Diabetes hos äldre, Anders Tengblad

Typ 2 diabetes hos äldre
Anders Tengblad
Distriktsläkare, Med Dr
Jönköping
1
5
Ej diabetes
Diabetes
50%
40%
Risk att få
hjärtinfarkt
inom 7 år
30%
20%
10%
0%
hjärtfrisk Tidigare hjärtinfarkt
Blodsockret påverkar risken
ACCORD
•
•
Intensiv blodsocker-sänkande behandling
HbA1c 48 jmf HbA1c 57
Standard therapy 5123
4262
2702
1186
440
395
',+/.
25
ACCORD
4827
20
15
Intensive therapy
10
5
0
Standard therapy
0
1
2
3
4
5
6
1748
1642
523
499
506
480
,)
Intensive therapy 5128
Standard therapy 5123
4972
4971
4803
4700
3250
3180
Figure 2. Kaplan–Meier Curves for the Primary Outcome and Death from
Any Cause.
ICM
REG F
AUTHOR: Gerstein (Byington)
1st
2nd
3rd
FIGURE: 2 of 3
CASE
EMail
RETAKE
Line
4-C
Revised
#
after about
the rate of
intensive-th
cantly fewe
spite more
and a simil
patterns wi
mary outco
associated w
take severa
there is an
ing possibi
research.
The stren
assignment
low-up of a
according t
follow-up,
absolute dif
of 1.1% fo
clinics that
munity, adj
tee unawar
ACCORD
The
n e w e ng l a n d j o u r na l
of
m e dic i n e
Table 3. Adverse Events, Clinical Measures, Tobacco Use, and Use of Nonglycemic Medication after Randomization.*
Variable
Intensive Therapy
(N = 5128)
Standard Therapy
(N = 5123)
P Value†
Adverse events
Hypoglycemia — no. (%)
Requiring medical assistance
538 (10.5)
179 (3.5)
<0.001
Requiring any assistance
830 (16.2)
261 (5.1)
<0.001
152 (3.0)
124(2.4)
0.10
9/5033 (0.2)
14/5036 (0.3)
0.40
113 (2.2)
82 (1.6)
0.03
Fatal or nonfatal heart failure — no. (%)
Motor vehicle accident in which patient was driver —
no./total no. (%)
Any nonhypoglycemic serious adverse event — no. (%)
Fluid retention — no./total no. (%)‡
3541/5053 (70.1)
3378/5054 (66.8)
<0.001
1399/5036 (27.8)
713/5042 (14.1)
<0.001
Clinical measures
Weight gain >10 kg since baseline — no./total no. (%)
STENO2
Intensivbehandling
efter 10 år
• Intensiv behandling kan skada...
• ...om det sker efter lång duration
• ...och ger hypoglykemier
• Intensiv behandling räddar liv...
• ...efter många år
• ...om det ges tidigt
15
16
Individuella mål HbA1c
•
•
•
42-52: Nydebuterad, inga andra sjukdomar
52-62: lång duration, insulinbeh, hjärtsjuk
62-73: äldreboende, cancersjukdom
-------------
HbA1c > 73 och/eller fp-glucos > 15 = symtom
med törst och trötthet
17
Är diabetespatienter på
äldreboende
överbehandlade?
19
98 patienter med typ2 diabetes på
äldreboende
HbA1c <53
N=32
HbA1c >53, eller andra
exklusionskrit.
N=66
Blodsockermätning
3 dygn
Minskning/utsättning
av läkemedel
HbA1c mätning efter 3 och 6 månader
Många har lågt
blodsocker
Hypoglykemi
98 patienter med typ2 diabetes på
äldreboende
HbA1c <53
N=32
22/32
hypoglykemi
HbA1c >53, eller andra
exklusionskrit.
N=66
Blodsockermätning
3 dygn
Minskning/utsättning
av läkemedel
HbA1c mätning efter 3 och 6 månader
98 patienter med typ2 diabetes på
äldreboende
HbA1c <53
N=32
22/32
hypoglykemi
Blodsockermätning
3 dygn
4/32 återinsatte
medicin
Minskning/utsättning
av läkemedel
HbA1c >53, eller andra
exklusionskrit.
N=66
HbA1c mätning efter 3 och 6 månader
Uppföljning
70
HbA1c
60
Intervention
Kontroll
50
40
30
20
0
3mån
6mån
”Diabetesvärdena är för strikta…behandlingen
borde reduceras hos dessa äldre”
”Diabeteskosten som de får hjälper inte…utan
riskerar istället försämra livskvaliteten”
20
Diabetes hos äldre
•
•
•
•
•
•
Andra samtidiga sjukdomar
Sviktande organfunktioner
Äter mindre
Går ned i vikt
Känsligare för läkemedel
Känsligare för hypoglykemier
Rekommendationer vid
Diabetes hos äldre
8 goda råd
1. Uppska:a grad av ”Frailty” = Skörhet
2. Sätt individuellt mål för HbA1c
•
•
•
42-52: Nydebuterad, inga andra sjukdomar
52-62: lång duration, insulinbeh, hjärtsjuk
62-73: äldreboende, cancersjukdom
30
3. Bedöm njurfunktion
GFR<60
GFR<45
Reducera Metformindosen
Sätt ut Metformin
Till dig som medicinerar
med metformin
Substansen metformin sänker blodsockret och förebygger komplikationer till diabetes.
Exempel på läkemedel som innehåller metformin är preparaten Metformin och Glucophage.
För dig som använder sådana preparat är det viktigt att veta följande:
Om man får vätskebrist finns risk för en allvarlig biverkan (en speciell typ av ”mjölksyraförgiftning”).
Detta kan ske vid
ƨɢb32*#$ó1+423ơɢ3ɢ#7ɢ5("ɢ*1b*-(-%1ɢ.!'ɢ"(11‰#1ơɢ$# #1ɢ#++#1ɢ.,ɢ,-ɢ5(232ɢ(ɢ231*ɢ5b1,#Ơ
ƨɢ1(23-"#ɢ5b32*#(-3%ɢ5ɢ-n%.-ɢ.12*Ơ
Risken för mjölksyraförgiftning ökar vid hög ålder eller vid nedsatt njurfunktion.
I situationer då vätskebrist kan föreligga bör du därför göra uppehåll med metformin.
("ɢ35#*2,'#3#1ɢ*.-3*3ɢ"(-ɢ"( #3#2,.33%-(-%ɢ#++#1ɢƊƊƒƒƠ
I samband med röntgenundersökning med kontrast ska metformin sättas ut. Kontakta den
+b*1#ɢ2.,ɢ2*1(5(3ɢ1#,(22ɢ3(++ɢ1ó-3%#-ơɢ.,ɢ"4ɢ(-3#ɢ$n33ɢ(-2314*3(.-#1Ơ
Vid risksituation enligt ovan
ƊƠɢó1ɢ#33ɢ3(++$b++(%3ɢ4//#'n++ɢ,#"ɢ,#3$.1,(-Ơ
ƋƠɢ(-%ɢ"(-ɢ"( #3#2,.33%-(-%ɢ#++#1ɢƊƊƒƒɢ5("ɢ #'.5ɢ#++#1ɢ-b23*.,,-"#ɢ51"%Ơɢ
Tel: ……......................................................................................................................................................
4. Undvik hypoglykemi
•
•
•
•
Mät blodsockret på natten
Mellanmål
Nattfasta < 11h
Läkemedelsval
Läkemedelsval vid hypoglykemi
•
•
•
Januvia/Onglyza bättre än SU ?
Lantus/Levemir bättre än NPH-insulin ?
Eller dossänkning ?
5. Individuell
Kardiovaskulär prevention
•
•
•
•
Blodtryck < 150 mmHg
Obs ortostatism
Insatt Statin stå kvar
Obs muskelbiverkningar
35
6. Dokumentera
•
•
Individuell handlingsplan
Målvärden, hur ofta HbA1c och
blodsocker
•
•
Ögonbottenfoto
Fotvård
36
Individuell handlingsplan
För patienter med diabetes som vårdas i vårdboende eller inom hemsjukvård
PATIENTDATA
PAL (Patientansvarig läkare)
Personnr: ……………………………..………………
Namn: …………………………………………………………………………
Namn: …………………………….............................……………………
Adress: ………………………………………………………..………………
Las/VCT: ……………………………………………………..………………
Telefon: ………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………...………………..
Datum för upprättande:
DIABETESSKÖTERSKA
Namn: ………………………………………………………..………………..
DIAGNOS
BEHANDLING
Typ 1
Kost
Typ 2
Tablett
Okänd
Insulin
Ja
För övrigt se medicinlista
PAS (Patientansvarig sjuksköterska)
Las/VCT: ……………………………………………………..………………
Telefon: ………………………………………………………………………..
Går hos diabetessköterska?
Nej
Namn: ………………………………………………………..………………..
Las/VCT: ……………………………………………………..………………
Telefon: ………………………………………………………………………..
ÖVRIGA DIAGNOSER
KORTISONBEHANDLING
……………………………………………………………………………………..
Ja
Nej
BEHANDLINGSMÅL
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
BLODSOCKERLÄGE
NUTRITION
HbA1c
Vikt/BMI
Mål: HbA1c < ……... mmol/mol Kontrolleras ……... ggr/år
Nuläge: ………………. kg
BMI …………..…………………….
Mål: …………………………
Vägs …………… ggr/……………
BLODGLUKOS
Mål: ……………………………………………………………………………..
Kontrollera dygnskurva …………….… ggr/……………………….
Exempel på dygnskurva: före frukost, före lunch, före middag
samt före sänggående.
Speciella problem ………………………………….……………………
AKTIVITET
Nuvarande aktivitet: …………………………….……………………..
……………………………………………………………..……………………..
37
7. Träna styrka & kondition
•
•
•
Förbättrar blodsockerkontrollen
Ökar muskelmassan
Minskar fallrisken
8. Använd inte
traditionell diabeteskost
Färre kalorier
Fettsnål
Mycket fibrer
Alternativa sötningsmedel
TION
FRAMTIDENS ÄLDRENUTRITION
– SENASTE FORSKNINGEN OCH NYA RÖN
inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014
V Å R A TA L A R E
Sahlgrenska akademin
Elisabet Rothenberg
Dietist
Futurum, primärvårdens FoU-enhet
Anders Tengblad
Distriktsläkare, Med. Dr.
Östersunds kommun
Christina Taraldsson, handledare
Börje Hoflin, chefsekonom
Lindesbergs kommun
Mikael Karlsson
Dietist
Lunds universitet,
Skånes Universitetssjukhus Malmö
Bengt Jeppsson
Professor kirurgi
Ljusdals kommun
Maria Almström Svensson, dietist
Anna-Lena Blixth, enhetschef
• Undvik onödiga läkemedel
• Förebygg undernäring
• Individanpassa planeringen
•
•
•
•
•
Mat för äldre
med diabetes
Undvik rent socker/saft/godis
Gärna energität mat med extra smör
Mellanmål
Rik på näring och vitaminer
Anpassa diabetesmedicin efter mat inte tvärtom
37
37
•
•
•
•
•
•
•
•
8 Goda råd
Frailty
HbA1c mål
Njurfunktion
Hypoglykemi
Blodtryck <150
Dokumentera
Träna styrka & kondition
Näringsrik kost
Livskvalitet
45