Facit - Studentlitteratur

advertisement
Version 2015-02-25
FACIT
Version 2015-02-25
Tankenöt 1
Tankenöt 2
Vilka 2 bilder är likadana som bilden i rutan? Skriv X.
Hur många djur gömmer sig bakom draperiet? Ringa in.
X
Sally
Charlie
X
Kurre
Favmoatremiattik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X
X
Isa
4
X
X
X
X
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 4
2015-02-22 19:53
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
Favmoatremiattik
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 5
Tankenöt 3
Tankenöt 4
Fortsätt mönstret.Vilken bild fattas? Rita.
Hitta 2 olika vägar hem till Charlie.
5
2015-02-22 19:53
a.
b.
c.
Hitta 2 olika vägar hem till Isa.
d.
e.
6
Favmoatremiattik
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 6
Favmoatremiattik
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
2015-02-22 19:53
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
Favmoatremiattik
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 7
kopiering tillåten © 2015 studentlitteratur AB favorit matematik 1A Tankenötter Facit
7
2015-02-22 19:53
Version 2015-02-25
Tankenöt 5
Tankenöt 6
Hur många bollar kommer ut ur mirakelmaskinen?
Rita bollarna i de tomma rutorna.
Dra streck från de grå klossarna till de figurer som har
lika många klossar.
a.
b.
c.
d.
Favmoatremiattik
8
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 8
2015-02-22 19:53
Tankenöt 7
5
8
10
7
5
8
8
6
8
9
7
4
4
4
6
6
4
3
3
1
1
3
2
2
4
0
2
d.
0
e.
9
10
7
6
0
7
6
9
6
8
0
4
3
7
4
9
0
2
1
0
6
3
1
10
0
0
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 10
Favmoatremiattik
2015-02-22 19:53
4
4 > 1
3
= 3
2
<
0
< 1
4
f.
10
Favmoatremiattik
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 9
c.
5
10
9
Skriv och rita det som fattas.
b.
a.
1
Favmoatremiattik
Tankenöt 8
Vilket tal kommer ut ur mirakelmaskinen?
1
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
0
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
2015-02-22 19:53
1
< 3
2 <
2
= 2
2
3
< 5
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
5 >
3
Favmoatremiattik
11
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 11
kopiering tillåten © 2015 studentlitteratur AB favorit matematik 1A Tankenötter Facit
2015-02-22 19:53
Version 2015-02-25
Tankenöt 9
Tankenöt 10
Hitta skatterna. Gå i pilens riktning.
Vilken bild hör inte ihop med de andra? Skriv X.
a.
→
→
X
b.
3
←
←
←
3
3
3
X
c.
←
→
←
→
1 2
5 6
←
2
3
2
6
1
←
←
5
9
5
6
←
6
3
3
9
7
8
1
5 6
3
7
4
8
1
5 6
4
8
7
2 4
4 2
8 6
6 8
←
←
←
5 6
←
←
11
8
4
4
→
2
8
X
d.
3
5
6
2
7
6 8
3 6
2 4
4 2
←
→
X
12
Favmoatremiattik
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 12
2015-02-22 19:53
Favmoatremiattik
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 13
2015-02-22 19:53
Tankenöt 11
Tankenöt 12
Fortsätt mönstret.Vilket tal fattas? Skriv.
Vilka 2 bilder är likadana som bilden i rutan? Skriv X.
a.
b.
c.
d.
e.
14
1
2
6
7
3
4
4
3
9
8
6
5
X
3
5
2
4
1
3
7
9
6
8
5
7
2
4
6
8
4
6
4
6
8
10
6
8
1
3
7
9
4
6
4
2
10
8
7
5
8
4
10
5
6
3
4
0
5
0
3
0
Favmoatremiattik
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 14
Favmoatremiattik
X
X
X
X
X
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
2015-02-22 19:53
13
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
X
X
Favmoatremiattik
15
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 15
kopiering tillåten © 2015 studentlitteratur AB favorit matematik 1A Tankenötter Facit
2015-02-22 19:53
Version 2015-02-25
Tankenöt 13
Tankenöt 14
Hitta 2 olika vägar hem till Sally.
