i annan
lokalen. Sen läser man Koranen. Vilken muslimsk man som helst kan viga paret.
Enligt islam kan en muslimsk man gifta sig med en kvinna som har en annan
religion, men en muslimsk troende kvinna kan bara gifta sig med en muslimsk man.
•
Begravningen är direkt efter döden. Först samlas släkt och vänner till den
dödes familj i deras hem och man ber tillsammans. Sen ska man begravas
direkt efter att man dött. Innan begravningen ska kroppen tvättas och sedan
svepas in i två rena tyg. Man lägger kroppen direkt ner i graven utan kista. Sen
gräver familjen igen graven med sina händer. I Sverige får man inte gräva ner sina
döda själva.
•
Vilka symboler har man?Halvmånen, är en känd inofficiell symbol i
Islam.
•
•
Vilka levnadsregler har man? Man får bara tro på en gud Allah och
muslimer får inte äta gris eller blodig mat. Dom ska äta kött som är slaktat i halal
och då skär man ett djupt snitt i halsen så blodet kan droppa av så att djuret dör
snabbt och dom måste lära seg alla guds namn.
•
Likheter och skillnader med andra religioner Judar och muslimer får
inte äta gris. Det får man i kristendomen. Det som står i koranen finns också i
många andra religioner och personer som finns i islam finns också i kristendom och
judendom. Dom tror också alla på samma gud det är bara olika namn. Man har
bröllop, dop och begravning som i kristendom som nästan är likadant.
•
Islam betyder underkastelse och lydnad till Allah.
•
Sunna är berättelser som vi kallar hadith. Det är också 5 olika pelare av förbjudna
saker och plikter i Islam. Man ska göra som Muhammed gjorde som hans Suna.
•
Sharia - De viktigaste är 4 regler hur muslimer ska leva och handla. Dom kommer
från Koranen
Islam
•
Sharia är omdebatterat eftersom det kan vara svårt att tolka sharia lagarna och veta
hur man ska leva och vad som är rätt i olika länder och samhällen.
•
Tideräkningen började 622 e kristus när Muhammed gick från Mecka till Medina.
Ett islamskt år följer månåret. Månaderna har 29 eller 30 dagar och ett år är 354
eller 355 dagar.
•
Muhammed fördes till himlen av ärkeängeln Gabriel på en betvingad häst.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards