Örat, hörseln och balanssinnet

advertisement
Örat, hörseln och balanssinnet
6 filmavsnitt om örat, hörseln och balanssinnet.
9-11 år: grundläggande
• Örats uppbyggnad
• Hörseln
• Balanssinnet
12-18 år: avancerad
• Örats uppbyggnad
• Hörseln
• Balanssinnet
INLEDNING
Enligt många är hörseln vårt viktigaste sinne. Den varnar oss
för faror, gör det möjligt att kommunicera med människor från
världens alla hörna och låter oss njuta av vår favoritmusik. Men
vad är då hörsel och hur fungerar den? Hörsel är vår förmåga
att uppfatta ljud. Impulser går via hörselnerven till hjärnan där
de omvandlas till ljud. Där uppfattas vilken frekvens, styrka och
varaktighet ljudet har och även från vilken riktning det kommer.
En sammanhängande funktion är vårt balanssinne, vars organ
sitter i innerörat. Tillsammans med synen, sinnesorgan och delar
av hudsinnet arbetar vårt balanssinne för att kroppen ska fungera
under rörelse.
Fakta
Produktionsland: Tyskland
Längd: 34 min
Från: 13 år
Ämne: Biologi, Människan
Filmnr: 70978
NYCKELORD/TEMAN
Balans
Öra
Hörsel
Sinne
Ljud
Trumhinna
Vibrationer
Snäcka
Hårceller
Impulser
Frekvens
Riktningsbestämning
Hörselcentrum
Decibel
Balansorgan
AKTIVITET FÖRE VISNING
1. Bilda en ring och låt en person i taget sitta i mitten med
stängda ögon. Låt sedan personen i mitten gissa varifrån
ljuden kommer när personer i cirkeln pratar från olika
riktningar. Testa att hålla för ena örat, märker du någon
skillnad?
2. Lek viskleken. Alla sitter i en ring, en person väljer ett ord eller
FILMO
Box 6014 • SE-171 06 Solna • SWEDEN • Phone: +46 (0)8-445 25 50 • Fax: +46 (0)8-445 25 60
E-mail: [email protected] • www.filmo.se • VAT. no: SE5565565925
Örat, hörseln och balanssinnet
en mening som sedan ska vandra från person
till person, när det kommer till ringens sista
deltagare ska han/hon berätta vad ordet är.
Blev det samma som från börja, eller kanske
något helt annat?
FRÅGOR EFTER VISNING
1. Nämn några av delarna i ett öra.
2. På vilket vis samspelar våra olika organ och
sinnen för att uppnå ett balanssinne?
3. Varför kan vi uppfatta riktningen ett ljud
kommer från och hur fungerar riktningshörsel?
4. Vad är ljud?
5. Hur fungerar sinnecellerna i balansorganet?
AKTIVITET EFTER VISNING
1. Studera en modell av ett öra. Vilka delar finns
och hur är de sammansatta?
2. Sök på internet efter bilder och information om
olika sorters öron. Försök besvara frågorna:
– Varför ser djurens öron olika ut? Finns det någon
orsak till att öron kan ha olika form och storlek?
– På vilket sätt är de olika öronen lika och vad
skiljer dem åt?
INTERNETKÄLLOR
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hörsel
http://www.karolinska.se/templates/Page.
aspx?id=36141&epslanguage=SV – Karolinska
instututet skriver om hörsel och olika hörselskador
http://www.phonak.se/ccse/consumer/hearing.htm
– information från Phonak om örats function samt
hörselnedsättning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Öra
http://www2.sit.se/orebro/horselboken/fakta/fb26.
htm#orat – en sida om örats anatomi
http://www.hrf.se – Hörselskadades riksförbunds
hemsida
http://www.edu.fi/svenska/virtuellaorat/ –
webbprogram om ljud, buller och hörsel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Balanssinne
http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.
asp?CategoryID=17657 – sjukvårdsrådgivningens
fakta om hörsel och baland
http://www.google.com – användbar sökmotor
http://www.forskning.se – den mesta om mycket
http://www.kunskapsbanken.su.se/FragorSelect.
asp – uppslagsverk med frågor om det mesta
http://lankskafferiet.skolutveckling.se –
länkskafferiet
http://www.filmo.se
FILMO
Box 6014 • SE-171 06 Solna • SWEDEN • Phone: +46 (0)8-445 25 50 • Fax: +46 (0)8-445 25 60
E-mail: [email protected] • www.filmo.se • VAT. no: SE5565565925
Download