köttgårdens ekonomi och ledning

advertisement
KÖTTGÅRDENS EKONOMI OCH
LEDNING
26.01.2017
Mikael Still
OUR MISSION
–
TO HELP YOU SUCCEED
OUR VISION
–
TO BE THE NATURAL CHOICE FOR THE DEVELOPMENT OF YOUR BUSINESS
Dan: +358 50 523 9515
[email protected]
Anders: +358 40 167
9061
[email protected]
Mikael: +358 40 704
7078
[email protected]
A-zeta Oy Ab
Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD
www.a-zeta.com
MIKAEL STILL
•
•
•
•
20152015-2017
20142012-
Founding Partner / A-zeta Oy Ab
Delägare / Plommonet Ab Oy
Delägare / Romi Systems Ab Oy
Företagare / VisionWorks Ab Oy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2010-2012
2008-2009
2006-2008
2004-2006
1998-2004
1996-1998
1991-1996
1988-1991
1986-1988
Utvecklingsdirektör / Oy Ahola Group Ab
Ekonomidirektör / Oy Ahola Transport Ab
Director, Strategic & Commercial Intelligence / KPMG Oy Ab
Placeringsdirektör / Oy Wedeco Management Ab
Ekonomidirektör, Affärsområdesdirektör / Oy Nautor Ab
Kassachef / Wärtsilä Finland Oy Ab
Financial Controller / Sanitec Ltd Oy
Controller / Envirovac, Inc.
Kontorschef / Time Manager Finland Oy
•
1985-1986 Överassistent i finansiering och investering / Svenska Handelshögskolan
•
1979-1981 Båtkonstruktör / Eivind Still Yacht Design
AFFÄRSPLANER OCH STRATEGIER
1. UPPDRAG: ...
2. MÅLSÄTTNINGAR:
• ...
4. STRATEGI
”Vilka vägar
skall vi välja för
att nå våra
mål?”
GAPET
3. NULÄGESANALYS
DETTA ÄR VI BRA PÅ
DESSA ÄR VÅR SVAGHETER
+ ...
– ...
DESSA MÖJLIGHETER SKALL VI TA VARA PÅ
DESSA HOT MÅSTE VI TA PÅ ALLVAR
+ ...
– ...
Business Model Canvas
Nyckelpartners
Nyckelaktiviteter
Vem är våra
nyckelpartners?
Vem är våra
nyckelleverantörer?
Vilka nyckelresurser
skaffar vi från partners?
Vilka nyckelaktiviteter utför
våra partners?
Vilka nyckelaktiviteter krävs
för att bygga och
upprätthålla:
Vårt kundlöfte?
Våra distributionskanaler
Våra kundrelationer?
Våra intäktsströmmar
Nyckelresurser
Vilka nyckelresurser krävs
för att bygga och
upprätthålla:
Vårt kundlöfte?
Våra distributionskanaler
Våra kundrelationer?
Våra intäktsströmmar
Kostnadsstruktur
Vilka är de viktigaste kostnaderna som är inbyggda i vår
affärsmodell?
Vilka nyckelresurser är mest kostsamma?
Vilka nyckelaktiviteter är mest kostsamma?
Kundlöfte
Relationer
Vilket mervärde levererar
vi till kunderna?
Vilka av våra kunders
problem hjälper vi att
lösa?
Vilka paket av produkter
och tjänster bjuder vi ut
till våra kundsegment?
Vilka kundbehov
tillfredsställer vi?
Vilka typer av relationer
förväntar sig våra olika
kundsegment oss att
etablera och upprätthålla?
Vilka har vi etablerat? Hur är
de integrerade med resten
av vår affärsmodell?
Hur dyra är de?
Kundsegment
För vem skapar vi
mervärde?
Vem är våra viktigaste
kunder?
Kanaler
Genom vilka kanaler vill våra
kunder nås?
Hur når vi dem nu?
Hur är våra kanaler
integrerade med varandra?
Vilka kanaler fungera bäst?
Vilka kanaler är mest
kostnadseffektiva?
Hur integrerar vi vår kanaler
med kundernas rutiner?
Intäktsströmmar
För vilket mervärde är kunderna verkligen villiga att betala?
Vad betalar de för nu?
Hur betalar de nu?
Hur skulle de föredra att betala?
Hur mycket bidrar varje enskild intäktsström till de totala intäkterna?
EKONOMISKA SAMBAND MELLAN
FÖRETAGETS AFFÄRSPROCESSER
OMSÄTTNING, RÖRLIGA KOSTNADER,
FASTA KOSTNADER OCH VINST
Rörliga kostnader
=
Volymberoende
kostnader
=
Volym x Kostnad/st
Försäljningsbidrag
=
Omsättning – Rörliga kostnader
=
Volym x Försäljningsbidrag/st
=
Volym x (Pris/st – Kostnad/st)
Fasta kostnader
=
Volymoberoende
kostnader
Vinst
Omsättning
=
Volym x Pris/st
Faktisk volym
Kritisk volym
Intäkter och kostnader (EUR)
KRITISKA PUNKTEN:
BASE CASE
Vinst
Fast kostnad
Säkerhetsmarginal
Volym (enheter)
Förlust
Kritisk volym
Faktisk volym
Intäkter och kostnader (EUR)
KRITISKA PUNKTEN:
BASE CASE
Fast kostnad
Negativ
säkerhetsmarginal
Volym (enheter)
Faktisk volym 2
Faktisk volym 1
Kritisk volym 1
Kritisk volym 2
Intäkter och kostnader (EUR)
KRITISKA PUNKTEN:
LYCKAD PRISHÖJNING
Vinst 2
Vinst 1
Fast kostnad
Säkerhetsmarginal 2
Säkerhetsmarginal 1
Volym (enheter)
Faktisk volym 2
Kritisk volym 2
Intäkter och kostnader (EUR)
KRITISKA PUNKTEN:
LYCKAD PRISHÖJNING
Vinst 2
Fast kostnad
Säkerhetsmarginal 2
Volym (enheter)
Faktisk volym 2
Faktisk volym 1
Intäkter och kostnader (EUR)
KRITISKA PUNKTEN:
DET ÄR VISST MÄNGDEN SOM SKALL GÖRA
DET?
Förlust 2
Förlust 1
Fast kostnad
Volym (enheter)
Faktisk volym
Kritisk volym 1
Kritisk volym 2
Intäkter och kostnader (EUR)
KRITISKA PUNKTEN:
OMVANDLA FAST KOSTNAD TILL RÖRLIG
Vinst
Fast kostnad 1
Säkerhetsmarginal 2
Säkerhetsmarginal 1
Fast kostnad 2
Volym (enheter)
EKONOMINS GRUNDLOGIK
SAMBANDET MELLAN
RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH KASSAFLÖDE
SAMBANDET MELLAN RESULTATRÄKNING,
KASSAFLÖDE OCH BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING
+ Omsättning
- Material och tjänster
- Personalkostnader
- Avskrivningar
- Rörelsens övriga
kostnader
= Rörelseresultat
- Räntor
- Skatter
= RESULTAT
KASSAFLÖDE
+ Rörelseresultat
+ Avskrivningar
- Räntor
- Skatter
+/- Δ Rörelsekapital
- Investeringar
+/- Δ Räntebärande
skulder
+ Aktieemission
- Dividendutbetalning
= Δ LIKVIDA MEDEL
BALANSRÄKNING
AKTIVA
+ Immateriella
tillgångar
+ Materiella tillgångar
+ Placeringar
= Bestående aktiva
+
Omsättningstillgångar
+ Fordringar
+ Kassa och Bank
= Rörliga aktiva
= SUMMA AKTIVA
PASSIVA
+ Aktiekapital
+ Fonden för fritt eget
kapital
+ Balanserat resultat
= Eget kapital
+ Räntebärande
skulder
+ Räntefria skulder
= Främmande kapital
= SUMMA PASSIVA
SAMBANDET MELLAN RESULTATRÄKNING,
KASSAFLÖDE OCH BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING
+ Omsättning
- Material och tjänster
- Personalkostnader
- Avskrivningar
- Rörelsens övriga
kostnader
= Rörelseresultat
- Räntor
- Skatter
= RESULTAT
KASSAFLÖDE
+ Rörelseresultat
+ Avskrivningar
- Räntor
- Skatter
+/- Δ Rörelsekapital
- Investeringar
+/- Δ Räntebärande
skulder
+ Aktieemission
- Dividendutbetalning
= Δ LIKVIDA MEDEL
BALANSRÄKNING
AKTIVA
+ Immateriella
tillgångar
+ Materiella tillgångar
+ Placeringar
= Bestående aktiva
+
Omsättningstillgångar
+ Fordringar
+ Kassa och Bank
