Syror och baser

advertisement
Syror och baser
8C och 8D
Vecka 35-38
Vi kommer att arbeta med att du utvecklar din förmåga att:


genomföra systematiska undersökningar i kemi
att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och
förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
För att du ska utveckla dina förmågor är målet med undervisningen att du ska
lära dig:







att syror och baser har olika pH
kunna ge exempel på vanliga syror och baser
känna till några indikatorer
vad joner är och vad de spelar för roll i syror och baser
pH-skalan
att en buffert är en lösning som kan motverka både syror och baser
att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar


att använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt
skriva laborationsrapporter
Arbetssätt:





genomgångar, skriva anteckningar
film
litteraturläsning
Kemi spektrum sid:107-133
kemi spektrum light: sid. 56-69
instuderingsuppgifter – enskilt och gemensamt
laborationer och laborationsrapportskrivning
Detta ska bedömas
Din förmåga att kunna:




genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt
diskutera och analysera dina undersökningar
använda och reflektera över de begrepp som kommer att nämnas under
arbetets gång
Preliminär planering
Vecka
35
36
Laborationer




37


Syror och baser
har olika pH
Joner
Syror lämnar
ifrån sig
vätejoner
Baser tar upp
vätejoner
pH-skalan anger
halten av
vätejoner
Buffertar




Kemi spektrum
Gör ”testa dig
själv” uppgifterna
också
Vad händer när
du sockrar
något surt?
Surt neutralt
eller basiskt
Undersök några
syror
Kap. 7.1 Sid. 108-115
Light: sid. 57-58
Undersök
kaliumhydroxid
och ammoniak
Kap. 7.4 sid. 121-126
Light: sid. 64-66
Kap. 7.5 sid. 127
Light: sid. 67
Kap. 7.6 sid. 128-129
Light: sid. 68
Kap. 7.2 Sid 112-115
Light: sid. 59-60
Kap. 7.3 sid. 116-120
Light: sid. 61-63
Kunskapskrav för betyget
E
Kunskapskrav för betyget
C
Kunskapskrav för betyget
A
I samtal ger eleven enkla
motiveringar
I samtal ger eleven
utvecklade motiveringar
I samtal ger eleven
välutvecklade motiveringar
Eleven för till viss del
diskussionerna framåt
Eleven för diskussionerna
framåt
Eleven gör enkla
dokumentationer av
undersökningar
Eleven gör utvecklade
dokumentationer av
undersökningar
Eleven för diskussionerna
framåt och fördjupar eller
breddar dem
Eleven har grundläggande
kunskaper och kan föra enkla
och till viss del
underbyggda resonemang om
Eleven har goda kunskaper
och kan föra utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang om
Eleven gör välutvecklade
dokumentationer av
undersökningar
Eleven har mycket goda
kunskaper och kan föra
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om
Download