En dag i taget: Sexmissbruk

advertisement
En dag i taget: Sexmissbruk
Aktiviteter efter visning
- Tag reda på mer om vad sexmissbruk innebär. Ta reda
på och presentera t.ex. aktuell statistik, siffror och
uppgifter.
- Känner du själv någon närstående som drabbats. På
vilket sätt har det påverkat hans/hennes liv - och de
närståendes?
- Tag reda på vilka metoder som finns och hur man
kan gå tillväga om någon närstående drabbas.
- Läs någon av den litteratur som finns om antingen
”Don Juan” eller ”Casanova”.
Litteraturtips
• Sex and Love Addicts Anonymous, utgiven av
föreningen SLAA
• Kärlekens dysberoende, Torbjörn Fjellström
Föreningar/organisationer
• Folkhälsoinstitutet, 08-5661 35 00
• Behandlingshemmet Korpen - 0612/71 82 80,
08/ 541 302 20
Internetkällor
• http://www.evreka.net/l/Halsa_och_Vard/Folkhalsa/
Beroende/Sexmissbruk/ - samlade länkar
• http://www.korpberget.com/index.htm - Korpbergets
hemsida
• http://www.fhi.se/ - Folkhälsoinstitutets hemsida
• http://www.dn.se – Dagens Nyheter
• http://www.svd.se – Svenska Dagbladet
• http://www.vagabond.se – resetidningen Vagabond
• http:/www.skolverket.se – Skolverkets hemsida
(med bl.a. länkskafferiet)
• http://www.mamma.com – samordnande söktjänst
• http://www.altavista.com – söktjänst
• http://www.filmo.se
En dag i taget skildrar angelägna men inte alltid
uppmärksammade problem. Denna gång är det
utbrändhet, ADHD/DAMP, spelberoende och
sexmissbruk som är i fokus. Syftet med filmerna är
att informera om problemen och samtidigt visa
de drabbade att det finns vägar ur dem. Samtliga
läkare och terapeuter spelar sig själva.
FILMO
Vretenvägen 12
171 54 Solna
Tel: 08-445 25 50
Fax: 08-445 25 60
[email protected]
www.filmo.se
Universitetslektorn Tommy känner en stor
tomhetskänsla inom sig som han försöker döva
med sex. Trots att han övrigt lever ett normalt liv
konsumerar han tvångsmässigt mängder av
porrtidningar och porrfilm. Han besöker även
prostituerade och ibland har många tillfälliga
förbindelser med kvinnor. När Tommy får en
lektorstjänst i Göteborg och börjar veckopendla
hem till sin fru Helen och deras två barn, blir
hans sexuella utsvävningar allt mer omfattande.
Han försöker dölja sitt beteende för kollegor och
familj, men när en ung studentska anmäler honom
är skandalen ett faktum.
Filmens syfte
• att skildra angelägna men inte alltid
uppmärksammade problem som denna gång är
sexmissbruk
• att skildra hur man kan fastna i ett beroende
• att visa hur man kan upptäcka ett beroende
hos sig själv och andra
• att ge exempel på olika behandlingsmetoder
och hjälp ur beroendet
Fakta
Längd: 58 min
Ålder: År 8-9/G/Vux
Ämne: Samhällskunskap, Hälsa & Vård
Produktion: Sveriges Television AB
Svensk distribution: Filmo, 2001
Inledning
Sex- och kärleksberoende är mycket vanligare än de flesta tror.
Missbruket beskrivs ofta som en ”drog bakom drogen”, eftersom
den som missbrukar sex ofta även missbrukar andra stimulantia,
som t.ex. alkohol eller narkotika, för att stimulera eller blockera.
Varje år döms ca 300 män för kriminaliserade sexhandlingar som
ex. incest och våldtäkt. Likväl är det tillåtna missbruket av porr
och översexualiserade legala och/eller promiskuösa relationer den
mest utbredda formen av sex- och kärleksberoende.
Symptom
1. Man har sexuella relationer med människor man inte känner.
2. Man är rädd för att bli övergiven eller ensam och stannar kvar
i destruktiva relationer. Många isolerar sig från sina vänner och
sin familj.
3. Man jagar tvångsmässigt från den ena relationen till den andra.
Ofta har man mer än en sexuell eller känslomässig relation
samtidigt.
4. Man blandar ihop kärlek med sexuell attraktion och med
medömkan.
5. Man känner sig tom och ofullständig när man är ensam. Även
om man är rädd för närhet och engagemang söker man hela
tiden efter relationer och sexuella kontakter.
6. Man använder sex och känslor för att manipulera och styra
andra.
7. Man blir handlingsförlamad eller allvarligt distraherad av
romantiska eller sexuella fantasier.
8. Man undviker att ta ansvar genom att binda sig vid människor
som inte är känslomässigt tillgängliga.
9. Man förblir slav under sitt känslomässiga beroende, romantiska
intrigerande eller sina tvångsmässiga sexuella aktiviteter.
10.För att undvika att känna sig sårbar drar man sig undan alla
intima kontakter.
11.Man tillskriver andra människor magiska egenskaper och
idealiserar dem. När de inte kan uppfylla ens fantasier eller
förväntningar klandrar man dem.
Nyckelord/Teman
Sex
Missbruk
Frestelser
Tomhet
Spänning
Dubbelliv
Otrohet
Skuld
Skam
Beroende
Aktiviteter före visning
- Fundera över mannens situation i filmen. När inträffar hans
”vändpunkt”?
-
Sexlust är ju något som alla normalt känner. Har du någon
gång hamnat i en sådan situation att din sexualitet påverkat
dig så starkt att du inte haft situationen under kontroll? Har
det hänt upprepade gånger?
Frågor efter visning
1. Ge några exempel på vilka sätt Tommys sexmissbruk yttrar sig.
2. Hur påverkas Tommys relation till hans familj av det som händer?
3. Vad händer med en av studenterna?
4. Vad gör hans hustru för att han ska närma sig henne igen?
Vad hände?
5. Vad får hans relation med studenterna för följder till
slut?
Download