Timplaner 13

advertisement
Timplaner - Bergska skolan LÅ 14-17
Bygg- och anläggningsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen
Kurskod
Engelska 5
ENGENG05
100
Historia 1a1
HISHIS01a1
50
Idrott och hälsa 1
IDRIDR01
100
Matematik 1a
MATMAT01a
100
Naturkunskap 1a1
NAKNAK01a1
50
Religionskunskap 1
RELREL01
50
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50
Svenska 1
SVESVE01
Poäng
100
600
Totalt Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Kurskod
Bygg och anläggning 1
BYGBYG01
200
Bygg och anläggning 2
BYGBYG02
200
Poäng
Totalt Programgemensamma ämnen
400
Gymnasiearbete BA
Poäng
Gymnasiearbete
100
Totalt Gymnsaiearbete
100
Inriktning Husbyggnad (BAHUS)
Kurskod
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0
200
Husbyggnad 1
HUSHUS01
100
Husbyggnad 2
HUSHUS02
200
Husbyggnad 3 - ombyggnad
HUSHUS03
200
Poäng
700
Totalt Inriktning Husbyggnad
Programfördjupning
Kurskod
Trä 1 - stommar
TRÄTRK01
100
Trä 2 - beklädnader
TRÄTRK02
100
Trä 3 - montage
TRÄTRK03
100
Måleri 1
MARMAL01
200
Poäng
Totalt Programfördjupning
500
Individuellt val
Poäng
Se skolans gemensamma utbud
200
Totalt Individuellt val
200
Totalt för programmet
BAHUS
2500
Timplaner - Bergska skolan LÅ 14-17
Ekonomiprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen
Kurskod
Engelska 5
Engelska 6
ENGENG05
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
HISHIS01b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1
Svenska 2
RELREL01
SVESVE02
50
100
100
100
100
Svenska 3
SVESVE03
100
ENGENG06
IDRIDR01
MATMAT01b
MATMAT02b
NAKNAK01b
SAMSAM01b
SAMSAM02
SVESVE01
Poäng
100
100
100
100
100
100
100
1250
Totalt Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Kurskod
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1
FÖRFÖR01
JURPRI0
MODXXX0X
PSKPSY01
Poäng
100
100
100
50
Totalt Programgemensamma ämnen
350
Gymnasiearbete EK
Poäng
Gymnasiearbete
100
Totalt Gymnsaiearbete
100
Inriktning Ekonomi (EKEKO)
Kurskod
Poäng
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b
ENTENP0
100
100
100
FÖRFÖR02
MATMAT03b
300
Totalt Inriktning Ekonomi
Programfördjupning (valbara)
Kurskod
Engelska 7
Entreprenörskap
Företagsekonomi specialisering
Internationell Ekonomi
Ledarskap och organisation
Moderna språk (åk2 eller åk3)
Naturkunskap 2 (åk2 eller åk3)
Redovisning 2
Samhällskunskap 3
ENGENG07
ENTENR0
FÖRFÖR00S
SAMINE0
LEDLED0
MODXXX0X
NAKNAK02
FÖRRED02
SAMSAM03
Poäng
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Totalt Programfördjupnong
300
Individuellt val
Poäng
Se skolans gemensamma utbud
200
Totalt Individuellt val
200
Totalt för programmet
EKEKO
2500
Timplaner - Bergska skolan LÅ 14-17
Naturvetenskapsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen
Kurskod
Engelska 5
ENGENG05
100
Engelska 6
ENGENG06
100
Historia 1b
HISHIS01b
100
Idrott och hälsa 1
IDRIDR01
100
Matematik 1c
MATMAT01c
100
Matematik 2c
MATMAT02c
100
Matematik 3c
MATMAT03c
100
Religionskunskap 1
RELREL01
Samhällskunskap 1b
SAMSAM01b
100
Svenska 1
SVESVE01
100
Svenska 2
SVESVE02
100
Svenska 3
SVESVE03
100
Poäng
50
1150
Totalt Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Kurskod
Biologi 1
BIOBIO01
100
Fysik 1a
FYSFYS01a
150
Kemi 1
KEMKEM01
100
Moderna språk
MODXXX0X
100
Poäng
Totalt Programgemensamma ämnen
450
Gymnasiearbete NA
Poäng
Gymnasiearbete
100
Totalt Gymnsaiearbete
100
Inriktning Naturvetenskap
(NANAT)
Kurskod
Poäng
Biologi 2
BIOBIO02
100
Fysik 2
FYSFYS02
100
Kemi 2
KEMKEM02
100
Matematik 4
MATMAT04
100
400
Totalt Inriktning Naturvetenskap
Inriktning Naturvetenskap och
samhälle (NANAS)
Kurskod
Geografi 1
GEOGEO01
100
Samhällskunskap 2
SAMSAM02
100
Biologi 2
BIOBIO02
100
Totalt Inriktning Naturvetenskap och samhälle
Poäng
300
Programfördjupning NANAT (valbara)
Kurskod
Programmering 1
PRRPRR01
100
Matematik 5
MATMAT05
100
Matematik specialisering*
MATMAT00S
100
Moderna språk
MODXXX0X
100
Filosofi 1
FIOFIO01
50
Psykologi 1
PSKPSY01
50
Engelska 7
ENGENG07
100
Poäng
200
Totalt programfördjupning Naturvetenskap
Programfördjupning NANAS (valbara)
Kurskod
Matematik 4
MATMAT04
100
Matematik 5
MATMAT05
100
Matematik specialisering*
MATMAT00S
100
Moderna språk
MODXXX0X
100
Psykologi 1
PSKPSY01
50
Filosofi 1
FIOFIO01
50
Engelska 7
ENGENG07
Poäng
100
Totalt programfördj Naturvetenskap och samhälle
300
Individuellt val
Poäng
Se skolans gemensamma utbud
200
Totalt Individuellt val
200
* Kursen bedrivs ac Campus Norrköping och kan erbjudas om Campus har den i sitt kursutbud aktuellt läsår.