Vad kommer ut ur mirakelmaskinen?
a.
b.
X
X
X
Hitta 2 olika vägar hem till Kurre.
c.
d.
X
X
XXX
16
Favmoatremiattik
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 16
2015-02-22 19:53
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
17
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 17
Tankenöt 15
Tankenöt 16
Numrera bilderna 1, 2, 3 och 4 i tidsordning.
Fortsätt rita djurens hopp.
Ringa in bokstäverna på tallinjen. Läs orden.
a.
Favmoatremiattik
2015-02-22 19:53
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S U A E L O L T Y P H R O L P N P U A E R
b.
3
2
5
5
1
5
c.
2
3
4
5
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S A I T N S U L T D U V S O S A N I R
5
5
4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S A S N K E O R U P U I T O S A T N T P A
d.
18
2
1
3
4
2
3
4
1
Favmoatremiattik
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 18
Favmoatremiattik
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
M A I S E U N L I U S A K T P E S T U A N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K R A A K N L I N A N E H M P O E P L L P
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
2015-02-22 19:53
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
Favmoatremiattik
19
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 19
kopiering tillåten © 2015 studentlitteratur AB favorit matematik 1A Tankenötter Facit
2015-02-22 19:53
Version 2015-02-25
Tankenöt 17
Tankenöt 18
Hur mycket kostar nallen? Skriv priset.
Vad kostar bilarna? Skriv priserna.
3 kr
3 kr
1 kr
2 kr
a. Sammanlagt 5 kr
b. Sammanlagt 4 kr
4 kr
5 kr
c. Sammanlagt 10 kr
1 kr
3 kr
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
2015-02-22 19:53
Sammanlagt 4 kr
2 kr
Sammanlagt 4 kr
2 kr
Sammanlagt 3 kr
Lös kodspråket.
1
2
3
4
5
A
Ä
Ö
D
H
E
L
R
N
J
←
←
←
←
Edvin
→
→
←
→
2 3
4 1 2 2 1 4
4 2 3
4 1 3 1
Ä R
N A L L E N
D Ä R
N E R E ?
5 1 5
4 1 4
3 3 4 1
H E J
D E N
R Ö D A
4 1 2 2 1 4
2 3
5 2 3
N A L L E N
Ä R
H Ä R .
←
←
Rami
7+2
4+3 ←
7–2
9–4 →
←
←
Maya
6+4
2+1 →
7–2
8–7 ←
21
←
←
Isa
4+5
6–3
7–4
10 – 5
Favmoatremiattik
2015-02-22 19:53
Räkna. Gå lika många steg som svaret i pilens riktning. Hitta skatterna.
Charlie
9+1 →
5–1
8–4 ←
7–5
Sammanlagt 4 kr
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 21
Tankenöt 20
Favmoatremiattik
2 kr
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
Tankenöt 19
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 22
Sammanlagt 3 kr
1 kr
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 20
Favmoatremiattik
kr
2 kr
g. Sammanlagt 7 kr
22
Sammanlagt 2 kr
1 kr
f. Sammanlagt 8 kr
2 kr
5–0
9–8
10 – 8
1+4
1 kr
1
2 kr
e. Sammanlagt 6 kr
Favmoatremiattik
Sammanlagt 5 kr
5 kr
2 kr
20
3 kr
Sammanlagt 5 kr
d. Sammanlagt 10 kr
3 kr
Sammanlagt 4 kr
3 kr
6 kr
5 kr
2 kr
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
2015-02-22 19:53
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
Favmoatremiattik
23
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 23
kopiering tillåten © 2015 studentlitteratur AB favorit matematik 1A Tankenötter Facit
2015-02-22 19:53
Version 2015-02-25
Tankenöt 21
Tankenöt 22
Skriv tal och tecken. Rita sedan de bollar som fattas.
Vilket uttryck ger den största summan? Skriv X.
Tips: Du behöver inte räkna ut svaren.
a.
a.
b.
c.
6 + 7
7 + 6
7 + 7
5 <
d.
7
7
4 > 2
e.
f.
b.
= 7
5 + 5
5 + 4
5 + 6
X
c.
5
g.
8
24
<6
4
=
3<
4
7 + 7
6 + 6
5 + 5
7
> 7
Favmoatremiattik
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 24
2015-02-22 19:53
Tankenöt 23
5
0
2
4
2
9
8
8
10
11
9
5
4
4
6
7
5
1
0
7
2
4
6
4
5
7
2
0
d.
e.
6
8
5
5
10
5
9
10
7
1
2
1
5
3
0
4
8
0
4
7
4
2
4
3
7
9
6
3
6
Favmoatremiattik
e.
g.
i.
5 + 5 + 6
5 + 5 + 7 X
5 + 6 + 5
7 + 4 + 4 + 4
4 + 8 + 4 + 4 X
4 + 4 + 4 + 7
7+4+3+6
h.
X
3 + 4 + 5 + 6
5 + 6 + 4 + 4 X
5 + 6 + 4 + 3
3+7+6+4
X
6+4+7+4
Favmoatremiattik
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
25
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 25
2015-02-22 19:53
X
X
X
X
f.
2
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 26
4 + 6 + 7
4 + 6 + 5
5 + 6 + 4
c.
6
Favmoatremiattik
f.
5 + 5 + 5
5 + 5 + 4
5 + 5 + 6 X
Vilka 2 bilder är likadana som bilden i rutan? Skriv X.
b.
a.
26
d.
Tankenöt 24
Vilket tal kommer ut ur mirakelmaskinen?
8
X
X
X
X
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
2015-02-22 19:53
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
X
Favmoatremiattik
27
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 27
kopiering tillåten © 2015 studentlitteratur AB favorit matematik 1A Tankenötter Facit
2015-02-22 19:53
Version 2015-02-25
Tankenöt 25
Tankenöt 26
Skriv tecken + eller – så att uttrycket stämmer.
Hitta 10 saker som är olika på bilderna.
Markera med X i den nedre bilden.
a.
3 +3 + 1 = 7
b.
6 +1 − 7 = 0
c.
2 +3 − 2 = 3
d.
7 −4 + 1 = 4
e.
5 +2 − 4 = 3
X
f.
7 −6 + 5 = 6
g.
X
3 +4 − 5 = 2
X
X
X
X
h.
7 −5 − 1 = 1
28
Favmoatremiattik
X
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 28
2015-02-22 19:53
”Nu har du nytta av
addition…”
Tankenöt 27
X
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
c.
d.
e.
30
Favmoatremiattik
2015-02-22 19:53
”Från oktober 2016
finns det 2­kronorsmynt
i Sverige.”
Vilka mynt kommer ut ur mirakelmaskinen?
1
4
5
0
3
2
2
3
4
1
0
5
2
6
1
7
3
3
4
4
6
2
8
0
1
7
6
5
4
2
6
0
1
2
3
5
5
4
0
8
3
9
6
5
2 10
1
7
b.
1 1
2
1 1 1 1 1
1 1
5 2
1 1 1
2 1
1 1 1 1 1
5
1 1 1 1
2 2
1 1 1 1 1
1 1 1
5 2 1
1 1 1 1 1
2 2 1
1 1 1 1 1 1
5 1
1 1 1 1 1 1
2 2 2
1 1 1 1 1
1 1 1 1
5 2 2
c.
2 1
d.
1
1
2
5 2 1
5 1
2 2
5
2 2
2
2 2 2 1
5 2 1
10 0
7
1
4
2
2 1 1
1 1
1 1 1 1 1
5 1
0
1
1
2
2
2 2 1
2 1
1 1 2 1
5 1
Favmoatremiattik
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 30
Favmoatremiattik
0
29
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 29
a.
b.
