Medicinskt PM

advertisement
Amningsrelaterade sjukdomar
Ytliga bakteriella infektioner
Oftast utgången från sprickor i vårtorna som kan vara röda, såriga och ibland variga. Ibland
omöjligt att amma pga smärtan och sekundärt till detta mjölkstockning.
Agens:
Hudbakterier (staphylokocker och streptokocker)
Behandling: Korrigera fel sugteknik
Eventuellt avlasta bröstet och handpumpa
Rengöring med vatten och bröstmjölk
Fucidinkräm 2% 15 gr (påstrykes efter amning och borttages före nästa
amning.
Eventuellt peroral antibiotika efter odling
Ytlig svampinfektion
Smärtor i början av amningen.
Inga tecken på djup infektion.
Vårtor och areolae lätt rodnade och ibland fjällande.
Oftast torsk i barnets mun eller blöjutslag.
Agens:
Candida albicans
Behandling: Mycostatinkräm 100.000 E/g 30 g till bröstvårta och vårtgård minst 3 gånger
per dag tills fullständig läkning skett.
Mycostatin mixtur 100 000 E/ml ges till barnet efter varannan amning. (Kan ge
lösare avföring)
Uppföljning via återbesök eller telefonkontakt.
Djup svampinfektion
Har i de få studier som finns påvisats vara relativt ovanlig. Den djupa smärtan i bröstet är oftast
orsakad av bakteriell infektion. Därför är odlingar i detta läge motiverade; fråga efter svamp
respektive bakterier.
Symtom som satts i samband med svampinfektion:
Ömma, såriga bröstvårtor som ej vill läka.
Smärta i bröstvårtan som strålar ut i bröstet både under och efter amning.
Ibland har mamman inga symtom utom smärtan som kan vara nog så påfrestande, ”smärtan
skär som knivar”. Barnet kan sakna tecken till torsk i munnen.
Vid odlingsverifierad svampinfektion kan behandling med Diflucan 50 mg x 1 x 7 ges (kan
behöva upprepas 2 gånger). Barnet behöver ingen behandling eftersom Diflucan passerar över
till bröstmjölken.
Postadress
Besöksadress
Telefon, sekr
E-post
Kvinnokliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping
Gamla Övägen
011-22 33 29
[email protected]
Råd:
Använd BH och inlägg i bomull som kan kokas så att svampsporerna förstörs.
Skölj direkt i kallt vatten och låt torka.
Sola bröstvårtorna några minuter åt gången sommartid.
Extra stöd, uppbackning och uppmuntran behövs. Läkningen tar ofta lång tid.
Sekundärinfekterat eksem
Rött, fjällande exanthem på areolae och ibland på omgivande hud.
Anamnes för utlösande faktorer.
Ej så smärtsamt som vid bakteriell infektion.
Behandling: Terracortrilsalva 15 g.
Mastit
Symtom: Värme och rodnad inom ett begränsat körtelparti och mjölkstockningens höga feber
(39-40) går över i en mer jämn och måttlig feber (38-39). Mastit är en klinisk diagnos med i
flesta fall känt agens: Staphylokockus aureus eller streptokocker. Bakterieodling har plats vid
terapisvikt.
Behandling: Korrigera fel sugteknik och position
Avlägsna yttre tryck
Värme, lätt massage, amning
Antibiotika verksamt mot gula stafylokocker, ex tablett Heracillin 0,75-1 g x 3 x
10.
Uppföljning via återbesök eller telefonkontakt.
Mammarabscess = bröstböld
En icke adekvat behandlad mastit kan leda till bröstböld.
Symtom: Lokal intensiv rodnad och ömhet ibland med fluktuation. Ultraljud är ett bra
hjälpmedel för diagnostiken.
Behandling: Förstahands alternativ idag vid abscess >3 cm är ultraljudsledd liten incision i
lokalbedövning med införande av sk pig-tail kateteter via vilken spolning av sårhålan med
steril koksalt kan utföras 3-4 ggr per dygn, ultraljudskontroll om 3 dagar, sårhålan ofta läkt
inom cirka 5 dagar.
Tidigare gängse metod är incision i narkos med kofferdam dränering. Infusion Ekvacillin
1-2 g x 3 eller tablett Heracillin 0,75- 1 g x 3 beroende av klinik. Fortsatt amning eller
handmjölkning.
Postadress
Besöksadress
Telefon, sekr
E-post
Kvinnokliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping
Gamla Övägen
011-22 33 29
[email protected]
Postadress
Besöksadress
Telefon, sekr
E-post
Kvinnokliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping
Gamla Övägen
011-22 33 29
[email protected]
Download