Totalt för programmet
NANAT
NANAS
2500
2500
Timplaner - Bergska skolan LÅ 14-17
Samhällsvetenskapsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen
Kurskod
Engelska 5
ENGENG05
100
Engelska 6
ENGENG06
100
Historia 1b
HISHIS01b
100
Idrott och hälsa 1
IDRIDR01
100
Matematik 1b
MATMAT01b
100
Matematik 2b
MATMAT02b
100
Naturkunskap 1b
NAKNAK01b
100
Religionskunskap 1
RELREL01
Samhällskunskap 1b
SAMSAM01b
100
Svenska 1
SVESVE01
100
Svenska 2
SVESVE02
100
Svenska 3
SVESVE03
100
Poäng
50
1150
Totalt Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Kurskod
Filosofi 1
FIOFIO01
50
Psykologi 1
PSKPSY01
50
Moderna språk
MODXXX0X
Poäng
200
Totalt Programgemensamma ämnen
300
Gymnasiearbete SA
Poäng
Gymnasiearbete
100
Totalt Gymnsaiearbete
100
Inriktning
Beteendevetenskap (SABET)
Kurskod
Poäng
Ledarskap och organisation
LEDLED0
100
Kommunikation
PEDKOU0
100
Psykologi 2a
PSKPSY02a
50
Samhällskunskap 2
SAMSAM02
100
Sociologi
SOISOO0
100
450
Totalt Inriktning Beteendevetenskap
Inriktning
Samhällsvetenskap (SASAM)
Kurskod
Geografi 1
GEOGEO01
100
Historia 2a
HISHIS02a
100
Religionskunskap 2
RELREL02
50
Samhällskunskap 2
SAMSAM02
100
Samhällskunskap 3
SAMSAM03
100
Totalt Inriktning Samhällsvetenskap
Poäng
450
Programfördjupning
Beteendevetenskap (valbara)
Kurskod
Engelska 7
ENGENG07
100
Humanistisk och samhällsvet. special.
HUMHUM00S
100
Moderna språk
MODXXX0X
100
Naturkunskap 2 (åk2 eller åk3)
NAKNAK02
100
Ungdomskulturer
SOIUNG0
100
Poäng
300
Totalt programfördjupning Beteendevetenskap
Programfördjupning
Samhällsvetenskap (valbara)
Kurskod
Engelska 7
ENGENG07
100
Historia 3
HISHIS03
100
Humanistisk och samhällsvet. special.
HUMHUM00S
100
Internationell ekonomi
SAMINE0
100
Moderna språk
MODXXX0X
100
Naturkunskap 2 (åk2 eller åk3)
NAKNAK02
100
Poäng
Totalt programfördjupning Samhällsvetenskap
300
Individuellt val
Poäng
Se skolans gemensamma utbud
200
Totalt Individuellt val
200
Totalt för programmet
SABET
SASAM
2500
2500
Timplaner - Bergska skolan LÅ 14-17
Lärlingsutbildning
Gymnasiegemensamma ämnen
Kurskod
Engelska 5
ENGENG05
100
Historia 1a1
HISHIS01a1
50
Idrott och hälsa 1
IDRIDR01
100
Matematik 1a
MATMAT01a
100
Naturkunskap 1a1
NAKNAK01a1
50
Religionskunskap 1
RELREL01
50
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50
Svenska 1
SVESVE01
Totalt Gymnasiegemensamma ämnen
Poäng
100
600
Programgemensamma ämnen
Kursinnehåll styrs av valt program. Programspecifika timplaner
upprättas för varje program vid skolstart.
Gymnasiearbete
Poäng
Gymnasiearbete
100
Totalt Programgemensamma karaktärsämnen
100
Inriktning
Kursinnehåll styrs av valt program. Programspecifika timplaner
upprättas för varje program vid skolstart.
Programfördjupning
Kursinnehåll styrs av valt program. Programspecifika timplaner
upprättas för varje program vid skolstart.
Individuellt val
Poäng
Se skolans gemensamma utbud
200
Totalt Individuellt val
200
Totalt för programmet
2500
Download