Förvaltningar inom Region Skåne från 1 januari 2014

advertisement
Förvaltningar inom Region Skåne från 1 januari 2014
Förvaltning
GLN-kod (NAD+ITO)
Ersätts med
Nya förvaltningar och GLN-koder från 2014-01-01
Skånevård Kryh
7322730300001
Skånevård Sund
7322730300018
Medicinsk Service
7322730300025
Folktandvården Skåne AB
7322730300032
Hälsostaden Ängelholm
7322730300049
Förvaltningar som upphör och GLN-koder som ersätts från 2014-01-01
Centralsjukhuset Kristianstad
7322730009997
7322730300001
Folktandvården Skåne
7322730049993
7322730300032
Habilitering & Hjälpmedel
7322730059992
7322730300001
Helsingborgs lasarett
7322730019996
7322730300018
Hässleholms sjukhusorganisation
7322730079990
7322730300001
Labmedicin Skåne
7322730119993
7322730300025
Lasarettet i Landskrona
7322730039994
7322730300018
Lasarettet i Trelleborg
7322730069991
7322730300018
Lasarettet i Ystad
7322730029995
7322730300001
Primärvården Skåne
7322730129992
Översättningstabell
Psykiatri Skåne
7322730149990
7322730300018
Ängelholms sjukhus
7322730159999
7322730300018
Finans
7322730269995
Oförändrad
Hälso- och sjukvårdsnämnden
7322730219990
Oförändrad
Kultur Skåne
7322730169998
Oförändrad
Patientnämnden
7322730229999
Oförändrad
Regionservice (*
7322730179997
Oförändrad
Regionstyrelsen
7322730259996
Oförändrad
Revision
7322730239998
Oförändrad
Skånes Universitetssjukhus
7322730089999
Oförändrad
Skånetrafiken
7322730249997
Oförändrad
Södra Regionvårdsnämnden
7322730209991
Oförändrad
Oförändrade GLN-koder
Region Skåne - tekniska detaljer
EDIFACT
-
Identitet (UNB)
-
Kund (NAD+BY)
7381000004407
Fakturamottagare (NAD+IV)
GLN-kod enligt lista
Köparreferens (RFF+CR)
RSID
Leveransadress (NAD+DP)
GLN-kod varumottagare
Kommunikation
VAN - EDI
CGI
Identitet (UNB)
CGI och Inexchange
Transportprofil adress
Kontakt CGI
[email protected]
Kontakt Inexchange
[email protected]
Region Skåne - kontaktpersoner
E-faktura
[email protected]
E-handel
[email protected]
Kommunikations-/EDI-avtal
[email protected]
Kommunikation
[email protected]
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards