ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP OCH KÖPLATS
PERSONUPPGIFTER (Vänligen texta)
Förälders namn: (1) ...................................................... (2) ..............................................................
Barnets namn: ............................................................... Personnr: ....................................................
...................................................................................... Personnr: ....................................................
Adress: ......................................................................... ....................................................................
Tel bostad: ................................................................... Mobil:.........................................................
Tel arbete: (1) .............................................................. (2) ..............................................................
E-post: ......................................................................... ....................................................................
AVGIFTER
Insats i den ekonomiska föreningen 75 kr.
Medlemsavgift 100 kr för år ……………
Platsavgift 700 kr/månad och barn.
Arbetsinsats är högst 15 dagar/år.
ÖNSKAD INSKOLNINGSSTART: ………… / ………… 20 ……
Undertecknad har tagit del av Föräldrakooperativet Knallhatten Ekonomisk Förenings stadgar
och önskar bli medlem.
Östersund den ………… / ………… 20 ……
.....................................................................
Sökandes underskrift (1)
...............................................................................
Sökandes underskrift (2)
Ankomstdatum och signatur:
(Kooperativets anteckningar)
Föräldrakooperativet Knallhatten Ekonomisk Förening
Adress Eriksbergsvägen 75, 831 43 Östersund. Tel 063-10 85 63. Bankgiro 5394-0904.