= Rörliga aktiva
= SUMMA AKTIVA
PASSIVA
+ Aktiekapital
+ Fonden för fritt eget
kapital
+ Balanserat resultat
= Eget kapital
+ Räntebärande
skulder
+ Räntefria skulder
= Främmande kapital
= SUMMA PASSIVA
SAMBANDET MELLAN RESULTATRÄKNING,
KASSAFLÖDE OCH BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING
+ Omsättning
- Material och tjänster
- Personalkostnader
- Avskrivningar
- Rörelsens övriga
kostnader
= Rörelseresultat
- Räntor
- Skatter
= RESULTAT
KASSAFLÖDE
+ Rörelseresultat
+ Avskrivningar
- Räntor
- Skatter
+/- Δ Rörelsekapital
- Investeringar
+/- Δ Räntebärande
skulder
+ Aktieemission
- Dividendutbetalning
= Δ LIKVIDA MEDEL
BALANSRÄKNING
AKTIVA
+ Immateriella
tillgångar
+ Materiella tillgångar
+ Placeringar
= Bestående aktiva
+
Omsättningstillgångar
+ Fordringar
+ Kassa och Bank
= Rörliga aktiva
= SUMMA AKTIVA
PASSIVA
+ Aktiekapital
+ Fonden för fritt eget
kapital
+ Balanserat resultat
= Eget kapital
+ Räntebärande
skulder
+ Räntefria skulder
= Främmande kapital
= SUMMA PASSIVA
SAMBANDET MELLAN RESULTATRÄKNING,
KASSAFLÖDE OCH BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING
+ Omsättning
- Material och tjänster
- Personalkostnader
- Avskrivningar
- Rörelsens övriga
kostnader
= Rörelseresultat
- Räntor
- Skatter
= RESULTAT
KASSAFLÖDE
+ Rörelseresultat
+ Avskrivningar
- Räntor
- Skatter
+/- Δ Rörelsekapital
- Investeringar
+/- Δ Räntebärande
skulder
+ Aktieemission
- Dividendutbetalning
= Δ LIKVIDA MEDEL
BALANSRÄKNING
AKTIVA
+ Immateriella
tillgångar
+ Materiella tillgångar
+ Placeringar
= Bestående aktiva
+
Omsättningstillgångar
+ Fordringar
+ Kassa och Bank
= Rörliga aktiva
= SUMMA AKTIVA
PASSIVA
+ Aktiekapital
+ Fonden för fritt eget
kapital
+ Balanserat resultat
= Eget kapital
+ Räntebärande
skulder
+ Räntefria skulder
= Främmande kapital
= SUMMA PASSIVA
SAMBANDET MELLAN RESULTATRÄKNING,
KASSAFLÖDE OCH BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING
+ Omsättning
- Material och tjänster
- Personalkostnader
- Avskrivningar
- Rörelsens övriga
kostnader
= Rörelseresultat
- Räntor
- Skatter
= RESULTAT
KASSAFLÖDE
+ Rörelseresultat
+ Avskrivningar
- Räntor
- Skatter
+/- Δ Rörelsekapital
- Investeringar
+/- Δ Räntebärande
skulder
+ Aktieemission
- Dividendutbetalning
= Δ LIKVIDA MEDEL
BALANSRÄKNING
AKTIVA
+ Immateriella
tillgångar
+ Materiella tillgångar
+ Placeringar
= Bestående aktiva
+
Omsättningstillgångar
+ Fordringar
+ Kassa och Bank
= Rörliga aktiva
= SUMMA AKTIVA
PASSIVA
+ Aktiekapital
+ Fonden för fritt eget
kapital
+ Balanserat resultat
= Eget kapital
+ Räntebärande
skulder
+ Räntefria skulder
= Främmande kapital
= SUMMA PASSIVA
RÄTT RESULTAT?
FOKUSERA PÅ BALANSRÄKNINGEN
FOKUSERA PÅ BALANSRÄKNINGEN
• Det viktiga är att företagets tillgångar och skulder
är rätt värderade
• Förändringen i värde av rätt värderade tillgångar
och skulder från en tidpunkt till en annan = ett
rättvisande resultat för ifrågavarande period
• ”Vad var det egentligen han sa?”
