Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (2009:xx) om partihandel

advertisement
Läkemedelsverket
Vår referens:
Dnr 87/2009
Eva Eriksson
Box 26
751 03 Uppsala
Er referens:
Dnr 581:2009/503734
Stockholm, 2009-05-28
Remissyttrande
Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (2009:xx) om partihandel
med läkemedel
Svenskt Näringsliv, som fått rubricerade förslag på remiss, har beslutat avstå från att
yttra sig.
SVENSKT NÄRINGSLIV
Birgitta Laurent
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards