Skriftligt prov för auktorisation som sjukvårdstolk

advertisement
16 september 2014
Sid 1 (12)
Skriftligt prov för auktorisation som sjukvårdstolk
Del 1 – Realia
Provnummer
Ange korrekt antal exempel i de frågor där exempel efterfrågas annars kommer svaret att
bedömas som felaktigt.
Om utrymmet i rutan för en realiafråga inte räcker till kan du fortsätta på de extra sidor som
finns längst bak i materialet. Om du skriver på extrasidorna, kom ihåg att hänvisa till
frågans nummer. Skriv alltså inte på baksidan av provmaterialets sidor.
Frågorna ger 3 poäng vardera.
Skriv dina svar på svenska.
Skriv tydligt!
Lycka till!
Kammarkollegiets anteckningar. Vänligen skriv inte i rutorna.
Sidan
Möjliga poäng
2
9
3
9
4
9
5
9
6
9
7
9
8
9
9
9
10
3
Total poäng:
75
Resultat
Resultat i procent
Betyg
Signatur
16 september 2014
Sid 2 (12)
1. Vad innebär biopsi? Ange även två organ som kan vara involverade.
a)
definition:
b)
exempel:
c)
exempel:
2. Vilken funktion har bukspottkörteln? Nämn även två sjukdomar som kan
förekomma där.
a)
funktion:
b)
exempel:
c)
exempel:
3. Nämn tre utlösande faktorer för astma.
a)
b)
c)
16 september 2014
Sid 3 (12)
4. Vad innebär TIA (Transistorisk ischemisk attack)? Uppge även två vanliga symtom
vid detta tillstånd.
a)
definition:
b)
exempel:
c)
exempel:
5. Förklara kortfattat vad fibromyalgi är. Ange även en orsak.
a)
definition:
b)
orsak:
6. Vad kan man bedöma vid en ultraljudsundersökning av hjärtat? Ge tre exempel.
a)
b)
c)
16 september 2014
Sid 4 (12)
7. Förklara kortfattat vad följande begrepp innebär och hur de behandlas.
a)
trombos:
b)
lungemboli:
8. Hur går en spirometriundersökning till? Uppge två sjukdomstillstånd när denna
undersökning kan vara aktuell.
a)
undersökning:
b)
exempel:
9. Beskriv en feberkramp och hur den behandlas.
a)
beskrivning:
b)
behandling:
16 september 2014
Sid 5 (12)
10. Vad innebär glutenintolerans och hur behandlas detta?
a)
definition:
b)
behandling:
11. Förklara kortfattat vad subduralhematom är. Ange även orsak och behandling.
a)
definition:
b)
orsak:
c)
behandling:
12. Vilka symtom kan man få vid lågt blodtryck? Nämn även två orsaker till lågt
blodtryck.
a)
symtom:
b)
orsak:
c)
orsak:
16 september 2014
Sid 6 (12)
13. Redogör kortfattat för typ1-diabetes.
a)
definition:
b)
exempel:
14. Vad innebär IBS? Ange även en behandlingsform.
a)
definition:
b)
behandling:
15. Ge två exempel på neuropsykiatriska funktionshinder och förklara vad de två
diagnoserna innebär.
a)
b)
16 september 2014
Sid 7 (12)
16. Bensvullnad är vanligt. Ange två möjliga orsaker till detta tillstånd och ange även
två behandlingsformer.
a)
orsaker:
b)
behandling:
17. Förklara kortfattat begreppen nedan.
a)
palliativ vård:
b)
brytpunktsbedömning:
18. Redogör för tre orsaker till bröstsmärta som är vanligt förekommande.
a)
b)
c)
16 september 2014
Sid 8 (12)
19. Förklara korfattat vad följande termer innebär.
a)
otoskop:
b)
oftalmoskop:
c)
rektoskop:
20. Ikterus (gulsot) kan förekomma vid många sjukdomar. Ge tre exempel på sådana
sjukdomar.
a)
b)
c)
21. Vad är divertikulit och vilken är den vanligaste behandlingen för detta tillstånd?
a)
definition:
b)
behandling:
16 september 2014
Sid 9 (12)
22. Vad innebär meningit? Redogör för ett symtom samt en orsak.
a)
definition:
b)
symtom:
c)
orsak:
23. Cytostatika kan bl.a. ges vid tumörsjukdomar men även vid andra typer av
sjukdomar. Ange ytterligare två sjukdomar där man behandlar med cytostatika.
Ange även två biverkningar som kan uppstå vid behandling.
a)
sjukdomar:
b)
biverkningar:
24. Redogör kortfattat för hudsjukdomen rosacea.
a)
symtom:
b)
orsak:
16 september 2014
Sid 10 (12)
25. Vad innebär hypothyreos? Redogör även för symtom och behandling.
a)
definition:
b)
symtom:
c)
behandling:
16 september 2014
Sid 11 (12)
16 september 2014
Sid 12 (12)
Download