Tillit och tolerans – om det sociala kapitalets betydelse för platsens

advertisement
Tillit och tolerans – om det
sociala kapitalets betydelse för
platsens utveckling
Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt
E-post: [email protected]
Tel: 08-4527515
Arena för Tillväxt
•
En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt
och utveckling i Sverige
•
Primär målgrupp: lokala och regionala beslutsfattare
inom privat och offentlig sektor
•
Vad gör vi?

Omvärldsbevakning & kunskapsstöd
 Skapa nätverk, dialog och samverkan
 Processledning
Koppling till Agenda 2030
17 globala mål för en hållbar utveckling
 Att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen
 Att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt
I Sverige: krävs engagemang från stat, kommuner och landsting i
samverkan med viktiga aktörer i samhället som näringsliv,
fackorganisationer, frivilligorganisationer, akademin, m.m
Vad är socialt kapital?
Förtroende, normer och nätverk som möjliggör för aktörerna att tillsammans agera
mer effektivt för att uppnå gemensamma mål.
Robert D. Putnam
”Den vardagliga samhällsandan verkar bestå av en blandning av tillit och
tolerans. Den håller i gång vad som lätt skulle kunna gå i stå eller falla itu, och
ju äldre jag blir desto mer häpnar jag över att det faktiskt inte gör det.”
Richard Swartz, svensk författare och fristående kolumnist i Dagens Nyheter
Inbundet och överbryggande socialt kapital
•
Inbundet socialt kapital = tillit till människor man känner eller identifierar sig
med
•
Överbryggande socialt kapital = generell tillit till människor oavsett deras
bakgrund eller identitet.
Lågt socialt kapital…
”De färdigheter som människor får i ett samhälle med både hög tillit och
tolerans verkar ge en fördel i en global och allt mer komplex värld. En
förmåga att förstå olika perspektiv, hantera olikheter samt en vana att leva i
ständig förändring.”
Anpassningsförmåga är avgörande
”It’s not the strongest of the
species that survives, nor
the most intelligent, but the
one most responsive to
change.”
- Charles Darwin,
brittisk biolog, teolog och forskare
Tillit i olika länder 2010-2014
11
12
Tillit i olika länder 2010-2014
13
Gnosjö har ett högt inbundet socialt
kapital
•
Trots dåliga strukturella förutsättningar har kommunen hög
sysselsättning, låg arbetslöshet och låga ohälsotal
•
Starka folkrörelser, frikyrkor, stor samverkan mellan företagen,
ömsesidig lojalitet, företag sponsrar civilsamhället
•
Starka normer och social kontroll
•
Baksida: traditionella könsroller, invandrare har svårt att komma in
i gemenskapen, låg tradition av att utbilda sig, ovilja att anställa
akademiker utifrån
Vansbro har ökat sitt sociala kapital
Umeå har ett högt
överbryggande socialt kapital
Diskutera runt bordet
Hur ser det sociala kapitalet ut i din region, på din ort?
Alla pratar om samverkan…
Vi behöver en förändring!
Nimby fenomen…
Politiker oroad över kritik mot flyktingboenden
”Jag har alltid argumenterat starkt mot
alla former av rasistiska kommentarer
men plötsligt befinner jag mig i en
situation som är helt ny för mig. Nu
när jag själv är personligt berörd och
mina egna barns trygghet är hotad så
vattnas alla mina tidigare argument ur”
skriver en kvinna och säger att hon
inte kommer våga låta sina barn leka
på lekplatsen intill boendet. GP, 6 feb
Många hade frågor när de tillfälliga bostäderna som planeras i Västra Göteborg
presenterades. Foto: Anders Hagström/Sveriges radio, 9 feb.
Olika roller där det offentliga kan påverka platsens
sociala kapital
•
Som myndighetsutövare
•
Som fysisk samhällsplanerare
•
Som utbildningsansvarig
•
Som arbetsgivare
•
i samspel med civilsamhället
•
i samspel med näringslivet
Att diskutera runt bordet
Hur stärka det sociala kapitalet i samspelet mellan olika
parter
Vad kan du göra i din roll för att stärka det sociala kapitalet?
Katrien Vanhaverbeke
Arena för Tillväxt
[email protected]
076-797 89 54
Tack!
”Lika barn leker bäst, men olika barn
hittar på nya lekar
Okänd
Nimby bor hos oss alla…
socialt kapital i samhället
Chef på Migrationsverket driver
privat flyktingbolag
Aftonbladet, 9 feb 2016
Köper utländskt kött
– säljer det som
kravmärkt svenskt
Aftonbladet, 25 jan 2016
DI, 10 feb 2016
Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt
E-post: [email protected]
Tel: 08-4527515
Från jordbrukssamhälle till kommunikationssamhälle
29
Jordbrukssamhälle
Naturkapital
Industrisamhälle
Fysiskt kapital
Kunskapssamhälle
Humankapital
Kommunikationssamhälle
Socialt kapital
Var femte
person 20-64 år
i Sverige är född
utomlands
Download