Bilaga 5b,Bensårsjournal

advertisement
SKARABORGS SJUKHUS
Sårjournal Pers.nr:
Kodnr………
Datum……………
Namn:
Sida 1 av……
Tel.:
Journal för Sårben:
hö
vä
Sår bilateralt:
‫ٱ‬Anamnes
Ålder ………..år
ja
nej (om ja, för 2 sårjournaler s.1 och s.2)
‫ٱ‬Såranamnes
Kvinna ‫ ٱ‬Man ‫ٱ‬
‫ ٱ‬Förstagångssår ‫ٱ‬Recidivsår
‫ٱ‬Socialt
Antal år sedan första sårepisoden……………
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
Ensamboende
Gift
Sambo
Villa
Lägenhet
Servicehus
Ålderdomshem
Sjukhem
Färdtjänst
Hemsjukvård
Anpassade skor
Aktuell sårduration……………………månader
‫ٱ‬Medicinsk anamnes
Rökare? ‫ ٱ‬Nej ‫ٱ‬Ja ‫ٱ‬Tidigare
‫ٱ‬Hjärt-kärlsjukdom
‫ ٱ‬Tid varicer op.
‫ٱ‬Hypertoni
‫ ٱ‬Tid. Art.op
‫ٱ‬Stroke
‫ٱ‬DVT
‫ٱ‬Amputerad ‫ٱ‬tå
‫ٱ‬framfot ‫ٱ‬u.ben
‫ٱ‬Diabetes
‫ٱ‬Kostbeh ‫ٱ‬Tablett ‫ٱ‬Insulin
‫ٱ‬Reumatisk sjukdom
‫ ٱ‬Artros
Njursjukdom
Dialys
‫ٱ‬Längd ………..cm
‫ٱ‬Vikt ………..kg
‫ٱ‬Rörlighet
Uppegående
Uppegående med stöd
Rullstol
Själv/Anhörig
‫ٱ‬Pågående behandling
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
Omläggningsfrekvens………….ggr/vecka
‫ٱ‬Vem lägger om?
‫ٱ‬
‫ٱ‬Smärta
0 1 2 3
0= Ingen
1=Mild Smärta från och till men
begränsar ej daglig aktivitet
ingen smärtstillande medicin
2=Medelsvår daglig smärta
begränsar daglig aktivitet till viss del
ibland smärtstillande medicin
3= Svår daglig smärta
uttalad begränsning av daglig aktivitet
regelbunden användning av smärtstillande
medicin)
Antal mediciner:……………………....................
Typ av mediciner/indikation:…………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Övrigt …………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Primärvårdspersonal
Kommunensvårdpers.
Själv/Anhörig
Annan …………………….
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬Lokalbehandling
‫ ٱ‬Hydrokolloid
‫ ٱ‬Hydrofiber (Aquacel)
‫ ٱ‬Alginat
‫ ٱ‬Icke vidhäftande förband (tex.Solvaline)
‫ ٱ‬Cadexomerjod
‫ ٱ‬Hydrofobt förband
‫ ٱ‬Polyuretan
‫ ٱ‬Hydrogel
‫ ٱ‬Salvkompress
‫ ٱ‬Salvstumpa
Annat…………………………………………
‫ٱ‬Kompression
Ja ‫ٱ‬
‫ ٱ‬Högelastisk (typ ”Dauer”)
‫ ٱ‬Lågelastisk (bomullsbinda)
Nej ‫ٱ‬
Kvarliggande
över natt?
Ja ‫ ٱ‬Nej ‫ٱ‬
‫ ٱ‬Dubbelbandage (ex. Salvstrumpa)
‫ ٱ‬Trippelbandage
‫ ٱ‬4-lagers bandage (Profore)
‫ ٱ‬Kompressionsstrumpa Klass?……..
Kodnr……….
Inspektion sår ben ‫ٱ‬vä ‫ٱ‬hö
Ödem
Eksem
”Atrofi blanche”
Svart nekros
Associerat tågangrän
Artros knä
Artros fotled
Pigmentering*
Induration*
Inflammation*
Varicer *
Sårlokalisation
Öppet sår vid u.s.
Sårstorlek*
Ja
O
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
0
0
0
0
1
1
1
1
Ultraljudsdiagnostik
ja
nej
‫ٱ‬
‫ٱ‬
längd…………….cm
bredd…………….cm
ja
Sår u-ben
Sår ankel
Sår fot
omr. A
omr.B
omr.C
Arteriell
ja nej
Puls i ljumsken :
‫ٱ ٱ‬
Fotpuls palpabel:
‫ٱ ٱ‬
Armtryck syst.
…………
BT tib. Post.
………...
BT dors. Ped.
…………
AA-Index
………..
‫ ٱ‬icke komprimerbara kärl
Nej
O
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
2 3
2 3
2 3
2 3
‫ٱ‬
‫ٱ‬
nej
‫ٱ ٱ‬
‫ٱ‬
‫ٱ‬
Initialer……….
Datum………….
Sida 2 av…….
