7. Berätta hur gaser, druvsocker och vatten

advertisement
Allmänt om Asien
2013-01-11 12:22:00
Allmänt om Asien
Geografi
Din uppgift är att svara på frågorna i texten nedan och sedan lägga upp
svaren i din resedagbok under fliken Allmänt om Asien. Vi kommer att
arbeta med detta under lektionerna men hinner du inte klart under
lektionstid gör du klart frågorna under SGA eller hemma.
http://minresaentreskolan.wordpress.com/genomgangar/samhallskunska
p/asien-17122012163940/
Biologi
Uppgift 1 – Allmänt om ekosystem
Para ihop rätt ord med rätt förklaring. Svara genom att skriva en bokstav
och det nummer som hör till. T.ex. M12
A
Nedbrytare
B
C
A6
1
Växterna kallas för ….
Konsument B7
2
Läran om samspelet i naturen.
Näringskedja C8
3
Flera näringskedjor som flätas samman.
D
Ekosystem D9
4
Livsnödvändiga för alla växter och djur.
Det mesta kommer från döda växter och
djur.
E
Näringsväv E3
5
Mellan regnskog och öken.
F
Savann F5
6
Lever på döda växter och djur.
G
Närsalter G4
7
Förbrukar näringen.
H
Producent H1
8
Visar hur energi och näring vandrar i
ekosystem.
9
En mer eller mindre naturligt avgränsad
livsmiljö, en naturtyp. Består av både dött
och levande material.
I
Ekologi I 2
Svara även på frågorna nedan. Frågorna handlar om genomgången om
ekosystem.
Ekologi (ordförklaring)
2. Rita en bild som visar hur olika organismer i ett ekosystem är
beroende av varandra. Alltså en näringsväv. Det ska finnas
producent, konsumenter och nedbrytare i näringsväven.
3. Förklara varför alla levande varelser är beroende av solen som
energikälla.
För alla levande varelser behöver syre. Det ska även inte vara för kallt på
jorden för då dör vi ut. Det får även inte bli för varmt för du kan vi torka
ut. Eftersom vattnet försvinner ner i vattnet.
4. Vilka ämnen behövs och vilka bildas vid fotosyntes?
Landväxter tar upp koldioxid från luften och vattenväxter tar upp
koldioxidgas som är löst i vattnet. Istället ger land och vattenväxter
syrgas.
5. Vad kallas det gröna färgämnet i växternas blad? Vilken uppgift
har färgämnet?
Det kallas för Kloroplasterna och uppgiften är att underlätta fotosyntesen.
6. Druvsocker kan omvandlas till andra ämnen i växten. Vilka?
vatten, koldioxid och energi
7. Berätta hur gaser, druvsocker och vatten transporteras i
växten.
Landväxter tar upp koldioxid från luften och vattenväxter tar
upp koldioxid gas som är löst i vattnet. Druvsockret används för att
bygga upp trädet eller växten. Vattnet transporteras vidare till trädets
blad.
8. Berätta kort om vattnets kretslopp.
Vattnet i en sjö tar sig upp till molnen, molnen gör så det regnar. Sen
regnar det ner igen och det går så om och om igen.
9. Berätta kort om kolets kretslopp.
Allt bildas i luften och sedan åker det till olika saker nere på marken. Som
t ex vattnet, kärnkraft verket, djuren och trädet.
Fysikfrågor år 8
1. Vad kallas en person vars yrke är att studera och förutsäga
väder.
Meteorolog.
2. Vad är skillnaden mellan vädret och klimat.
Väder är just nu, klimat är över en längre tid.
3. Förklara vad ordet prognos betyder.
Det är när man vet vad vädret kommer bli och kan berätta det.
T ex om det är regnigt en dag kan man räkna ut genom att kolla på
datorn genom ett speciellt program och sedan se vad vädret kommer bli
imorgon.
4. Vad heter Sveriges väderinstitut? Förkortningen räcker.
smhi.
5. Berätta vad man kan se på en värdekarta.
Man kan se temperaturen, om det ör varmt eller kallt. Sen om det är
molnigt. Och om det blixtar.
6. Vad för information vill meteorologerna ha för att göra bra
prognos?
Genom väderobservationer.
7. Vad är en varmfront?
Varma luft skikt som följer efter kalla luftskik i ett lågtryckssystem.
8. Vad för väder kan man vänta sig när det kommer en kallfront?
Snö regn och molnigt.
9. Hur bildas regn?
Varm luft stiger uppåt och där den avkyls.
10. Vad för väder kan man vänta sig när det kommer en kallfront?
Svarat redan.
11. Med vilken instrument mäts:
a) temperatur
termometer.
b) luftfuktighet
hygrometer.
c) vindhastighet
vindmätare
d) lufttryck
barometer
e) nederbörd
regnmätare.
Engelska år 8
Discussion cards (Asia)
Följande frågor och påståenden som du ser här längst ner kommer vi att
gå igenom och sedan får ni meningarna på s.k. discussion cards. Arbeta
i studiegruppen. En i taget tar ett kort och läser upp frågan för de andra
och sedan svarar ni tillsammans på engelska. Det ger er en bra träning
att använda det engelska språket.
Ni kommer dessutom få ett häfte med svenska dialoger som ni ska
översätta och sedan träna på. Det ger er ytterligare en möjlighet att få
tala på engelska, samt ett häfte med övningar på imperfekt.
Ni kommer också få ett häfte ett häfte med blandade uppgifter. Den har
övningar på a/an, there is/there are plural, relativa pronomen,
prepositioner etc. Ni får den av mig i pappersformat! De som redan gjort
den får en annan övning!
