Bilden av Norrbotten
Eivor Bryngelson och Lars Wallrup
[email protected]
[email protected]
Mål
Målgrupper
• Norrbotten ska vara känt
som en dynamisk tillväxtregion
• Nyckelpersoner
• Norrbotten ska präglas av
en positiv självbild
• Unga människor
• Ledare i länet
Vad kommer du att tänka på när du hör Norrbotten?
 Natur, landskap
 Hem, hemma
 Skog
 Snö
 Fint, vackert
 Fjäll
 Kallt, kyla
 Lugnt
 Frihet
 Frisk luft
 Kallt, kyla
(Norrbotten)
 Norrland
 Renar
 Snö
 Luleå
 Fjäll
 Vackert
 Långt norrut
 Vinter
 Naturen
 Kiruna
 Mygg
(Sverige)
Vad är det bästa med att bo i Norrbotten?
 Naturen, närheten till vacker natur
 Lugnet, ingen stress
 Människorna, folket,
gemenskapen
 Vintern, riktig vinter med snö
 Frisk luft
 Ljuset, den ljusa sommaren
 Friheten
 Tydliga årstider
 Trygghet
(Norrbotten)
 Naturen
 Stillheten, lägre tempo
 Årstiderna, vintern, kylan, ljuset
 Friluftsliv, fritidssysselsättningar
 Ren miljö, ren luft
 Det geografiska läget
 Människorna 1%
(Sverige)
Vad är det sämsta med att bo i Norrbotten?
 Avstånden, ”långt till allt”, lokalt
och till övriga Sverige, världen
 Kylan, kallt
 För lång vinter
 Bristen på arbetstillfällen
 Dåliga kommunikationer,
kollektivtrafik
 För litet utbud av kultur och
shopping
 Dyrt att åka/resa bil, tåg och på
semester
 Dåliga vägar
 Mygg
(Norrbotten)
 Avståndet, långt till Stockholm och
övriga viktiga centra i Europa
(vanligaste svaret)
 Kallt och mörkt
 Jägarkultur och jantelag
 Svag arbetsmarknad
 Bristande entreprenörskap
(Sverige)
Attraktionsfaktorer
Sverige
procent
2007
Norrbotten
procent
2008
Norrbotten har ett rikt utbud för upplevelser och turister
82
85
I Norrbotten finns tillgång till bra högskoleutbildning
70
70
Norrbotten har ett starkt näringsliv
64
71
I Norrbotten finns ett rikt utbud av musik, konst och
teater
64
62
I Norrbotten är människor öppna för förändring och
utveckling
63
62
I Norrbotten lever män och kvinnor jämställt
60
61
Det finns gott om arbetstillfällen i Norrbotten
44
56
Attraktionsfaktorer
Sverige
procent
2007
Norrbotten
procent
2008
2011
Norrbotten har ett rikt utbud för upplevelser och turister
82
85
88
I Norrbotten finns tillgång till bra högskoleutbildning
70
70
75
Norrbotten har ett starkt näringsliv
64
71
77
I Norrbotten finns ett rikt utbud av musik, konst och teater
64
62
66
I Norrbotten är människor öppna för förändring och
utveckling
63
62
67
I Norrbotten lever män och kvinnor jämställt
60
61
65
Det finns gott om arbetstillfällen i Norrbotten
44
56
63
Framtidstro:
Betraktaren bestämmer
Vare sig du tycker om det eller inte, är
det allt någon känner till, tycker, säger
eller tänker om dig – sant eller falskt,
bra eller dåligt.
Hur byggs bilden?
Hur man väljer att uppträda såväl
internt som extern, från personliga
möten till masskommunikation.
Alla bygger bilden av Norrbotten
Natur
Kraft
Norrbotten
Förnyelse
Naturligt
Kraft
Norrbotten
Förnyelse
Vad är scenen?
• Alla kommunikationstillfällen som finns
för varje aktör
- dvs: allt du säger och gör vid varje tillfälle
• Allt som sker på scenen bidrar till en dynamisk
bild av regionen
- dvs: du ger bilden av Norrbotten
• På scenen syns man – scenen är ett sätt att bli
hörd och samtala med andra
- dvs: du kan förklara, fördjupa och nyansera
Samsyn - en förutsättning för samhandling
Samhandling
Hur ska det göras och av vilka?
Samverkan
Vilka behövs för att göra?
Samsyn
Vad bör göras?
Samtal
Vem vill och varför?
Mål
Kommunikation
Vision/
Verksamhetsidé
Aktiviteter
Strategi
Taktik
Vision
Verksamhetsidé
Aktiviteter
Kommunikation
Mål
?
Taktik
Strategi
Slv
Clo
Fungerande samhandling
Partitur!
Positioneringsmetoden
Utmaningar
SärKompetensHistoria
skiljnings- Nyckel- Personområde
Mission
förmåga
kund
lighet
Värde
Position
Genomförda positioneringar
Acusticum – Piteå kommun – LTU-inkubator-fastighetsbolag
Aurorum Science Park, pågår
Boden – näringslivsenheten – kommunens position
Bodens skolor - position
Bottenvikens skärgård - EU-projekt ( Skellefteå-Haparanda)
Coompanion – vision- socialt företagande
Entreprenörsgymnasiet- strategisk verksamhetsplan/vision
Norrbottens Internationella Grupp
Innovationssluss Övre Norrland – samarbetsprojekt Norrbotten – Västerbotten
Kalix Centrumutveckling- handeln
Kalix Destination- kommersiell verksamhet
Kalix kommunorganisation
Luleå Näringsliv AB – näringslivsutveckling
NLL externa kommunikation
Regionala enheten, NLL – regional utveckling
North Sweden- Brysselkontoret för Norrbotten/Västerbotten
Näringslivets Pris Luleå
Råneå Älvdal utveckling AB- projekt ”Företagande- en förutsättning för landsbygdsutveckling”
Teknikens Hus – science center- ny vision
Upplevelseindustrin i Piteå- mötesplats turism och musik
Älvsbyns kommun – kommunens position
Övertorneå kommun
Mål
Målgrupper
• Norrbotten ska vara känt
som en dynamisk tillväxtregion
• Nyckelpersoner
• Norrbotten ska präglas av
en positiv självbild
• Unga människor
• Ledare i länet
Initiativ till regional strategi: Jämställdhet, Mångfald, Kultur
Initiativ till regional strategi: Unga
Tack
Eivor Bryngelson 070 601 60 94
Lars Wallrup 070 688 69 68
[email protected]
[email protected]
www.norrbotten.se
Kyrkogatan 13, Luleå