Hemsjukvård i Piteå kommun

advertisement
För mer information ring:
Medborgarservice 0911-69 60 00
eller gå in på:
www.pitea.se/hemsjukvard
Hemsjukvård i Piteå kommun
Trygg och säker dygnet runt
Socialförvaltningen
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se
Vad är hemsjukvård?
Trygg och säker vård
Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i hemmet.
Den bedrivs dygnet runt årets alla dagar.
• Vården ska utgå från den enskildes behov.
Genom hemsjukvården kan du få hjälp med vissa sjukvårdsinsatser och beroende på vilken hjälp du behöver
får du besök av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.
het att ta eget ansvar.
Du kan till exempel få hjälp med:
•
•
•
•
•
•
•
läkemedelshantering
omläggning
utprovning/anpassning av hjälpmedel
provtagning
rehabilitering/habilitering
anpassning av boendemiljö
vård i livets slutskede.
• Hälso- och sjukvården i hemmet ska vara trygg och säker dygnet runt.
• Den enskilde ska ha stort inflytande, kunna påverka och ha möjlig-
• Insatserna ska stödja patientens/brukarens självständighet.
Vilket område tillhör du?
Rosvik, Sjulsmark, Distriktssköterska 0911-697910
Norrfjärden, Alter, Lakafors
Arbetsterapeut 0911-697923
Öjebyn, Sikfors,Arnemark, Sikfors, BöleSjukgymnast
0911-697934
Munksund, Klubbgärdet, Södra Pitholm Distriktssköterska 0911-697911
Strömnäs, Norra Pitholm
Arbetsterapeut 0911-697924
Hamnplan, Stadsparken, Zon
Sjukgymnast
0911-697934
Hortlax, Bergsviken, Storfors
Hemmingsmark, Blåsmark, Jävre
Roknäs, Långnäs, Lillpite
Markbygden, Sjulnäs, Koler
Distriktssköterska0911-697912
Arbetsterapeut 0911-697880
Sjukgymnast
0911-697934
Du kan ha rätt till hemsjukvård om du är över 18 år och på
grund av sjukdom och funktionshinder av psykisk eller fysisk
art inte själv, eller med hjälp av närstående, kan ta dig till din
hälsocentral.
Piteå Centrum Djupviken
Källbo, Backen
Distriktssköterska 0911-697908
Arbetsterapeut0911-697907
Sjukgymnast
0911-697934
Inför ett beslut om hemsjukvård sker en vårdplanering, antingen på
sjukhus eller i hemmet, i samråd med kommun och landsting. Du
och dina närstående får möjlighet att vara delaktiga i planeringen.
Jourhavande distriktssköterska kväll, natt och helg 69 79 29
Vem kan få hemsjukvård?
I hemsjukvården är det distriktssköterskan som har samordningsansvaret för dina hälso- och sjukvårdsinsatser. När ditt behov av
hemsjukvård upphör skrivs du ut men kan vid behov återinskrivas.
Telefontid vardagar 08.15-09.00
Vad kostar det?
Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut eller
sjukgymnast: 200 kr
Sjukvårdande behandling: 200 kr
Första hembesök för utprovning av hjälpmedel: 200 kr
Avgift för hemsjukvård: 250 kr/månad
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards