Människans kropp – våra fantastiska celler

advertisement
Människans kropp – våra fantastiska celler
Del 1 – våra fantastiska celler
Hur blir ett barn till och varför åldras vi? I första delen av Människans
kropp får vi lära oss om människans utveckling från befruktning till
att bli en nyfödd människa. Forskning har visat att fostret producerar
celler som påverkar barnets framtida liv. Det har visat sig att cellers
prenatala påverkan på barnet väger tyngre än generna. Det är
cellerna som styr när förlossningen ska ske. När vi lär oss nya saker
börjar nervcellerna arbeta och synapser bildas mellan neuronerna.
Visste du att nyfödda barn är förberedda på att lära sig alla språk i
världen, en förmåga som minskar redan under det första levnadsåret.
Vi får också lära oss om oxytocinets betydelse för vår förmåga att
knyta an till varandra.
Speltid: 45 min.
Från: 13 år
Ämne: No, Biologi
Produktionsland:
Tyskland
Svensk version:
©
Filmo, 2016
Ansvarig utgivare:
Ulrika von Yxkull
Filmnr: 7361
För ytterligare
källinformation:
Kontakta Filmo
08-445 25 50
I genomsnitt består varje människokropp av 60 biljoner celler. Och
varje människokropp har vuxit fram på samma sätt – ur bara två celler.
I äggstockarna hos en kvinna finns folliklar, och i dem finns det ägg.
När äggen stimuleras av könshormon börjar de växa. Till slut har ett
ägg blivit tillräckligt stort för att kunna ta sig från äggstocken, och en
ägglossning har påbörjats. Ägget är människokroppens största cell,
tillräckligt stor för att kunna observeras med blotta ögat. När ägget är
redo att befruktas gör det sig av med sitt yttre membran, och kan släppa
in en spermie. De båda cellernas cellkärnor smälter sedan samman
och bildar början till en helt ny människa. Medan ägget sakta vandrar
tillbaka till livmodern delar sig cellerna i ett rasande tempo, och när det
är framme har den nya lilla människan redan 200 celler.
Redan i ett tidigt stadium har fostret en väl utvecklad förmåga att
anpassa sig till sin framtida livsmiljö. Modern förser barnet med näring
via navelsträngen, och barnet använder näringsämnena för att tolka
omgivningen utanför. Forskning visar att om mamman bantar under
graviditeten löper barnet högre risk att drabbas av fetma.
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Människans kropp – våra fantastiska celler
Det beror på att barnet tror att det är svårt att få tag
på mat i mammans livsmiljö. Därför skapar det extra
mycket fettceller för att kunna lagra näring i framtiden.
Men barnet kan inte bara motta signaler från
mamman, det kan också sända egna meddelanden.
När det är dags för födsel frigör fostret ett hormon som
sätter igång värkar. Hormonet oxytocin har visat sig
ha särskilt stor betydelse. Det är nämligen hormonet
som vi upplever som kärlek, tillgivenhet och närhet.
Oxytocinet skapar familjeband och minskar rädsla, och
kallas inte helt oväntat för kärlekshormonet.
Nyckelord
När barnet föds är det redo att lära sig nya saker. I
hjärnan bildas hela tiden nya synapser, som bokstavligt
talat tillåter oss att tänka i nya banor. Vid födseln är
barn redo att lära sig alla världens språk, och forskning
visar att små barn kan uppfatta nyanser i språk på
ett sätt som är omöjligt för vuxna. Anledningen till
att vuxna har svårare att lära sig nya språk är att
substansen Lynx 1 frigörs i hjärnan, och minskar
aktiviteten hos nervändarna. Man tror att det är ett
slags skydd. Vår hjärna skulle kollapsa om vi hela livet
kunde lära oss nya saker i samma takt som när vi är
små barn. Men ett livslångt lärande är ändå möjligt
– pannloben förblir flexibel livet ut. Och det livslånga
lärandet är dessutom ett sätt att hålla hjärnan i trim.
På en musikhögskola i Hannover får äldre lära sig att
spela ett nytt instrument. Då stärks förbindelserna
mellan hjärncellerna och synapserna blir snabbare.
Även för strokepatienter har musik visat sig vara en
effektiv rehabilitering. Vår hjärna är kanske det mest
invecklade som hittills skapats av evolutionen, och om
dess många hemligheter vet vi fortfarande mycket lite.
4. Vad är det som utlöser en födsel?
Celler, neuroner, embryo, celldelning, oxytocin,
inlärning, stamceller, hormon, hjärnan.
Frågor efter visning
1. Förklara hur befruktningen går till från det att
ägget lämnar äggstocken!
2. Varför kan mammor som bantar under
graviditeten få barn med fetma?
3. Vad är en polypotent stamcell?
5. Hur påverkas vi av hormonet oxytocin?
6. Vad händer med våra hjärnceller när vi lär oss
något nytt?
7. Varför har vuxna svårare än barn att lära sig nya
språk?
8. Hur påverkas vår hjärna av substansen Lynx 1?
9. Varför kan vi ändå lära hela livet, trots Lynx 1?
10. Vilken påverkan har musikskapande på vår hjärna?
11. Vad är gliaceller?
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Människans kropp – våra fantastiska celler
http://www.1177.se/Tema/Kroppen/Kroppensbyggstenar/Celler-och-vavnader/ Fakta om celler på
Vårdguidens hemsida.
http://fof.se/tidning/2007/5/har-faster-agget
Tidskriften Forskning och framsteg om äggets resa till
livmodern.
http://www.dn.se/insidan/omsint-beroring-farkroppen-att-jubla/ Dagens nyheter skriver om oxytocin.
http://www.1177.se/Tema/Kroppen/Hormonellasystemet/Hormonsystemet/ Vårdguiden om
hormonsystemet.
http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Bilagan3_2015Den_larande_hjarnan.pdf Uppsala
universitet om hur inlärningen sätter spår i hjärnan.
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/hjarnan-vaxer-nardu-lar-dig-sprak-snabbt SVT om hur språkinlärning
påverkan hjärnan.
http://fof.se/tidning/2016/1/artikel/nassprej-kanmildra-autism Tidskriften Forskning och framsteg om
hur oxytocin kan lindra autism.
http://www.1177.se/Tema/Kroppen/Immunforsvaret/
Blodet-och-immunforsvaret/ Vårdguiden om blodet
och immunförsvaret.
http://www.fokus.se/2011/04/drommen-om-evigtliv/ Tidningen Fokus om drömmen om evigt liv genom
biotekniken.
www.ne.se – Nationalencyklopedin
http://factlab.com/#lo=1 – Dagens Nyheters skolsajt
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverigei-siffror/ – Statistiska centralbyråns (SCB) lärar- och
elevhjälp där du kan hitta statistiska underlag
www.filmo.se – Filmos hemsida
Filmerna om våra fantastiska celler passar bra för undervisning i biologi för grundskolans äldre elever.
Här utifrån det centrala innehållet i Lgr11: www.skolverket.se
I årskurs 7-9, biologi, Lgr11
• Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi”
• Kropp och hälsa ”Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och
behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier”, ”Kroppens
celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser
mellan människan och andra organismer”, ”Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om
identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara
sjuk- domar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv”, samt
”Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens
möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker”
• Biologin och världsbilden ”Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse
för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen” och ”Aktuella
forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik”
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Download