2010-06-10 BVC-ssk Johan Adler 010

advertisement
Hörselorganets anatomi och fysiologi
Medicinska aspekter på hörselskador
hos barn
Hur vi hör
Varför vissa barn inte hör
Johan Adler, läkare
Hörsel- och Balanskliniken, B58
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Hämta bildspel:
http://wz.se/v
2010-06-10
Johan Adler
2
Innehåll
●
●
Hur kan vi höra?
●
Varför hör vi?
●
Hur hör vi?
Varför hör vi inte?
●
Vilka barn kan inte höra som andra barn?
●
Hur hittar vi dessa barn?
Hörsel
●
●
●
Varför hör vi?
●
Vad använder vi hörseln till?
●
Vad kan en hörselnedsättning innebära?
Hur hör vi?
●
Vad är ljud?
●
Hur kommer ljudet in i hjärnan?
Varför hör vi inte?
●
Vad kan gå fel, och var?
Varför hör vi?
●
Kommunikation – gemenskap, inlärning
●
●
●
Talat/verbalt språk
Upptäcka faror – överlevnad
●
Då: Rovdjur och andra fiender
●
Nu: Bilar och andra skaderisker
Delade upplevelser – gemenskap
●
Musik, dans
●
Natur och annan omgivning
Vad innebär det att inte höra?
●
Problem med talutveckling
●
Svårt att kommunicera
●
Ökad skaderisk
●
Minskad gemenskap/samhörighet
Vad är ljud?
●
Ljudvågor
●
●
Tryckförändringar/vibrationer (t.ex. i luft)
–
Ljudstyrka – amplitud/ljudvolym
–
Tonhöjd (mörk eller ljus) – frekvens/våglängd
Vågformad utbredning (som ringar på vattnet)
–
I luft ca 330 m/s
Ljudegenskaper
(överkurs)
●
●
Ljudstyrka: dB SPL, dB HL
●
dB SPL (Sound Pressure Level): fysikaliskt ljudtryck
●
dB HL (Hearing Level): Anpassat till örats känslighet
Tonhöjd: frekvens (Hz), våglängd (m, mm)
●
Mänsklig hörsel ca 16 Hz till 20 kHz
–
Våglängd ca 20 m till 17 mm
Ljud – ”Hur kan vi höra?”
Ljud – ”Hur kan vi höra”
Hur kommer ljudet in i
hjärnan?
●
Ljudvågor/vibrationer in genom hörselgången
●
Trumhinnan rör sig, hammaren vibrerar
●
Hörselbenen rör sig (impedansomvandling)
●
Vätskan i snäckan rör sig
●
Hårceller (känsel) registrerar vibrationer/rörelser
●
Nervsignal genom hörselnerv och hjärnstam till
hjärnan
Inte helt korrekt, anatomiskt sett
Hörselnedsättning
Hur och varför?
●
Orsak till hörselnedsättning
●
●
Varför hör personen sämre?
–
Anamnes, status och olika hörselmätningar
–
Ger möjlighet till behandling
Grad av hörselnedsättning
●
Hur mycket hör personen?
–
Framför allt tonaudiometri (vanligt hörselprov)
–
Hur snabbt behöver barnet hjälp?
Varför hör jag inte?
●
Orsak till hörselnedsättning
●
Medfödd eller förvärvad?
●
Ledningshinder, sensorineural eller kombinerad?
●
Tillfällig eller permanent?
Ledningshinder 1
●
Ytteröra, hörselgång, mellanöra
●
Något dämpar ljudet på väg till innerörat
●
Svagare ljud, ej förvrängt
●
Maximalt 60 dB HL
●
●
Kan ofta behandlas med t.ex. operation eller
hörapparat
Normal benledning, nedsatt luftledning
Ledningshinder 2
●
Hörselgång: vaxpropp, främmande kropp
●
Trumhinna: perforation
●
Mellanöra
●
●
Vätska (SOM/”otosalpingit”), undertryck
●
Infektion med var (mediaotit/”öroninflammation”)
●
Hörselben: avbrott, fixation
Medfödd missbildning, atresi
Sekretorisk mediaotit
●
Ventilation genom örontrumpet fungerar inte
●
Undertryck, vätska bakom trumhinnan
●
Mycket vanligt, ger hörselnedsättning
●
Behandling
●
Tryckutjämning (Otovent, Valsalvas manöver)
●
Sätta rör genom trumhinnan
Akut mediaotit
●
Infektion med bakterier/virus från nässvalget
●
Vanligast kring 1 – 7 års ålder, ofta efter förkylning
●
Smärta, feber, rinnande öra om perforation
●
Expektans, smärtstillande, ibland antibiotika
●
Återkommande AOM (”öronbarn”)
●
Rörbehandling
Sensorineural 1
●
Ljudet når innerörat, signaler når inte hjärnan
●
Svagare ljud, ofta förvrängt
●
Starka ljud kan upplevas obehagliga
●
●
Kan delvis kompenseras med hörapparat, ibland
cochleaimplantat
Luft- och benledning nedsatta
Sensorineural 2
●
Innerörats känselceller (cochleär skada)
●
●
Hörselnerven (retrocochleär)
●
●
Hårceller saknas, t.ex. efter bullerskada
Vestibularisschwannom
Centralt
●
Hjärnan får signaler men har svårt att tolka dem
Sensorineural 3
●
●
Ärftlig hörselnedsättning, medfödd eller tidig
Infektion under fostertid (röda hund, CMV) eller
senare (påssjuka, meningit)
●
Bullerskador
●
Skallfrakturer
●
Tumörer
●
Vissa läkemedel
Vem hör inte?
●
1-2 per 1000 medfödd hörselnedsättning
●
1 per 100 hörselnedsättning vid 20 års ålder
●
●
Progressiva eller förvärvade nedsättningar
upptäcks senare
Det betyder mycket för talutvecklingen om
skadan är medfödd eller kommer senare
Barn som inte hör 1
●
Hälften ärftliga/medfödda
●
30 % som del i annat syndrom (t.ex. Usher)
●
Infektioner
●
Neonatala komplikationer
●
Trauma
Hur hittar du den som inte hör
som andra barn?
●
Ärftlighet
●
Försenad tal- och språkutveckling
●
Missbildningar av öron/ansikte
●
●
Gomspalt, LKG (ofta SOM)
Kromosomrubbningar och andra syndrom
●
Downs syndrom (ofta SOM, ibland sensorineural)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards