Instuderingsfrågor Islam Vem är Muhammed, enligt Islam? När och

advertisement
Instuderingsfrågor Islam
1. Vem är Muhammed, enligt Islam?
2. När och var levde Muhammed?
3. Berätta om Muhammeds liv. Använd följande personer, ord och begrepp.
Ärkeängeln Gabriel
Allah
Uppenbarelser
Mekka
Medina
Profet
Koranen
Moské
Minaret
Sura
Sunna
Imam
Sharia
Jihad
Halal
4. Förklara följande ord:
5. Förklara Islams fem pelare.
6. Islam består i huvudsak av två inriktningar. Vad heter de och på vilket sätt
skiljer de sig åt?
7. Gör en jämförselse mellan judendom, kristendom och islam. Hur skiljer de
sig åt och på vilket sätt är de lika?
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards