I vårt senaste projekt har vi visat helt nya rön att specifikt immunsvar

advertisement
Effekt av aktivering av NKT celler genom lipidantigener i ateroskleros
Projekt ansvariga: Gabrielle Paulsson Berne, Docent,
Tel 5177 6223, e-post [email protected]
Kardiovaskulärt forskningslab
Center för Molekylär Medicin, CMM
Karolinska Sjukhuset
Vill du delta i molekylärbiologiska studier av ateroskleros (åderförkalkning)?
I gruppen pågår projekt som studerar aktivering av immunsytemet och inflammationssvaret i
samband med utvecklingen av åderförkalkning (ateroskleros). Genom att studera de
molekylära mekanismerna hoppas vi på sikt finna möjligheter för behandling, t ex genom
vaccination, för att förebygga eller bromsa utvecklingen av aterosklerotisk kärlsjukdom.
Aktuella studier
• Studera mekanismer hur aktivering av NKT celler påverkar ateroskleros.
• Funktions genomik studier av ateroskleros hos patienter och mus modell
I vårt senaste projekt har vi visat helt nya rön att specifikt immunsvar mot fettämnen, så
kallade lipider, förstäker den inflammatoriska reaktionen i kärlväggen och leder till ett
snabbare sjukdomsförlopp. Det är en ovanlig population av vita blodkroppar som heter
NKT cell som har som specialfunktion att aktivera andra celler, när NKT cellen själv blir
aktiverad av lipid. Denna aktivering sker genom att en specifik cellyte-molekyl CD1, som
finns på några olika celltyper, binder lipid. Därefter kan NKT cellen aktiveras, och i sin
tur aktivera andra celler i immunförsvaret. Det hela liknar ”katten på råttan, råttan på
repet, repet på oxen....”. Resultaten visar att immunsvaret mot lipid är en tidig komponent
i utvecklingen av aterosklerosjukdomen. Den fortsatta forskningen kommer nu rikta in
sig på att förstå hur aktiveringen av NKT cellen kan dämpas. Först behövs en
kartläggning av hur aktiveringen sker på detaljerad nivå i immunsvaret, och vilka
signalvägar som NKT cellen använder sig av. Det finns studier vid andra typer av
sjukdomar, exempelvis cancer och experimentell modell för multipelscleros (MS), som
visat att rätt styrning av NKT cell kan mildra sjukdomsutveckling. Vi har också nära
sammarbeten med kliniken i patientstudier.
Reference
Tupin E, Nicoletti A., Rima Elhage, Rudling M., Ljunggren H-G, Hansson G.K. and
Paulsson Berne G‡,. (2004) “CD1d-dependent activation of NKT aggravates
atherosclerosis.” J Ex Med, 3: 417-22
Download