På Discussion cards står följande:
1. What is good about Asia?
2. What is less good about Asia?
3. How many countries are there in Asia?
4. What languages are spoken in the four chosen countries?
5. What Capitals in Asia do you know?
6. In what countries in Asia have you been to?
7. Explain why the south of Asia is a better place
than the north part of Asia?
8. Explain why the countries in the north of Asia
are better places than the countries in Asia?
9. In what country in Asia would you rather be?
Explain why!
10. Explain why you want to visit Asia!
Thailand
Thailand
Geografi – Resedagboken Asien
Efter att du har besökt ett land (när du har haft genomgång i geografi)
besvarar du dessa frågor i din resedagbok. Tänk på att använda ditt eget
språk i så stor utsträckning som möjligt. Berätta som att du har varit där
och upplevt det du beskriver, men att fakta/svaret på frågan ska vara
med.
OBS!! Lägg gärna till en bild och glöm inte att ange källor!
1. Beskriv vad tropiskt klimat är för någonting?
Det är när det är varmt och fuktigt.
Det kan också vara väldigt regnigt.
Det är även perioder där de regnar ibland och är jätte varmt helt plötsligt.
2. Många i Thailand är buddhister. Berätta lite om hur
buddhister lever.
Dom har alltid vart man är i Thailand ett tempel för buddha. Och sätter
mat där varje dag, och ber. Och pojkarna lever en tid i kloster för att lära
sig allt dom ska veta under sin livstid. Och i slutet blir det som en
konfirmation. Om man är buddist ska man lära sig dom fyra ädla
sanningarna. När dom ber tänder dom massa rökelser och sätter en
mellan händerna medans dom ber.
Biologi - resedagbok
Här kommer uppgifter som du ska skriva dina svar i din
resedagbok. För varje land vi kommer att arbeta med ska du ta
reda på fakta om frågorna nedan.
1. Berätta hur ekosystemet ser ut, nämn några djur och växter
som finns i ekosystemet.
Regnskogen är en tropisk skog som finns i Thailand. Och det är väldigt
fuktigt där och det är bra för miljön. Men det är jätte många som hugger
ner skogarna. Och djuren som finns där är ormar och massa småkryp.
Det finns många växter där och en av dom är köttätande växten.
2. Rita en näringsväv eller några näringskedjor som visar hur
organismer är beroende av varandra. En av näringskedjorna ska
ha människa som toppkonsument.
3. Berätta om hur människor har påverkat djur- och växtliv i
ekosystemet. Alltså, miljöproblem.
Det är för många som hugger ner träden. Det gör så att vissa djur dör ut
och alla växter ruttnar. Det skadar även luften för det rensar inte lika
mycket koldioxid.
4. Vad behöver man göra för att lösa eller minska detta/ dessa
problem?
Man ska minska med att hugga ner skogen. För då skulle det inte vara
lika farligt.
5. Ange dina källor och förklara varför du tycker att de är bra att
använda.
Använder alltid wikipedia för det tycker jag är bäst.
Kemi
Uppgift 2 – Resedagbok
För varje land du har arbetat med ska du ta reda på svar på
följande frågor.
1. Vilka naturresurser har det landet.
Att dom har mycket koppar och guld. Dom har även zink.
2. Vilken/vilka energikällor använder landet för att tillverka
elektricitet?
kol och gas verk.
3. Varför använder landet just denna/dessa energikällor?
För dom har inte något annat. Men dom funderar på att skaffa kärnkraft
men dom vet inte riktigt säkert!
4. Är energikällorna förnyelsebara och miljövänlig? Motivera ditt
svar.
Dom ska bygga 12 nya gas och kol verk.
5. Vilka fördelar har dessa energikällor?
Fördelarna är att det kostar inte lika mycket som kärn, vatten och el kraft
verk kostar.
6. Vilka nackdelar har dessa energikällor?
Det är inte så bra för miljön.
7. Vilka andra energikällor tycker du att landet borde använda?
Motivera ditt svar.
Dom borde använda kärnkraft för det är inte lika dåligt och det skulle bli
bättre för landet om dom skulle använda det!
8. Vilka miljöproblem har landet?
Att dom måste sluta köra så mycket bil. Det blir för mycket gaser av det.
I bangkok kan man knappt va ute på dagen för det är så mycket gas i
luften så man ser knappt något. Sen att dom måste tänka på att inte
slänga sopporna överallt. Det ligger soppor överallt.
9. Vad är orsaken till de miljöproblem du har nämnt i fråga 8.
Dom är antagligen för lata eller så är det att dom inte vet vart dom ska
slänga det. Och det där med bilarna, det måste dom verkligen ta tag i.
Fler borde faktiskt cykla.
10. Ge några förslag på hur man kan lösa eller minska dessa
miljöproblem.
Skaffa fler cyklar eller elbilar. Och skaffa en sopbil eller något liknade som
tar upp soporna.
Fysik
För varje land du har arbetat med ska du ta reda på fakta på
följande frågor. Sök på internet.
1. Beskriv klimatet i landet.
Tänk på temperatur, nederbörd, vindar, luftfuktighet.
Klimatet är väldigt fuktigt och väldigt varmt. På sommaren är det nästan
bara regn alltså är det regnperiod. Det kan blåsa väldigt mycket också.
Ibland kan det blåsa så mycket så man inte får bada.
2.Berätta varför alla städer i landet inte har samma klimat.
För landet är så stort så det blir liksom inte samma.
Download