Schistidium crassipilum - murblommossa - 2479

advertisement
Schistidium crassipilum
Murblommossa
NE
NA
LC
DD
Mossor
NT
VU
EN
CR
RE
Livskraftig (LC)
Klass: Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning: Grimmiales, Familj: Grimmiaceae, Släkte: Schistidium
(blommossor), Art: Schistidium crassipilum - murblommossa H.H.Blom Synonymer:
Kännetecken
Arten bildar upp till 5 cm höga, mörkgröna till rostbruna tuvor. Bladen sitter ofta i spiralvridna rader runt stammen.
Stammen har tjockväggiga celler i centrum. Bladen är triangulära med bred bas och en lång, vass spets som ofta är
tandad närmast hårudden. Hårudden är lång, tandad, styv, något platt nedtill och ibland tydligt nedlöpande längs
bladkanten. Bladkanten är tillbakaböjd upp till drygt halva bladet. Bladskivan är ett cellager tjock, men kan ha två
cellager tjocka partier i den övre delen. Bladskivan saknar papiller, men nervens undersida kan ha spridda, låga
papiller närmast spetsen. Bladcellerna är i den övre delen kvadratiska med släta, relativt tjocka väggar, men i den
nedre delen rektangulära med vågiga väggar. Honbladen är nästan plana med en kort, något nedlöpande hårudd, och
bladkanten är smalt tillbakaböjd i översta delen. Kapseln är rödbrun till orangefärgad, cylindrisk och bredast vid
mynningen och den sitter nästan dold av honbladen. Kapselns ytceller är avlånga med något förtjockade, relativt raka
väggar. Kapseln har färre än fyra klyvöppningar. Peristomet är glänsande rött med 300-450 µm långa, relativt hela
och raka tänder. Sporerna är 8-12 µm i diameter med kornig yta.
Murblommossa är mycket variabel, bl.a. i färg och storlek. När hårudden inte är nedlöpande kan den lätt förväxlas
med fagerblommossa S. elegantulum, vilken dock har smalare bladspets med en hårudd som är trind nedtill.
Murblommossa kan även förväxlas med strålblommossa S. apocarpum och glansblommossa S. pulchrum, men båda
dessa har bladkanter som är tillbakaböjda nästan ända till spetsen och kapslar med korta, breda ytceller.
Utbredning och status
Arten är allmän till tämligen allmän i södra Sverige - särskilt i kalktrakter - men blir gradvis allt mer sällsynt norrut
till Jämtland. Den är allmän även i delar av Danmark och Norge, mindre allmän i sydligaste Finland samt sällsynt på
Island och Färöarna. Den förekommer över hela Europa, och världsutbredningen omfattar även Asien och
Nordamerika.
Ekologi
Murblommossa växer på kalkhaltiga och ofta lättvittrade bergarter, både på skogklädda och exponerade, torra
klippor och block - gärna på murar men även på betong. Vanligast är den sannolikt i exponerade miljöer; bl.a. är den
släktets allra vanligaste art på öppen alvarmark. Murblommossa förekommer ofta tillsammans med hårgrimmia
Grimmia pulvinata, rödskaftad hättemossa Orthotrichum anomalum, sotblommossa Schistidium atrofuscum och
murtuss Tortula muralis.
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Övrigt
Etymologi: crassípilus = med grova hår; crassus (lat.) = tjock, tät, grov; pilus (lat.) = hår.
Uttal: [Skistídium krassípilum]
KEY FACTS Thickpoint Grimmia. By far the most common Schistidium species on limestone and concrete in southern
Sweden. Forms up to 5 cm high, dark green to rust-coloured tufts. Leaves typically spirally arranged. Leaf shape
triangular, with a broad base and long, acute apex. Hyaline point long, stiff, dentate, slightly flattened at base,
sometimes distinctly decurrent. Lamina lacking papillae, but scattered, low papillae sometimes present on abaxial side
of nerve near apex. Laminal cells quadrate and moderately incrassate above, shortly rectangular and sinuose below.
Capsule cylindrical, widest at mouth, reddish-brown to orange-coloured, almost completely immersed. Exothecial cells
elongate, moderately incrassate, walls relatively straight. Peristome red, glossy. Teeth straight, 300-450 µm long,
more or less entire. Spores 8-12 µm, surface granulose. - Grows on dry, calcareous, typically soft rocks, boulders and
stone walls as well as on concrete. Found in both forests and open areas, but probably with a certain preference for
exposed situations.
Litteratur
Weibull, H. 2006. Schistidium crassipilum murblommossa s. 193. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ
6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges
lantbruksuniversitet, Uppsala.
Författare
Henrik Weibull 2006
ArtDatabanken - artfaktablad
2
Download