CP 135 2009 - EESK diskuterar den sociala ekonomins roll i kristider

advertisement
PRESSMEDDELANDE nr 135/2009
20 oktober 2009
EESK diskuterar den sociala ekonomins roll i kristider
Som ett led i kommitténs insatser för att bidra till den europeiska ekonomins
återhämtning på ett konstruktivt sätt, med hjälp av konferenser, idéer och
förslag, kommer ett seminarium att anordnas den 22 oktober. Vid det
seminariet kommer man att diskutera hur de rätta förutsättningarna kan skapas
för att den sociala ekonomin ska kunna ta sig ur krisen.
Plats: EESK, rue Belliard 99, rum JDE 62, plan 6
Tid: Torsdagen den 22 oktober 2009, kl. 11.00–17.45
Vid konferensen kommer deltagarna att diskutera och utbyta erfarenheter om hur företag inom
den sociala ekonomin (kooperativ, ömsesidiga bolag, sammanslutningar och stiftelser) hanterar
krisens utmaningar. Talare och deltagare kommer tillsammans också att ta fram konkreta exempel
på god praxis, även långsiktiga lösningar, på företags- och lagstiftningsnivå samt på politisk nivå.
Bland talarna finns EESK:s vice ordförande Irini Pari, Sylvia Vlaeminck från GD Näringsliv,
Europeiska kommissionen, Krzysztof Pater, ordförande i EESK:s facksektion för Ekonomiska och
monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning (ECO), Matteo Bonifacio, rådgivare vid
Europeiska kommissionens rådgivarbyrå för Europapolitik (BEPA) och Gil Ramos Masjuan,
biträdande generaldirektör med ansvar för den sociala ekonomin, egenföretagare och företagens
sociala ansvar vid Spaniens arbetsmarknads- och invandringsministerium.
Vid seminariet kommer följande områden att stå i fokus: gränsöverskridande integration av företag
inom den sociala ekonomin som ett sätt att hantera krisen, grundläggande förutsättningar
i medlemsstaterna och på EU-nivå för att den sociala ekonomins företag ska kunna konkurrera på
lika villkor samt den finansiella sociala ekonomins roll, framför allt för bank- och försäkringsbranschen, när det gäller att hjälpa den sociala ekonomin som helhet att övervinna krisen.
För ytterligare information kontakta
[email protected] eller [email protected]
.
Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
Tfn +32 25469396 – Fax +32 25469764
E-post: [email protected] – Internet: www.eesc.europa.eu
SV
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards