Meritvärde
Relation betyg/nationella prov
Nationella Prov
• Syftet med denna genomgång är att jämföra IES
Nacka med ett antal utvalda skolor i kommun och
riket avseende betyg och nationella prov.
Anledningen till att jämförelsen sker med betyg
och nationella prov är att det är de enda
objektiva mått som finns tillgängliga. Dock bör
påpekas att det självklart finns andra värden som
är viktiga men som inte fångas upp av dessa
siffror.
Meritvärden 2012
Skola
Meritvärde
IES Nacka
262,5
Nacka Kommun
246,5
Riket
211,4
IES Bromma
252,3
IES Enskede
251,0
Enskilda
289,7
Carlssons skola
277,7
Fredrikshovs Slotts Skola
276,2
Genomsnittligt meritvärde
Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15 och MVG=20).
Det möjliga maxvärdet för varje enskild elev är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst
ett ämne.
Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett ämne.
Relation betyg/nationella prov
IES Nacka
Lägre
Lika
Högre
Nacka kn
Lägre
Lika
Högre
Riket
Lägre
Lika
Högre
Svenska
0
85,7
14,3
Svenska
2,9
78,8
18,3
Svenska
6
79,4
14,6
Matematik
0
87,9
12,1
Matematik
0,7
76,4
22,9
Matematik
0,7
73,7
25,6
Engelska
0
95
5,0
Engelska
3,8
85,6
10,6
Engelska
6,1
86,2
7,8
IES
Bromma
Lägre
Lika
Högre
IES
Enskede
Lägre
Lika
Högre
Svenska
6,5
81,5
11,9
Svenska
8,6
65,6
25,8
Matematik
0,5
56,0
43,4
Matematik
5,8
85,4
8,8
Engelska
4,7
91,7
3,6
Engelska
7,2
84,2
8,6
Relation betyg/nationella prov
IES Nacka
Lägre
Lika
Högre
Nacka kn
Lägre
Lika
Högre
Riket
Lägre
Lika
Högre
Svenska
0
85,7
14,3
Svenska
2,9
78,8
18,3
Svenska
6
79,4
14,6
Matematik
0
87,9
12,1
Matematik
0,7
76,4
22,9
Matematik
0,7
73,7
25,6
Engelska
0
95
5,0
Engelska
3,8
85,6
10,6
Engelska
6,1
86,2
7,8
Enskilda
Lägre
Lika
Högre
Carlssons
Lägre
Lika
Högre
Fredrikshov
Lägre
Lika
Högre
Svenska
1,8
86,0
12,3
Svenska
0
56,9
43,1
Svenska
0
90,9
9,1
Matematik
0
73,6
26,4
Matematik
3,4
84,7
11,9
Matematik
0
90,9
9,1
Engelska
1,9
84,6
13,5
Engelska
10,5
80,7
8,8
Engelska
3,1
87,5
9,4
Nationella proven - svenska
IES Nacka
G
VG
MVG
Ej
mål
Nacka Kn
G
VG
MVG
Ej
mål
Riket
G
VG
MVG
Ej
mål
Provbetyg
21,4
71,4
-
-
Provbetyg
21,2
58,8
19,1
-
Provbetyg
28,5
55,2
14,4
1,9
Läsförst
-
63,2
17,5
Läsförst
18,9
57,8
20,4
2,9
Läsförst
20,6
57,7
15,9
5,7
Muntlig
-
59,6
31,6
Muntlig
15,7
48,6
35,2
-
Muntlig
26,0
46,8
25,8
1,4
Skriftlig
23,2
51,8
23,2
Skriftlig
32,2
476
17,4
2,8
Skriftlig
37,6
42,1
15,8
4,5
IES
Bromma
G
VG
MVG
Ej
mål
IES
Enskede
G
VG
MVG
Ej
mål
Provbetyg
8,9
69,6
21,4
-
Provbetyg
20,3
75,0
-
-
Läsförst
12,2
73,3
14,0
-
Läsförst
16,0
67,9
14,5
-
Muntlig
9,2
54,3
36,4
-
Muntlig
19,2
59,2
21,5
-
Skriftlig
20,1
59,8
19,5
-
Skriftlig
37,2
55,8
-
-
Enskilda
G
VG
MVG
Ej
mål
Carlssons
Svenska
G
VG
MVG
Ej
mål
Fredrikshov
G
VG
MVG
Ej
mål
Provbetyg
-
36,8
56,1
-
Provbetyg
20,7
51,7
27,6
-
Provbetyg
-
54,5
36,4
-
Läsförst
-
21,3
72,1
-
Läsförst
-
59,0
21,3
-
Läsförst
-
57,6
-
-
Muntlig
-
22,8
64,9
-
Muntlig
-
23,3
73,3
-
Muntlig
-
45,5
54,5
-
Skriftlig
-
50,9
33,3
-
Skriftlig
25,4
37,3
32,2
Skriftlig
-
51,5
36,4
-
Nationella proven - engelska
IES Nacka
G
VG
MVG
Ej
mål
Nacka Kn
G
VG
MVG
Ej
mål
Riket
G
VG
MVG
Ej
mål
Provres
-
26,7
66,7
-
Provres
16,7
50,5
32,5
-
Provres
20,7
46,4
31,6
1,3
Muntlig
-
21,7
75,0
-
Muntlig
18,8
40,8
39,6
-
Muntlig
22,5
38,3
37,6
1,6
Receptiv
-
40,0
50,0
-
Receptiv
18,3
50,2
30,8
-
Receptiv
22,4
46,6
28,6
2,4
Skriftlig
-
30,0
66,7
-
Skriftlig
23,0
45,2
30,6
1,2
Skriftlig
26,4
40,5
30,7
2,4
IES
Bromma
G
VG
MVG
Ej
mål
IES
Enskede
G
VG
MVG
Ej
mål
Provres
-
14,2
85,8
-
Provres
-
25,2
74,8
-
Muntlig
-
-
98,9
-
Muntlig
-
-
95,7
-
Receptiv
-
27,6
70,7
-
Receptiv
-
43,6
55,0
-
Skriftlig
-
18,5
81,5
-
Skriftlig
-
11,4
88,6
-
Enskilda
G
VG
MVG
Ej
mål
Carlssons
G
VG
MVG
Ej
mål
Fredrikshov
G
VG
MVG
Ej
mål
Provres
-
40,4
55,8
-
Provres
-
29,8
68,4
-
Provres
-
50,0
46,9
-
Muntlig
-
27,9
68,9
-
Muntlig
-
42,4
54,2
-
Muntlig
-
51,5
45,5
-
Receptiv
-
46,4
46,4
-
Receptiv
-
28,1
66,7
-
Receptiv
-
65,1
31,3
-
Skriftlig
-
43,4
50,9
-
Skriftlig
-
22,4
69,0
-
Skriftlig
-
51,5
39,4
-
Nationella Proven Matematik
IES Nacka
G
VG
MVG
Ej
mål
Nacka Kn
G
VG
MVG
Ej
mål
Riket
G
VG
MVG
Ej
mål
Matematik
29,3
31,0
34,5
-
Matematik
40,9
34,0
17,5
7,6
Matematik
44,2
29,7
13,9
12,3
IES
Bromma
G
VG
MVG
Ej
mål
IES
Enskede
G
VG
MVG
Ej
mål
Matematik
20,9
44,0
24,7
10,4
Matematik
42,3
40,0
14,6
-
Enskilda
G
VG
MVG
Ej
mål
Carlssons
G
VG
MVG
Ej
mål
Fredrikshov
G
VG
MVG
Matematik
-
35,8
49,1
-
Matematik
-
45,8
37,3
-
Matematik
30,3
39,4
30,3
Ej
mål
Lärartäthet
Antal lärare* per 100 elever 2011/2012 Antal lärare* per 100 elever 2010/2011
IES Nacka
5,9
6,3
Nacka kommun
7,4
7,4
Riket
8,3
8,3
IES Bromma
6,1
IES Enskede
5,6
Enskilda
7,2
Carlssons
8,1
Fredrikshov
7,1
Lärare med pedagogisk
högskoleexamen
Lärare med pedagogiks
högskoleexamen per 100 elever
2011/2012
Lärare med pedagogiks
högskoleexamen per 100 elever
2010/2011
Engelska
skolan IES
Nacka
1,8
Nacka kommun
5,9
5,9
Riket
7,2
7,1
IES Bromma
IES Enskede
Enskilda
5,3
Carlssons
6,5
Fredrikshov
5,6
Summering
• Den gjorda genomgången visar på att IES
Nacka håller en hög nivå avseende betyg och
nationella prov i kärnämnena.
• Att IES Nacka så snabbt har nått en hög nivå är
glädjande.
• IES Nacka har dock en lägre lärartäthet jämfört
med de jämförda skolarna, gäller dock ej IES
Bromma och IES Enskede.