Rädslan att misslyckas eller hoppet att lyckas

advertisement
Allt var sköldpaddornas
fel !
Egenmakts
förstärkning
HOPPET
är den
vaknes
drömmar
(Aristoteles)
MINA FÖRESTÄLLNINGAR OM
MITT LIV BESTÄMMER MINA
HANDLINGAR
JAG HADE BÄTTRE FÖRR - ett innehållslöst liv idag
JAG KLARAR DET INTE - leder till trist passivitet
JAG ÄR ETT OFFER - sorgen blir min hela tillvaro
JAG KRÄNKS - gör mig bara till rättshaverist
JAG DUGER INTE - ett liv i självömkan
JAG BRYR MIG INTE!
LIKGILTIGHETENS LIVSFARLIGA GIFT
SAMMANHANGET
Eilngt en uneörnskdíng på ett engskelt
uivtnierset så seplar det inegn roll i viekln
odrnnig bksotrnävea i ett ord såtr i, det edna
som är vtikigt är att fsötra och ssita bavstoken
såtr på rtät patls.
Rseetn kan stå hlelur om blluer och man kan
ädnå lsäa tetxen uatn porbelm.
Dttae broer på att vi itne leäsr vjrae bkosatv
för sig, uatn odern som hlehet – tknäkrävrt,
elelr hur….?
REHABILITERING
Samlad, Tidig, Tro, Långsiktig ger en
HELHET
Från
NEUROLOGEN på KS till…
FRÖSUNDA
Rehabiliteringscenter
och till…
Öppenvård på
SPINALIS
RESILIENCE – ÅTERHÄMTNING
en kraft att räkna med när livet går sönder
För PESSIMISTEN
är framgången
tecken på alla
problem som finns
– och motgången en
bekräftelse på att
han inte kan
Rädslan att misslyckas
eller
hoppet att lyckas
För OPTIMISTEN
är framgången
ett tecken på
hur han kan göra
nästa gång - och
motgången hur
han inte skall
göra
KONSTEN ATT AVVECKLA
SIG SJÄLV
INLÄRD HJÄLPLÖSHET
Det är ibland lika lätt att lära
sig att INTE göra en sak som att lära sig att göra den.
Hjälpen som kan förstärka
min egen passivitet.
ANSVARET är bara mitt!
Det betydde för mig att makten över mitt liv inte var något jag fick av
någon utan något som jag erövrade själv genom att jag förstod att
det var jag som hade ansvaret för mitt eget liv, men att andra
gav mig de förutsättningar som var nödvändiga för att lyckas
Den dubbla identiteten
Jag blir vad
jag tror att
andra
tycker
att jag
är
FÖRVÄNTNINGAR styr våra handlingar.
Det gäller inte bara allmänhetens utan
också yrkesutövarnas - och inte minst
mina egna!
Fördomar
Okunskap
Diskriminering
makt
Ibland är det inte FÖRDOMAR
utan OSÄKERHET
Ibland är det
DISKRIMINERING
Ibland blir det lite fel
eller helt rätt
VÅRA BEHOV AV
ATT BLI SEDDA
Gravt handikappad nekas assistent
En 52-årig man från Kiruna som sitter i rullstol med båda
benen amputerade har av kommunen nekats en personlig
assistent. Omsorgsnämnden anser att mannens
funktionshinder "inte är varaktiga".
Den 52-årige mannen har ett antal grava handikapp. Han har
båda benen amputerade vid lårbenshalsen, han lider av
afasi, diabetes och förmaksflimmer och han har problem att
tala och göra sig förstådd efter en stroke.
Enligt ett läkarutlåtande "kommer patientens funktionshinder
att vara livslångt på grund av att hans båda ben har
amputerats". En arbetsterapeut har intygat att 52-åringen
behöver en personlig assistent för att förflytta sig från rullstolen, för att klara sin personliga hygien och för att klara
hushållsgöromålen. Men omsorgsnämnden i Kiruna kommun
har avslagit 52-åringens begäran om en personlig assistent.
Nämnden framhåller att 52-åringens funktionshinder "inte är
varaktiga i den bemärkelsen som avses i LSS" och att han
"antas inte komma att få betydande svårigheter in den
dagliga livsföringen". (DN 14/2 2007)
ATT MÖTA DET
ANNORLUNDA
Hon KATEGORISERAS – och
definieras utifrån sitt funktionshinder och tillskrivs homogena
och förväntade egenskaper
för en grupp - personer med
funktionshinder är svaga och
oförmögna
Därmed AVPERSONIFIERAS
hon och man bryr sig inte om att
ta reda på hur det verkligen är
Detta leder till att hon kan nedvärdera sig själv och en
självuppfyllande profetia riskerar att göra den felaktiga
föreställningen verklig efter en tid!
HANDIKAPPOLITIKENS
moment 22
” Du har varit sjukskriven i över ett år och i läkarintyget står
det att din skada är permanent och det betyder ju att din
funktionsförmåga inte kan förbättras ”.
Resurser finns - men blir inte tillgängliga förrän man
bestämt att avstå från rehabilitering och arbete. Därför
minskar rehabiliteringen och arbetslösheten ökar.
Staten blir ansvarig för den enskildes försörjning och
socialtjänsten för ”daglig sysselsättning” och båda för
ett omfattande personalstöd och till en mycket stor
samlad kostnad och dessutom negativt för klienten
ATT KLÄ PÅ MIG
KOSTNAD kommunen: 365 x 2 x 30 x 300 = 6,6 mkr
KOSTNADEN för 8 veckor på FRÖSUNDA = 190 000 kr
ETT INVESTERINGS
TÄNKANDE
550 000 har sjuk aktivitetsersättning
Ca 60 000 nya per år
För vuxna har andelen
minskat något - men
för yngre har andelen
ökat
Det totala
återbetalnings
åtagandet är ca:
731 000 000 000
DELAKTIGHET PÅ
ARBETSMARKNADEN
HUR FÖRÄNDRA VÅRA
FÖRESTÄLLNINGAR?
Jo - inbillningen måste få möta verkligheten!
DÄRFÖR måste personer med
funktionshinder och personer
utan funktionshinder kunna mötas
som elever, grannar, bankkunder –
på fotbollsderbyt, annandagsrean,
bion, museet, teatern, bussen,
restaurangen, pendeltåget och
kanske framförallt på arbetet
Mindre är 10 procent av alla sjukskrivna, erbjuds rehabilitering,
trots att utvärderingar visat att
69 procent av alla som deltagit i
rehabilitering återfår arbetsförmågan
helt eller delvis
Download