Venös
‫ ٱ‬HD
‫ ٱ‬DD dat.:……
Insufficiens i vener:
ja nej
ja nej
Femoralis
‫ٱ ٱ‬
‫ٱ ٱ‬
Poplitea
‫ٱ ٱ‬
‫ٱ ٱ‬
Safena Magna
‫ٱ ٱ‬
‫ٱ ٱ‬
Safena Parva
‫ٱ ٱ‬
‫ٱ ٱ‬
Perforant ub
‫ٱ ٱ‬
Perforant lår
‫ٱ ٱ‬
Fritt flöde prox.om
‫ٱ ٱ‬
ljumske
Venös insuff. sammanfattning
‫ ٱ‬Rent ytlig
‫ ٱ‬Endast Perforant
‫ ٱ‬Ytlig + Perf.
‫ ٱ‬Djup + Ytlig + Perf.
‫ ٱ‬Djup + Perf.
‫ ٱ‬Djup + Ytlig
‫ ٱ‬Djup isolerad
‫ ٱ‬Ingen insuff.
Preliminär Diagnos
‫ٱ‬1.
‫ٱ‬2.
‫ٱ‬3.
‫ٱ‬4.
‫ٱ‬5.
‫ٱ‬6.
‫ٱ‬7.
‫ٱ‬8.
‫ٱ‬9.
‫ٱ‬10.
‫ٱ‬11.
Venös
a) ytlig ‫ٱ‬
b) djup ‫ٱ‬
Venös + Art.
a) ytlig ‫ٱ‬
b) djup ‫ٱ‬
Art. + Venös
a) ytlig ‫ٱ‬
b) djup ‫ٱ‬
Arteriell
a) kritisk‫ٱ‬
b) ej kritisk‫ٱ‬
Art. + Diab.
a) kritisk‫ٱ‬
b) ej kritisk‫ٱ‬
Diabetes
Traumatiskt
Trycksår
Multifaktoriellt A+V+D
Multifaktoriellt övriga ……………………………
Övriga a) Vaskulit
b) Hydrostatiskt
c) Tumör
d) Annat
:……………………………….
Definitiv Diagnos (efterDuplex)
*klassificering enligt separat tabell
‫ٱ‬1.
‫ٱ‬2.
‫ٱ‬3.
‫ٱ‬4.
‫ٱ‬5.
‫ٱ‬6.
‫ٱ‬7.
‫ٱ‬8.
‫ٱ‬9.
‫ٱ‬10.
‫ٱ‬11.
Venös
a) ytlig ‫ٱ‬
b) djup ‫ٱ‬
Venös + Art.
a) ytlig ‫ٱ‬
b) djup ‫ٱ‬
Art. + Venös
a) ytlig ‫ٱ‬
b) djup ‫ٱ‬
Arteriell
a) kritisk‫ٱ‬
b) ej kritisk‫ٱ‬
Art. + Diab.
a) kritisk‫ٱ‬
b) ej kritisk‫ٱ‬
Diabetes
Traumatiskt
Trycksår
Multifaktoriellt A+V+D
Multifaktoriellt övriga …………………………
Övriga a) Vaskulit
b) Hydrostatiskt
c) Tumör
d) Annat :…………………………
FOTOnr……………………….
Tid för oml. vid besök………………….min
Kodnr………….
Initialer…………..
Inspektion icke sår ben hö‫ ٱ‬vä‫ٱ‬
(om sår bilateralt, för två journaler med sida 1 & 2)
Ödem
Eksem
”Atrofi blanche”
Artros knä
Artros fotled
Pigmentering*
Induration*
Inflammation*
Varicer *
.
ja
‫ٱ‬
‫ٱ‬
0
0
0
0
nej
‫ٱ‬
‫ٱ‬
1
1
1
1
‫ٱٱ‬
‫ٱٱ‬
‫ٱٱ‬
2
2
2
2
3
3
3
3
Ultraljudsdiagnostik icke sårben
Arteriell
ja nej
Puls i ljumsken
‫ٱ ٱ‬
Fotpuls palpabel: ‫ٱ ٱ‬
Armtryck syst.
…………
BT tib. Post.
………...
BT dors. Ped.
…………
Datum…………….
Sida 3 av ......
AA-Index
………..
‫ٱ‬Icke komprimerbara kärl
Venös
Insufficiens i vener:
Femoralis
Poplitea
Safena Magna
Safena Parva
ja
‫ٱ ٱ‬
‫ٱ ٱ‬
‫ٱ ٱ‬
‫ٱ ٱ‬
Fritt flöde prox.om
ljumske
‫ٱ ٱ‬
DH ‫ٱ‬
nej
Venös insuff. icke sårben sammanfattning
tnarofreP tsadnE ‫ٱ‬
gilty tneR ‫ٱ‬
‫ٱ‬
.freP + giltY ‫ ٱ‬Djup + Ytlig + Perf.
giltY + pujD ‫ٱ‬
.freP + pujD ‫ٱ‬
.ffusni negnI ‫ٱ‬
darelosi pujD ‫ٱ‬
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards