Beställning - Regionens akutväska

1(2)
BLANKETT
Beställning - Regionens akutväska
Patientsäkerhet
Läkemedel
Ulrica Jonsson
14454-5
2017-01-24
Beställning - Regionens akutväska
Från (Område):_______________________
Datum:__________
Till (HC)*:__________________________
Hämtas (datum):____________________
Behörig beställare:________________________
*Privata vårdgivare kan ha avtal direkt med apotek.
Perorala läkemedel (ex)
Aerius, oral lösning
Alvedon, Pamol tabl
Alvedon, Pamol oral lösning
Betapred tabl
Cilaxoral drp
Ciprofloxacin tabl
Citodon, Panocod tabl
Doxyferm tabl
Ery-Max dosgranulat
Furadantin tabl
Imovane tabl
Ipren, Brufen, Ibumetin tabl
Kåvepenin tabl
Kåvepenin tabl
Kåvepenin dosgranulat
Loratadin munsönderfall tabl
Nitrolingual spray
Novaluzid tuggtabl
Primperan tabl
Propavan tabl
Selexid tabl
Sobril tabl
Trombyl tabl
Ventoline oral lösning
Substans
desloratadin
paracetamol
paracetamol
betametason
natriumpikosulfat
ciprofloxacin
paracetamol, kodein
doxycyklin
erytromycin
nitrofurantoin
zopiklon
ibuprofen
fenoximetylpenicillin
fenoximetylpenicillin
fenoximetylpenicillin
loratadin
glycerylnitrat
(kombination)
metoklopramid
propiomazin
pivmecillinam
oxazepam
acetylsalicylsyra
salbutamol
Styrka
0,5 mg/ml
500 mg
24 mg/ml
0,5 mg
7,5 mg/ml
250 mg
500 mg/30 mg
100 mg
200 mg
50 mg
5 mg
400 mg
250 mg
1g
250 mg
10 mg
0,4 mg
10 mg
25 mg
200 mg
5 mg
75 mg
0,4 mg/ml
Förp
120 ml
50 st
100 ml
30 st
30 ml
20 st
20 st
10 st
20 st
15 st
10 st
30 st
20 st
20 st
30 st
10 st
200 doser
30 st
40 st
20 st
20 st
25 st
50 st
250 ml
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
Antal
2(2)
BLANKETT
Beställning - Regionens akutväska
Patientsäkerhet
Läkemedel
Ulrica Jonsson
14454-5
2017-01-24
Injektionsläkemedel (ex)
Adrenalin
Betapred
Furix
Glucagon endosspruta
Glukos
Haldol
Konakion Novum
Midazolam, Dormicum
Morfin
Naloxon, Nexodal
Natriumklorid
Novorapid Flexpen
Primperan
Robinul
Substans
adrenalin
betametason
furosemid
glukagon
glukos
haloperidol
fytomenadion
midazolam
morfin
naloxon
natriumklorid
insulin aspart
metoklopramid
glykopyrron
Styrka
1 mg/ml
4 mg/ml
10 mg/ml
1 mg
300 mg/ml
5 mg/ml
10 mg/ml
5 mg/ml
10 mg/ml
0,4 mg/ml
9 mg/ml
100 IE/ml
5 mg/ml
0,2 mg/ml
Förp
10x1 ml
5x1 ml
5x4 ml
1 st
20x10 ml
5x1 ml
5x1 ml
10x1 ml
10x1 ml
10x1 ml
20x10 ml
5x3 ml
12x2 ml
10x1 ml
Rektala läkemedel (ex)
Alvedon, Panodil supp
Alvedon, Panodil supp
Citodon supp
Diazepam, Stesolid rektallösn
Diklofenak, Voltaren supp
Ketogan supp
Resulax rektallösn
Spasmofen supp
paracetamol
paracetamol
paracetamol, kodein
diazepam
diklofenak
ketobemidon (komb)
sorbitol
(kombination)
125 mg
500 mg
500 mg/30 mg
5 mg/ml
50 mg
10 mg/50 mg
8,5 g
10 st
10 st
10 st
5x2,5 ml
10 st
10 st
4 st
5 st
Övrigt (ex)
Bricanyl Turbuhaler
Carbomix
Chloromycetin ögonsalva
Combivent, Sapimol lösn inh
Kräksirap APL
Resorb brustabl
Ringer Acetat inf
Xylocain gel
terbutalin
aktivt kol
kloramfenikol
ipratropium, salbutamol
ipekakuana
(kombination)
(kombination)
lidokain
0,5 mg/dos
100 doser
50 g
4g
60x2,5 ml
60 ml
10 st
10x1000 ml
10x30 g
1%
0,5 mg/2,5 mg
2%
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
Antal