SKILLNADEN MELLAN TILLGÅNGAR OCH
SKULDER =
EGET KAPITAL
Balansräkning 1.1
Eget kapital
Tillgångar
Skulder
FÖRÄNDRINGEN I EGET KAPITAL = RESULTAT
*)
Balansräkning 1.1
Eget kapital
Tillgångar
Skulder
*)
Balansräkning 31.12
Eget kapital 1.1
Resultat 1.1-31.12
Tillgångar
Skulder
*) Förutsatt att inga andra förändringar i eget kapital
gjorts, t.ex. aktieemission, dividendutbetalning
RESULTATRÄKNINGEN =
SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRINGEN I EGET KAPITAL
*)
Resultaträkning
1.1-31.12
Balansräkning 1.1
Material och
tjänster
Eget kapital
Tillgångar
Skulder
*)
Personalkostnader
Avskrivningar
Balansräkning 31.12
Omsättning
Rörelsens övriga
kostnader
Eget kapital 1.1
Ränta
Skatt
Resultat 1.1-31.12
Resultat
Tillgångar
Skulder
*) Förutsatt att inga andra förändringar i eget kapital
gjorts, t.ex. aktieemission, dividendutbetalning
BETYDELSEN AV AT
Så lärde jag mig när jag jobbade på:
•Alltid Tillgänglig
•Aina Tavoitettavissa
•Always There
Ny betydelse:
Alltid Tillförlitligt
VAD FÖRVÄNTAR SIG FÖRETAGET
(OCH DÄRMED FÅR) AV BOKFÖRAREN?
• Månatlig momsberäkning (42 dagar senare)
• ”Månadskörning” (när momsen är klar)
• Bokslut (när skattedeklarationen måste in)
VAD BORDE FÖRETAGET FÖRVÄNTA SIG
(OCH OCKSÅ FÅ) AV BOKFÖRAREN?
• Periodisk, tillförligtlig rapportering
– Som visar företagets ekonomiska situation
– Som kan ligga till grund för planering och
beslutsfattande
– Som därmed skapar mervärde
VARFÖR KAN MAN OFTA INTE LITA PÅ
MÅNADSKÖRNINGARNAS RESULTAT?
– Fel i omsättningen
• Är alla leveranser fakturerade på rätt period?
• Har vi periodiserat försäljningens årsrabatter?
– Fel i försäljningsbidraget
• Är alla inköp registrerade på rätt period?
• Är lagerförändringen rätt beaktad (eller beaktad över huvud taget)?
• Har vi periodiserat inköpets årsrabatter?
– Fel i rörelseresultatet
• Har vi periodiserat semesterlönen månatligen (och upplöst den när semestern hållits)?
• Gör vi månatliga avskrivningar?
• Har vi periodiserat stora, sällan återkommande betalningar?
– ArPL-premier, sakförsäkringspremier, m.m.
• Har vi fått kännedom om och rätt beaktat ovanliga poster?
– t.ex. bidrag från ELY-centralen
– Fel i resultatet före bokslutsdispositioner och skatt
• Har vi periodiserat räntorna månatligen?
– Fel i periodens resultat
• Har vi beräknat och periodiserat inkomstskatten utgående från månadens resultat (Obs!