X
Tankenöt 28
Fortsätt mönstret.
Vilket tal ska stå i den tomma rutan? Skriv.
a.
X
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
2015-02-22 19:53
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
Favmoatremiattik
31
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 31
kopiering tillåten © 2015 studentlitteratur AB favorit matematik 1A Tankenötter Facit
2015-02-22 19:53
Version 2015-02-25
Tankenöt 29
Tankenöt 30
Vad kostar dockan? Skriv priset.
1. Titta på exemplet.
Exempel
2. Lös uppgiften. Du kan använda
lösa knappar.
Sammanlagt 4 kr
5 kr
Sammanlagt 8 kr
Sammanlagt 2 kr
3 kr
6
3
Sammanlagt 5 kr
5
Sammanlagt 6 kr
Sammanlagt 6 kr
3. Rita bollar i de tomma fälten.
Sammanlagt 8 kr
5
3 kr
32
Sammanlagt 4 kr
Sammanlagt 6 kr
Favmoatremiattik
4
7
3
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 32
6
2015-02-22 19:54
Tankenöt 31
5
Favmoatremiattik
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
33
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 33
2015-02-22 19:54
Tankenöt 32
Lös det hemliga kodspråket.
Min skatt är
1
2
3
T
L
N
2 3
3 2 2 3 2 2
Ö
P
G
E N
S P E G E L .
R
E
S
V
I
B
Min skatt är
Hitta 10 saker som är olika på bilderna.
Markera med X i den nedre bilden.
3 1 1 1 2 1
NÖ T T E R .
Min skatt är
3 3 1 1 2 3
S NÖ R E N.
Min skatt är
Min skatt är
34
2 3
3 2 2 1 2 1 3 2 2
E N
S I L V E R B I L .
X
X
Min skatt är
3 2 3
2 3
3 2 2 2
E T T
B E N .
E N
S I L L .
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 34
Favmoatremiattik
X
X
X
2 1 1
Favmoatremiattik
X
X
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
2015-02-22 19:54
X
X
X
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
Favmoatremiattik
35
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 35
kopiering tillåten © 2015 studentlitteratur AB favorit matematik 1A Tankenötter Facit
2015-02-22 19:54
Version 2015-02-25
Tankenöt 33
Tankenöt 34
2+5+3+0
Lös sudoku.
I varje rad ➞,
och varje område ska det finnas en siffra
av varje (1, 2, 3, 4, 5, 6).
➞
Fortsätt mönstret.
Vilket tal ska stå i den tomma rutan?
Skriv.
a.
b.
c.
d.
e.
2
5
6
2
5
2
3
0
1
1
3
0
3
3
6
2
10
1
3
3
2
2
1
0
2
5
6
1
1
6
3
1
3
1
2
2
5
6
6 11
7
10
6
5
1
4
2
3
6 10
5
8
4
6
10 4
8
3
6
2
Favmoatremiattik
36
2 5 4 3 1 6
1 6 3 2 4 5
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 36
6 1 5 2 3 4
4 3 2 6 1 5
2 4 3 5 6 1
5 6 1 3 4 2
1 2 6 4 5 3
3 5 4 1 2 6
44
22 8
88 5
5
3
3
3
5
5 kr
Favmoatremiattik
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 38
Favmoatremiattik
37
Sammanlagt 9 kr
2 kr
Sammanlagt 10 kr
9
38
Favmoatremiattik
4
4 kr
0 1 2 3
1
4 6
2015-02-22 19:54
Vad kostar boken? Skriv priset.
2
2 3
3 5
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 37
Vilken siffra bildar delarna?
8
4
1
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
Tankenöt 36
0
2 4
2 2 4 3 6
3 1 4 5 6 2
1 2 3 6 5 4
5 4 6 2 1 3
6 3 2 1 4 5
4 5 1 3 2 6
Tankenöt 35
00
00
3
1 3
5 1 2 6 3
4 3 6 1 5 2
6 4 1 5 2 3
3 2 5 4 6 1
2
2015-02-22 19:54
5
5 6
2
2 4 6 5 1 3
3 1 2 6 4 5
5 6 4 2 3 1
4
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
6
4
5 6 7
8
Sammanlagt 7 kr
Sammanlagt 10 kr
9
Sammanlagt 5 kr
3 kr
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
2015-02-22 19:54
Sammanlagt 3 kr
Sammanlagt 4 kr
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
Favmoatremiattik
39
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 39
kopiering tillåten © 2015 studentlitteratur AB favorit matematik 1A Tankenötter Facit
2015-02-22 19:54
Version 2015-02-25
Tankenöt 37
Tankenöt 38
Vilket tal?
Skriv tecken + eller – så att uttrycket stämmer.
9
Det här talet får du om du
adderar talet 4 till talet 5.
a.
3 + 3 + 4 = 10
6
b.
2
10 − 8 − 2 = 0
c.
Om du adderar 2 till det
här talet får du 8.
4 + 5 − 1 = 8
Om du subtraherar det här talet
från talet 9 så får du talet 7.
d.
7 + 3 − 5 = 5
e.
Om du subtraherar
först 5, och sedan 5
igen, från det här talet
så får du 0.
8 − 6 + 2 = 4
f.
8
2 + 7 − 3 = 6
g.
40
Favmoatremiattik
10 − 5 + 2 = 7
10
Om du subtraherar
talet 4 från det här talet
så är differensen 4.
h.
5 + 3 − 2 = 6
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 40
2015-02-22 19:54
Tankenöt 39
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
Favmoatremiattik
41
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 41
2015-02-22 19:54
Tankenöt 40
Skriv platserna på skattkammarön med
hjälp av kodspråket.
2 3
4
X
1 1 1
1
2
3
4
A
N
K
U
P
I
R
O
Ä
B
L
D
T
G
S
E
Skriv tecken + eller – så att uttrycket stämmer.
a.
11 = 9 + 1 + 1
XX
b.
G R O T T A
1 = 10 − 10 + 1
3 3
4
X
1 1
c.
5 = 11 − 1 − 5
S K E P P
3 3
1
X
d.
1 1
8 = 9 − 6 + 5
XX
S K A T T
e.
3 1
Rita en egen bild.
Skriv kod.
XX
4
3
S T O R
3 1
4
XXX
2
f.
S T E N
10 = 10 − 1 + 1
eller +
−
7 = 3 + 5 − 1
g.
1 1 1 1
2
T Ä T A
B U S K A R
X
42
X
Favmoatremiattik
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 42
Favmoatremiattik
4
8 − 2 = 3 + 4 − 1
3 3 1 3
h.
X
5 − 5 = 4 + 2 − 6
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
2015-02-22 19:54
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
Favmoatremiattik
43
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 43
kopiering tillåten © 2015 studentlitteratur AB favorit matematik 1A Tankenötter Facit
2015-02-22 19:54
Version 2015-02-25
Tankenöt 42
Hitta 10 saker som är olika på bilderna.
Markera med X i den nedre bilden.
Lös sudoku.
I varje rad ➞, och varje område ska det finnas en siffra av
varje (1, 2, 3, 4, 5, 6).
➞
Tankenöt 41
2
X
X
X
X
X
X
X
Favmoatremiattik
6 2 1 3 5 4
5 4 3 1 2 6
4 1 5 6 3 2
2 3 6 5 4 1
3 6 2 4 1 5
1 5 4 2 6 3
6 2 5
3 4 1
5 3 6
4 1 2
2 5 3
1 6 4
3 1
X
X
44
6 3 1 5
3 1 5 6 4 2
4 5 1 2 3 6
6 3 2 4 5 1
5 2 4 1 6 3
1 6 3 5 2 4
4
X
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 44
2015-02-22 19:54
4 3
2 5
1
3
6
5
4
1
6
2
6 5
1 4
2 3
2 5 6 4
5 4 6 2 3 1
1 2 5 6 4 3
6 3 4 1 5 2
4 5 1 3 2 6
2 6 3 4 1 5
2015-02-22 19:54
Tankenöt 44
Vilket tal?
Rita bollar så att summan på varje sida stämmer.
1
10
Om du
subtraherar 2
från det här
talet får du
talet 10.
Du får talet
om du först
adderar talen 8
och 2 och sedan
subtraherar
talet 5.
12
46
Favmoatremiattik
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 46
Favmoatremiattik
6
9
9
9
7
12
Om du först
subtraherar
5 och sedan
ytterligare
5 från det
här talet, är
differensen 2.
6
8
10
2015-02-22 19:54
9
11
12
4
10
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
11
12
9
5
Om du
subtraherar
talet 4 från det
här talet är
differensen 2.
45
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 45
Tankenöt 43
Det här talet får du om du
subtraherar 10 från talet 11.
Favmoatremiattik
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
10
12
Favmoatremiattik
47
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 47
kopiering tillåten © 2015 studentlitteratur AB favorit matematik 1A Tankenötter Facit
2015-02-22 19:54
Version 2015-02-25
Tankenöt 45
Tankenöt 46
Vilket föremål? Rita det i rutan.
Måla antalet rutor.
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
sked
gaffel
glas
a. De är fler än 10.
glas
c. Om du subtraherar
antalet skedar från
antalet muggar får
du det här före­
målets antal.
tallrik
e. Det finns 3 färre av
det här föremålet
än av glasen.
gaffel
Favmoatremiattik
48
mugg
tallrik
skål
b. Det finns lika många
av det här före­
målet som det finns
fingrar på två händer.
Det finns lika många halsdukar som
det finns fingrar på en hand.
mugg
Det finns tillräckligt med vantar för att räcka till båda
händerna på fyra barn.
Det finns 2 fler mössor än halsdukar.
d. Om det fanns 3 till
av det här föremålet skål
skulle de vara lika
många som tallrikarna.
f. Det finns näst
minst antal av det
här föremålet.
Det finns tillräckligt med sockor för att
räcka till båda fötterna på sex barn.
Kragarna är 2 färre än halsdukarna och
mössorna sammanlagt.
sked
Reflexerna är färre än sockorna, men fler än kragarna.
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 48
2015-02-22 19:54
2015-02-22 19:54
Tankenöt 48
1. Vilka 2 bilder är likadana som bilden i rutan? Skriv X.
1. Vilket kort hör inte hit? Skriv X.
1
2
4
1
3
3. Vilken siffra bildar bitarna?
3
88
8
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 50
Favmoatremiattik
4
1
2
3
6
12
6
11
6
4
0
4
2
4
1
3. Lös det hemliga kodspråket.
4. Rita bollar så att summan
på varje sida stämmer.
11
3
10
5 5
3 1 2
1 4 3 1 1 4
D U H A R
K N Ä C K T
1 2 2 1
4 4 4 4 2 2 4 1
A L L A N Ö T
1 2
A E
K L
G R A T T I S
C R
4. Skriv ett meddelande med kodspråket.
G Y
1 2 1 4 4 4 3
Favmoatremiattik
2
2. Fortsätt mönstret. Vilket tal ska vara i den tomma rutan?
4
2
1
50
4
X
2. Fortsätt mönstret. Vilken bild ska vara i den tomma rutan?
6
3
X
2
49
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 49
Tankenöt 47
X
Favmoatremiattik
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
8
!
T E R N A .
3 4 5
H I B
M N O
S T U
Ä Ö D
9
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
2015-02-22 19:54
KOPIERING FÖRBJUDEN © 2015 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 1A TANKENÖTTER
Favmoatremiattik
51
978-91-44-10246-7_01_book_02.indd 51
kopiering tillåten © 2015 studentlitteratur AB favorit matematik 1A Tankenötter Facit
2015-02-22 19:54
Download