SURT OCH BASISKT pH-värdet beror på antalet väte

advertisement
SURT OCH BASISKT
pH-värdet beror på antalet väte- eller hydroxidjoner i
en lösning. Ett steg uppåt på pH-skalan betyder 10
gånger fler hydroxidjoner/10 gånger mer basiskt…
Syror - ämnen som har pH-värde under 7, är frätande
och innehåller vätejoner. Tre starka syror är Saltsyra
(HCl), svavelsyra (H2SO4) och salpetersyra (HNO3).
Några svaga syror är citronsyra, mjölksyra och kolsyra.
https://www.swedenacademy.com/courses/chapters/435 Film: Syror, Vätejoner
Baser - är ämnen som har pH-värde över 7, bildar hydroxidjoner när de löses i vatten och är frätande.
Rengöringsmedel innehåller ofta baser. Natriumhydroxid är exempel på en stark bas, ammoniak är
ett exempel på en svag bas.
https://www.swedenacademy.com/courses/chapters/435 Film: Baser
Neutralt ämne – pH 7
Indikator - är ett ämne som används för att mäta pH-värdet. T.ex. BTB är gul i sur lösning, grön i
neutral och blå i basisk lösning.
Neutralisation - när en syra och bas blandas och det bildas ett salt i en vattenlösning. T.ex. blandas
HCl och NaOH och det bildas NaCl och H2O.
http://urskola.se/Produkter/179273-Labba-Bota-det-sura
https://www.swedenacademy.com/courses/chapters/435 Filmer: Indikatorer och pH-värde,
Neutralisation
https://www.youtube.com/watch?v=idNP-u1yt68
https://www.youtube.com/watch?v=eyob1HWhVeA
Hur fungerar en indikator?
Vad ska man tänka på när man laborerar med syror och baser?
Vad är motsatsen till surt?
Hur går en neutralisation till?
Skriv reaktionsformeln för neutralisationen när saltsyra reagerar med natriumhydroxid.
Varför får dina läppar och händer olika färg när du äter blåbär?
Vilken jon finns i syror respektive baser?
Man mäter pH i olika sjöar – för att ta reda på vilken som är surast har man BTB och NaOH – hur ska
man göra?
Om du lägger en bit natrium i vatten (och fenolftalein) i ett provrör och håller för tummen och tänder
på gasen som bildas hörs en knall. Vilken gas har bildats? Vad har hänt med natriumet? Under
reaktionen färgas vattent rosa av fenolftaleinet – vad innebär det? Vilken jon finns i lösningen? Skriv
reaktionsformeln för när natrium reagerar med vatten.
Hur skulle du kunna visa att koldioxiden i din utandningsluft är sur?
Försurning – vissa gaser ger upphov till syror när de löser sig i vatten, vilket leder till försurning. När
vi eldar med stenkol och olja eller kör bil bildas det svaveldioxid och kväveoxider – de kan reagera
med vatten i luften så att det bildas surt regn. Vid försurning kan
fiskar och andra arter dö och syran kan förstöra växternas rötter.
Koldioxid (fossila bränslen) + vatten  kolsyra
Svaveldioxid (vulkanutbrott, fossila bränslen) + vatten 
svavelsyra
Kväveoxider (blixtrar, fossila bränslen) + vatten  salpetersyra
https://www.youtube.com/watch?v=Y3vbFqnAlpY
Förklara bilden. Ge exempel på djur och växter som är känsliga
för försurning.
Hur kan man på lång och kort sikt motverka att en sjö är
försurad?
Download