Realia sjukvårdstolk 2010

advertisement
1
KAMMARKOLLEGIET
Förvaltningsrättsliga enheten
Prov för speciell kompetens
som sjukvårdstolk
Realiaprov
2010
Tolkspråk
Provnummer
SVENSKA
Poäng
Av möjliga
Procent
Betyg
Fråga/svar
1. Vad är rectoscopi? Hur går det till? Nämn två sjukdomar som
kan diagnostiseras på detta sätt.
2. Vad är Waran? Nämn två tillstånd där behandling med
Waran är aktuell.
Bedömare
För KK:s
noteringar
2
3. Vad är osteoporos? Ange två olika symtom samt tre
riskfaktorer för att utveckla osteoporos.
4. Bensvullnad är ett vanligt symtom. Vad kan det bero på? Nämn
tvåorsaker och två medicinska behandlingsformer vid
bensvullnad..
5. Redogör för vad panikångest är.
3
6. Beskriv en anafylaktisk chock. Vad kan en sådan orsakas av
och hur behandlas detta?
7. Vad är obstipation? Nämn tre orsaker till detta besvärliga
tillstånd.
8. Vad är encephalit? Ange en symtom samt en tänkbar orsak.
4
9. Vad är hyperthyreos? Ange tre symtom.
10. Vad är facialispares? Ange två orsaker.
11. Redogör kortfattat för Aspbergers syndrom.
5
12. Vad är det för skillnad på gikt och artros? Redogör för en
riskfaktorer som finns för att utveckla gikt.
13. Berätta om malignt melanom, basaliom samt skivepitelcancer i
huden. Vad skiljer dessa åt?
14. Vad är RLS (Restless legs)? Nämn två typiska symtom samt en
tänkbar orsak.
6
15. Redogör för Sjögrens syndrom.
16. Vad är cealiaki? Nämn två symtom samt en behandlingsprincip.
17. Vad är karpaltunnelsyndrom? Vilka symtom kan man ha?
Nämn två samt två möjliga behandlingar.
7
18. Kortisonbehandling är en vanlig behandling vid flera tillstånd.
Nämn två sådana tillstånd samt nämn två negativa
biverkningar av kortisonbehandling.
19. Hur uppkommer en stressfraktur? Var är den oftast
lokaliserad?
20. Redogör för begreppet ADHD.
8
21. Frozen shoulder är en besvärlig åkomma. Hur uppkommer
den? Nämn två symtom.
22. Redogör för tre orsaker till hörselnedsättning.
23. Vad betyder intravenös, intramuskulär samt subcutan?
9
24. Nämn två orsaker till svetsblänk. Nämn också två symtom och
en lämplig behandling av tillståndet.
25. Redogör för begreppet palliativ vård.
10
11
12
Download