Mina sidor

advertisement
Mina sidor
Typ 2-diabetes
2 Mina sidor
Mina sidor
På dessa sidor hittar du material som ger stöd när du planerar aktiviteter och matvanor.
Här finns kalender för fysisk aktivitet, en matdagbok och en tabell att fylla i provsvar.
Använd sidorna på det sätt som passar dig bäst.
Mitt diabetesteam
4
Behandling och mål
5
Checklista6
Matdagbok7-8
Blodsockerdagbok Planering och målsättning
9
10
Aktivitetsdagbok11
Förberedelser för grupputbildningen – Fem frågor jag vill ha svar på
12
Detta vill jag ta upp med mitt diabetes team
13
Anteckningar14
Mina sidor 3
Mitt diabetesteam
Vi på diabetesmottagningen på
.....................................................................................................................
Mottagningen erbjuder:
• Läkarbesök varje år
• Diabetessjuksköterskebesök varje år
• Utbildning om diabetes i grupp under första året efter att du fått din
diabetessjukdom och sedan vart femte år.
• Provtagning och undersökningar enligt nationella riktlinjer.
• Vid besöken tar du del av provsvar och diskuterar din behandling.
Min läkare:
Namn............................................................................................................
Telefon..........................................................................................................
Telefontider...................................................................................................
Min diabetessjuksköterska:
Namn............................................................................................................
Telefon..........................................................................................................
Telefontider...................................................................................................
4 Mina sidor
Behandling och mål
Behandlingsstart Typ av behandling
Fysisk aktivitet:
Kost:
Läkemedel:
Läkemedel:
Läkemedel:
Mina aktuella värden och undersökningar
Datum Värde Datum Värde
HbA1c
Mitt
målvärde
Datum Värde
Datum Värde
Kolesterol
HDL-kolesterol
LDL-kolesterol
Triglycerider
Blodtryck
Vikt
Midjemått
BMI
u-alb/krea-kvot
Fotundersökning
Ögonbottenfoto
Rökning
Blodsockermätning
Blodsockermål
Mina sidor 5
Behandlingsmål typ 2-diabetes
Nedanstående behandlingsmål är generella.
Ditt diabetesteam är bäst lämpade att avgöra vilka målvärden som gäller för dig.
HbA1c
< 52 mmol/mol
Fasteblodsocker
5 - 6 mmol/l
P-glukos (blodsocker)
Före måltid < 6 mmol/l
Efter måltid < 8 mmol/l
S-Kolesterol < 4,5
LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l
S-Triglycerider < 1,7 mmol/l
Blodtryck < 130/80 mmHg
Checklista
Är det någonting du vill veta
mer om när det gäller:
Använda blodglukosmätare
Testa mitt blodsocker? När och hur?
Min diabetesbehandling
Boka tid hos läkaren
Boka tid hos diabetessjuksköterskan
Insulinkänning och vad jag bör göra
Läkemedel och tillfällig sjukdom eller
vätskebrist
Fysisk aktivitet – detta händer i kroppen
Fysisk aktivitet som är bra för mig
Bra mat vid diabetes
Drycker vid diabetes
Risker med rökning och hjälp att sluta
Andra mediciner
Pyskisk hälsa och stress
Komplikationer av diabetes
Blodtryck och blodfetter
6 Mina sidor
Ja, jag vill
veta mer.
Nej, jag har
tillräcklig kunskap.
Matdagbok
Genom att föra dagbok under en begränsad tid är det lättare att överblicka sina matvanor.
Exempel på hur du fyller i din dagbok
Dag
Klockslag
Livsmedel
Mängd
8.00
Smörgås (surdegsbröd)
margarin
te
2 skivor
2 tsk
2 dl
10.00
1 päron
kaffe
2 dl
spagetti
köttfärsås
rivna morötter
2 dl
1,5 dl
2 dl
12.00
14.00
Mina sidor 7
Min matdagbok
Dag
Klockslag
8 Mina sidor
Livsmedel
Mängd
Min blodsockerdagbok
Datum
Aktivitet/mat
Fysisk aktivitet
Blodsocker Blodsocker
innan
efter
Mina sidor 9
Min planering
En planeringskalender är ett bra sätt att få en överblick över de förändringar man tänkt sig
genomföra. I kalendern fyller du i nya aktiviteter eller matvanor du tänker pröva.
Datum
Jag ska:
Hur gick det?
Behöver du mer stöd?
Ta gärna kontakt med diabetesteamet.
Tips!
En planeringskalender är ett bra stöd
när du arbetar mot dina mål.
Ett bra sätt att hitta rätt mål är också
att skriva ner hur det gick.
10 Mina sidor
Startdatum
Stilla– Vardags- Fysisk
sittande aktivitet träning
Stilla– Vardags- Fysisk
sittande aktivitet träning
Stilla– Vardags- Fysisk
sittande aktivitet träning
Onsdag
Stilla– Vardags- Fysisk
sittande aktivitet träning
Torsdag
Stilla– Vardags- Fysisk
sittande aktivitet träning
Fredag
STEG 2
Stilla– Vardags- Fysisk
sittande aktivitet träning
Lördag
Stilla– Vardags- Fysisk
sittande aktivitet träning
Söndag
Vardagsaktivitet
(7 000 steg)
Fysisk träning
Uppföljningsdatum
Stillasittande
STEG 3
Aktiviteter: Cykla = C, Dansa = D, Gymnastik = G, Gå = GÅ, Stavgå = S, Träna i bassäng = TB, Träna på gym = TG, Övrigt = Ö
Vecka
Vecka
Vecka
Vecka
Vecka
Vecka
Vecka
Vecka
Vecka
Vecka
Vecka
Vecka
Tisdag
Måndag
Markera antal minuter fysisk aktivitet och antal timmar stillasittande.
Markera.................................................................................
antal minuter fysisk aktivitet ochUppföljningsdatum:
antal timmar stillasittande.
Min aktivitetsplan
Startdatum:
.......................................................................................
Namn:
Namn
STEG 1
Aktivitetsdagbok
Aktivitetsdagbok
Min aktivitetsdagbok
Mina sidor 11
Fem frågor jag vill ha svar på
Använd detta blad för att skriva upp frågor du vill ta upp under grupputbildningen.
Datum
1
2
3
4
5
Datum
1
2
3
4
5
12 Mina sidor
Detta vill jag ta upp med mitt diabetesteam
Mina sidor 13
Mina anteckningar
14 Mina sidor
Mina anteckningar
Mina sidor 15
Mina sidor
Typ 2-diabetes
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards