Indikation Preparat Styrka Dosering Maximal dygnsdos Vanliga

Skriftligt generellt direktiv för äldreboenden med läkarinsatser från Team Äldredoktorn
Indikation
Preparat
Styrka
Smärta, lindrig till
måttlig
Tabl Alvedon
eller
500 mg
Dosering
1- 8 tabletter = 4g
Tabl
Oxascand
(oxazepam)
Sömnlöshet
Vanliga
biverkningar
Interaktioner
Kontraindikation/
försiktighet/ särskild
föreskrift
Inga kända
Probecid
Försiktighet vid uttalad
leverpåverkan, grav malnutrition,
Välj den lägre
dosen
Smärta efter fallskada skall
rapporteras till läkare
2 tabl/1 supp
högst var 6:e
timme
Supp Alvedon 1 g
(paracetamol)
Oro
Maximal
dygnsdos
5 mg
4 stolpiller = 4g
Rodnad av
rektalslemhinnan
1 tabl, kan
6 tabl. = 30 mg
upprepas vid
behov efter 1-2
timmar
Dåsighet
framförallt hos
äldre patienter
Tabl. Imovane 5 mg
1 tabl
1 gång/natt
Smakförändring
muntorrhet och
dåsighet
Kramper/
ep-anfall
Rektallösn
Stesolid
10 mg
1-2 st
2 ggr/dygn
dåsighet
Illamående
Tabl.
Primperan
eller inj.
Primperan
10 mg
5mg/ml
1 tabl. eller
1 injektion
3 ggr/dygn
extrapyramidala
Antikolinergika
reaktioner.
Parkinsonliknande
symtom
Team Äldredoktorn, uppdaterad April 2016
Sida 1 av 3
Kontraindicerad vid sömnapné
Försiktighet vid nedsatt levereller njurfunktion, myastenia
gravis, nedsatt allmäntillstånd,
missbruk, respiratorisk
insufficiens
Ej efter 03.30,bör ej intas i
liggande ställning
OBS läkarkontakt snarast möjligt
efteråt
Skriftligt generellt direktiv för äldreboenden med läkarinsatser från Team Äldredoktorn
Indikation
Preparat
Styrka
Dosering
Maximal
dygnsdos
1 st
1 st/dygn
Vanliga
biverkningar
Förstoppning
Rectallösning
Microlax eller
Klyx
Lungödem
Inj Furix
10 mg/mg 2-4 ml iv/im
Angina pectoris
Nitrolingual
spray
0,4mg/
dos
1-2 doser
2 ggr/dygn
Hypotension
Klåda/
allergisk reaktion
Tabl Aerius
5 mg
1 tabl
1 ggr/dygn
trötthet,
muntorrhet
huvudvärk
Team Äldredoktorn, uppdaterad April 2016
Interaktioner
Kontraindikation/
försiktighet
OBS BT kontroll före injektion,
syst BT måste vara över 100
mmHg Läkarkontakt snarast
möjligt efteråt
Sida 2 av 3
Upprepas 2 ggr med 5 min
mellanrum. Vid tredje omgång
skall hjälp inhämtas!
Skriftligt generellt direktiv för äldreboenden med läkarinsatser från Team Äldredoktorn
Indikation
Preparat
Styrka
Dosering
Hypoglykemi =
blodsocker < 3,0
mmol/lit
Inj Glucagon
eller
1 mg/ml
1 ml sc/im
Inj Glukos
300 mg/ml 20 ml iv
Anafylaktisk chock Inj Emerade
0,3
mg/dos
5 mg
läkemedel i separat Aerius
Munsönderfall
ask
ande tablett
Tabl Betapred 0,5 mg
Vanliga
biverkningar
Interaktioner
2 tabl =10 mg
Kontraindikation/
försiktighet
OBS läkarkontakt snarast möjligt
efteråt
OBS ger
kärlskada vid
extravasal
injektion
Kan upprepas på hjärtklappning
läkarord.
1 dos
10 st
i vatten
Maximal
dygnsdos
trötthet
löses
kan upprepas efter läkarkontakt
OBS läkarkontakt snarast möjligt
efteråt
OBS läkarkontakt snarast möjligt
efteråt
OBS läkarkontakt snarast möjligt
efteråt
Rapportera till ord. Läkare nästa vardag, gäller samtliga ovanstående ordinationer
Datum
20160406
Giltig tom
20170405
Medicinskt ledningsansvarig läkare, Namnteckning
Namnförtydligande
Husam Hatem
…………………………………………………………….
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
…………………………………………………………….
Team Äldredoktorn, uppdaterad April 2016
Sida 3 av 3
Namnförtydligande