Erlagd förskottsskatt är inte lika med periodens skatt)
EKONOMISKA NYCKELTAL
EKONOMISKA NYCKELTAL - EFFEKTIVITET OCH
TILLVÄXT
Omsättning
Omsättning n – Omsättning n-1
Omsättningsförändring = ------------------------------------------ x 100
Omsättning n-1
Omsättning per person = Omsättning / Antalet anställda i medeltal
Förädlingsvärde per person = (Driftsbidrag + personalkostnader) / Antalet anställda i medeltal
EKONOMISKA NYCKELTAL - LÖNSAMHET
Försäljningsbidrag = Rörelsens intäkter totalt – Rörliga kostnader
Försäljningsbidrag i % Försäljningsbidrag / Rörelsens intäkter totalt x 100
Driftsbidrag = Resultat före avskrivningar och finansiella poster
Driftsbidrag i % = Driftsbidrag / Rörelsens intäkter totalt x 100
Normvärden för olika branscher: Handel 2-10 %, Tjänstesektorn 5-15 %, Industri 10-25 %
Rörelseresultat = Resultat före finansiella poster
Rörelseresultat i % = Rörelseresultat / Rörelsens intäkter totalt x 100
Normvärden: över 10 % = god, 5-10 % = tillfredsställande, under 5 % = svag
Nettoresultat = Resultat före extraordinära poster och skatter – räkenskapsårets skatter
Nettoresultat i % = Nettoresultat / Rörelsens intäkter totalt x 100
EKONOMISKA NYCKELTAL - AVKASTNING
Resultat före extraordinära poster + Kostnader för främmande kapital
ROI = --------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
(Balansomslutning – Räntefria skulder) (medeltal)
Normvärden: över 15 % = god, 9-15 % = tillfredsställande, 0- 9 % = tveksam, under 0 % = svag
Resultat före extraordinära poster + Kostnader för främmande kapital
ROTA = --------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Balansomslutning (medeltal)
Normvärden: över 10 % = god, 5-10 % = tillfredsställande, under 5 % = svag
EKONOMISKA NYCKELTAL - LIKVIDITET
Quick Ratio = Finansieringstillgångar / (Kortfristigt främmande kapital – Erhållna förskott)
Normvärden: över 1,0 = god, 0,5-1,0 = tillfredsställande, under 0,5 = svag
Current Ratio = (Finansieringstillgångar + Omsättningstillgångar) / Kortfristigt främmande kapital
Normvärden: över 2,0 = god, 1,0-2,0 = tillfredsställande, under 1,0 = svag
EKONOMISKA NYCKELTAL - SOLIDITET
Soliditet = (Eget kapital + reserver) / (Balansomslutning– Erhållna förskott) x 100
Normvärden: över 40% = god, 20%-40% = tillfredsställande, under 20% = svag
För ytterligare ekonomiska nyckeltal, se t.ex. Asiakastieto Oy:s definitioner
EKONOMISKA NYCKELTAL - DUPONT FORMELN
FÖR ROI
Omsättning
+
Rörelsevinst
Rörliga kostnader
Fasta kostnader
Rörelsekostnader
/
-
Rörelsevinst %
Omsättning
x
Eget kapital
Främmande kapital
Balansomslutning
+
Omsättning
/
Investerat
kapital
Leverantörsskulder
Övriga räntefria skulder
Resultatregleringar
Räntefria skulder
-
Kapitalets
omloppshastighet
ROI
EKONOMISKA NYCKELTAL - DUPONT FORMELN FÖR
ROTA
Rörliga kostnader
Omsättning
+
Nettoresultat
Fasta kostnader
Räntor
Kostnader totalt
/
-
Nettoresultat %
Omsättning
Skatter
Immateriella tillgångar
x
Jord o vattenområden
Byggnader
Bestående aktiva
+
Omsättning
Maskiner o inventarier
/
Placeringar
Aktiva totalt
Omsättningstillgångar
Försäljningsfordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar
Kassa och bank
Rörliga aktiva
+
Kapitalets
omloppshastighet
ROTA
OPERATIVA NYCKELTAL KVALITET, EFFEKTIVITET, MARKNADSANDEL,
PERSONAL MM.
Sanitec:
• Casting Yield
• Ceramic Yield
• Re-firing rate
• Total yield
Envirovac:
• MTBF
• MTBUR
Ahola Transport:
• EUR/km
• Fyllnadsgrad
• Ton BW/vecka
• EUR Icke-fakturerat
Wärtsilä:
• Marknadsandel (per produktkategori)
• Skolningsdagar per år och personalkategori
• FOU-kostnader (i EUR och % av
omsättningen)
• Investeringar (i EUR och % av omsättningen)
PLANERING STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV
VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN
”I bokföringen”
Ekonomiskt utfall
Ekonomiskt estimat
”På golvet”
Verksamheten
TVÅ DIMENSIONER: VERKSAMHETEN OCH
TIDEN
Operativt utfall
Operativt estimat
”Detta har hänt”
”I nästa avsnitt”
Tiden
VÅRT UPPDRAG - ATT HJÄLPA DIG LYCKAS
VÅR VISION – ATT VARA DET NATURLIGA VALET FÖR
VERKSAMHETS- OCH AFFÄRSUTVECKLING I ÖSTERBOTTEN
Download