BOTKYRKA KOMMUN 1 [2] Barn- och ungdomsförvaltningen 2009

1 [2]
Barn- och ungdomsförvaltningen
2009-03-03
Referens
Cecilia Rolf
PRESSMEDDELANDE
Kultursken ger företag möjlighet att lära av unga
Från januari till mars har 12 kultur- och upplevelseföretag och 36 elever
deltagit i Botkyrka kommuns mentorprogram Kultursken. Folkoperan och
reklambyrån Great Works tycker att det har varit mycket givande att ställa
upp med mentorer.
– Det har varit lärorikt att få kontakt med ungdomar och få deras syn på det
vi jobbar med - reklam på internet, säger Mårten Ekenberg, analytiker, Great
Works.
Reklambyrån har fått många insikter av att träffa tre elever som går i skolår 8
på Björkhaga skola i Botkyrka. Eleverna fick i uppgift att föra dagbok och
intervjua klasskamrater om sina digitala kommunikationsvanor, till exempel
hur de använder sms och chattjänster på internet.
– Vi vet en hel del om hur unga generellt använder media men det var väldigt
värdefullt att få insikt i hur just den här gruppen ungdomarna kommunicerar,
säger Mårten Ekenberg.
För Folkoperan har det varit stimulerande att öppna dörrarna och möta unga
människor och förstå hur de ser på opera.
– Några elever från Broängsskolan i Botkyrka har gjort en film om vad opera
är. Det är ett reportage utifrån tre 14-åringars ögon, som inte visste något om
Folkoperan eller opera. De vill berätta för andra i sin ålder vad opera kan
vara. Vi vill gärna kunna använda den marknadsföringen till andra unga,
berättar Jonas Palerius, producent på Folkoperan.
Eleverna avslutar Kultursken med att ställa ut sina presentationer av
företagen på en mässa i Tumba centrum, som hålls den 5 mars kl. 12-16.
Mässan är öppen för alla som är intresserade.
Kultursken är ett mentorskapsprogram för elever i grundskolan och på
gymnasiet och företag inom kultur- och upplevelsebranschen. Syftet är att
öka samarbetet och utbytet mellan skola, kultur och näringsliv. Kultursken är
en av Botkyrka kommuns satsningar på kreativitet och entreprenörskap i
skolan.
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Telefon vxl 08-530 610 00
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
BOTKYRKA KOMMUN
Barn- och ungdomsförvaltningen
2 [2]
2009-03-03
Presskontakter:
Camilla Beijmo-Samuelsson, utvecklingspedagog, Botkyrka kommun
Telefon: 08-530 61538
E-post: [email protected]
Åsa Anderljung, kultursekreterare, Botkyrka kommun
Telefon: 08-530 619 51
E-post: [email protected]
Cecilia Rolf, informatör, Botkyrka kommun
Telefon: 08-530 612 88
E-post: [email protected]
Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 80
000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt
näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör
Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.